Korte uitleg: Wat doet de shell met mijn commandoregel?

Wat doet de shell met mijn commandoregel?

Het onderstaande is heel erg Bash gericht, maar geldt i.h.a. ook voor andere shells. Vooral als het om “begrip” gaat.

Iedere regel die aan de shell wordt gegeven (door intikken in een CLI sessie, of door het uitvoeren van een script) wordt eerst op allerlei manieren door de shell geïnterpreteerd en dan pas komt het commando tot uitvoering. Veel “Hij doet het niet” (lees “Hij doet niet wat ik dacht dat hij zou doen”) situaties komen voort uit het feit dat wij mensen gedachtensprongen maken terwijl een computer programma als de shell domweg stap voor stap al zijn acties uitvoert. Wij mensen moeten dus proberen om niet over stappen heen te springen, maar ze zelf ook allemaal te maken om te begrijpen wat er gebeurt.

Dit is zo belangrijk dat ik er nog even op doorga. Als ik intik:

ls -l *.html

dan ziet het ls programma dus nooit die *.html. Want de shell gaat dat eerst expanderen. Daarna wordt het ls programma aangeroepen met bijv.:

ls -l aap.html noot.html

Het ls programma weet dus niet wat er oorspronkelijk is ingetikt. Het krijgt gewoon vier argumenten voor zijn kiezen: ls, -l, aap.html en noot.html.
De shell aan de andere kant weet niets van ls. En dus ook niet of ls zo’n rij bestandsnamen wel begrijpt. De shell expandeert en zegt tegen de Kernel: start /usr/bin/ls met de volgende argumenten: ls, -l. aap.html en noot.html.
Als je dit echt begrijpt wordt het begrijpend lezen (en schrijven) van een commando al een stuk makkelijker.

De shell splitst een regel op in woorden. Daarvoor zien we de volgende definities:
witte ruimte (blank)Een spatie (space) of tab (tab).

woord (word)Een opeenvolgende rij tekens die door de shell als een eenheid wordt gezien. Ook “token” genoemd.

Allerlei tekens hebben voor de shell een bijzondere betekenis. Die moet je dus allemaal kennen, want anders gebruik je ze terwijl je denkt dat ze gewoon “zichzelf” betekenen. Dit is de lijst:
metacharacterEen teken dat woorden scheidt. Eén van de volgende:
| & ; ( ) < > space tab

control operatorEen token (let op, dus een woord) dat een controle functie uitvoert. Eén van de volgende:
|| & && ; ;; ( ) | |& newline

Let op!, als je de speciale betekenis van zoiets dus wilt onderdrukken moet je “quoten” of 'escapen". Zie daarvoor Korte uitleg: Haakjes en Aanhalingstekens.
Constateer ook dat het einde van een regel (in een script of met de Return toets) een betekenis heeft.

Er zijn ook “reserved words”. Dat zijn dus woorden/tokens die je niet zelf moet gebruiken. Dit geldt alleen op bepaalde plaatsen: als het het eerste woord is van een eenvoudig commando, en op de derde plek in een case of for commando. Het zijn:! case do done elif else esac fi for function if in select then until while { } time ]]

Maar dat is lang niet alles. De shell bekijkt de aldus verkregen tokens en als dat “gewone” woorden zijn, kijkt de shell weer naar speciale tekens daarbinnen om allerlei acties uit te voeren. Daardoor wordt een token als *.html geëxpandeerd tot twee nieuwe woorden: aap.html en noot.html. Hieronder vallen:

 • De pathname expansion (pattern matching) tekens: *, ? en (met bijbehorende ]);
 • De $ als inleiding tot diverse constructies zoals Parameter expansion, Command substitution en Arithmetic expansion.

Die worden allemaal hieronder behandeld.

Ook moeten allerlei quote en escape tekens op een gegeven moment weer verdwijnen want als ik doe:

ls -l 'bestandsnaam met spaties erin'

dan moet ls aangeroepen worden met drie argumenten: ls, -l en bestandsnaam met spaties er in. Dus zonder die ’ en ', want de bestandsnaam zelf bevat die ’ en ’ niet.

In de man pagina van bash staan al de behandelingen waar een regel doorheen gaat op een rijtje. Het zijn er zeven (7!). Een echte hersenkraker :(. Ik geef ze hier in het Engels, tenslotte vind je nadere informatie ook eigenlijk altijd in het Engels:

The order of expansions is: brace expansion, tilde expansion, parameter, variable and arithmetic expansion and command substitution (done in a left-to-right fashion), word splitting, and pathname expansion.

I.h.a. verandert het aantal woorden/tokens niet door een expansie, behalve bij brace expansion, word splitting (logisch hè) en pathname expansion (die kennen we al, het woord *.html levert twee woorden op in ons voorbeeld).

Zoals al aangegeven, het is niet eenvoudig om die zeven stappen allemaal te voorzien als je iets intikt, maar we zullen ze toch allemaal even langsgaan. Sommigen zul je in de praktijk weinig last van hebben (en ze nog minder gebruiken).

Brace expansion
Daar wil ik eigenlijk weinig over zeggen. Het is een typische bash feature. Het werkt zuiver op de tekst en weet al helemaal niets van commandos. Kennelijk iemands hobby geweest. Als je er ooit last van denkt te hebben, zet het dan uit met

set +B

Wel is belangrijk dat het met braces, dus { en } werkt. En die worden ook voor andere dingen gebruikt. Kun je dus { } niet verklaren in iets wat je ziet, hopelijk denk je dan aan deze mogelijkheid.

Tilde expansion
Als een woord begin met ~ dan wordt de rest van de characters van dat woord tot aan de eerste / (en die / moet er zijn) gezien als een loginnaam/username. Dus bij ~abc/Documenten/brief wordt aangenomen dat abc een gebruikersnaam is. Het geheel wordt dan vervangen door het pad van de home directory van die gebruiker. Dus in de meest normale situatie wordt ~abc/Documenten/brief vervangen door /home/abc/Documenten/brief.
Een speciaal (maar het meest gebruikte) geval is als de ~ alleen staat: ~/Documenten/brief. Dan wordt ~ vervangen door de home directory van de huidige gebruiker, jijzelf dus. Vooral in scripts is het handig om ~/ te gebruiken om een pad naar iets binnen in je eigen home directory aan te geven.

Parameter expansion
De volgende stap is het vervangen van allerlei variabelen aangegeven met bijv $1, $AAP, ${NOOT %%./*} door hun waarde op dat moment.

henk@boven:~> TESTDIR="test"
henk@boven:~> cd ~/${TESTDIR}
henk@boven:~/test> pwd
/home/henk/test
henk@boven:~/test>

Dus cd ~/${TESTDIR} wordt eerst cd /home/henk/${TESTDIR} en dan cd /home/henk/test en dat wordt uitgevoerd.

Command substitution
De constructie $(…), die we kennen uit Korte uitleg: Haakjes en Aanhalingstekens, wordt vervangen door de utvoer van het omsloten commando.

**Arithmetic expansion
**De contructie $(( … )), die we ook kennen uit Korte uitleg: Haakjes en Aanhalingstekens, wordt vervangen door het resultaat ven de berekening.

Word splitting
Nu worden de woorden van elkaar gescheiden. Let op, als bij de voorgaande bewerkingen een resultaat van nul tekens oplevert, levert dat geen woord op. Het levert wel een woord op als zo’n leeg woord tussen quotes staat. Dus:

henk@boven:~/test/bestanden> WOORD=""
henk@boven:~/test/bestanden> ls -l verf.gif $WOORD verf.jpeg
-rw-r--r-- 1 henk wij 157943 10 mei 20:39 verf.gif
-rw-r--r-- 1 henk wij 157943 10 mei 20:38 verf.jpeg
henk@boven:~/test/bestanden> ls -l verf.gif "$WOORD" verf.jpeg
ls: kan geen toegang krijgen tot : Bestand of map bestaat niet
-rw-r--r-- 1 henk wij 157943 10 mei 20:39 verf.gif
-rw-r--r-- 1 henk wij 157943 10 mei 20:38 verf.jpeg
henk@boven:~/test/bestanden>

In het eerste geval reduceert $WOORD tot niets. In het tweede geval reduceert “$WOORD” tot een lege string. Maar een bestand van die naam bestaat niet. Daar krijgen we dus een foutmelding over.

Pathname expansion
Wordt ook wel File name expansion of Globbing genoemd.
Iedere woord wordt bekeken op het aanwezig zijn van de tekens *, ? en . Zo ja, dan wordt aangenomen dat het woord een “pattern” (patroon) is. Dat patroon wordt vervangen door een alphabetisch gesorteerde lijst van bestandsnamen die aan dat pattern voldoen (die bestanden moeten dus bestaan)
We hebben de volgende bestanden:

henk@boven:~/test/bestanden> ls
ASH.html index.html verf.gif verf.jpeg WARNING_README.txt
henk@boven:~/test/bestanden>

Een * betekent: iedere string, inclusief een lege string, dus

henk@boven:~/test/bestanden> ls *
ASH.html index.html verf.gif verf.jpeg WARNING_README.txt
henk@boven:~/test/bestanden> ls verf*
verf.gif verf.jpeg
henk@boven:~/test/bestanden> ls *v*
verf.gif verf.jpeg
henk@boven:~/test/bestanden>

Een ? betekent één character:

henk@boven:~/test/bestanden> ls
ASH.html index.html varf.gif verf.gif verf.jpeg WARNING_README.txt
henk@boven:~/test/bestanden> ls v?rf.gif
varf.gif verf.gif
henk@boven:~/test/bestanden>

En …] betekent één van de tekens uit het rijtje:

henk@boven:~/test/bestanden> ls
ASH.html index.html varf.gif verf.gif verf.jpeg vurf.gif WARNING_README.txt
henk@boven:~/test/bestanden> ls v[ae]rf.gif
varf.gif verf.gif
henk@boven:~/test/bestanden>

Er zijn meer mogelijkheden tussen die …], bijvoorbeeld [0-9] betekent alle tekens van 0 t/m 9:

henk@boven:~/test/bestanden> ls
1aap 2noot ASH.html index.html verf.gif verf.jpeg WARNING_README.txt
henk@boven:~/test/bestanden> ls [0-9]*
1aap 2noot
henk@boven:~/test/bestanden>

Als laatste worden alle , ’ en " die zelf niet gequote worden en die niet het resultaat zijn van één van de bovengenoemde expansions, verwijderd.

Als je de man pagina van bash bekijkt zul je zien dat er allerlei uitbreidingen op mijn beschrijving zijn. Ook is het mogelijk om allerlei handelingen net even anders te doen door opties van bash te zetten. Het bovenstaande is het tipje van de sluier, maar aan de andere kant bevat het de meest gebruikelijke zaken. Als je zelf scripts gaat schrijven probeer dan een consequente wijze van gebruik van de bijzondere tekens te maken. Laat dit een onderdeel van je programmeerstijl zijn. Zo heb je de beste kans dat je later je eigen scripts nog weer kan lezen en begrijpen.

Ook deze “Korte Uitleg” gaat weer veel denk- en probeerwerk triggeren :slight_smile:
Maar nu al één vraagje: Waarom komt de $ niet in je verhaal voor? Het staat niet bij de metacharacters en ook niet bij de control operators.
Blijkbaar heb ik iets niet begrepen.

Hans.

En de { eigenlijk ook niet. Volgens mij heb je het wel goed begrepen, maar die horen kennelijk officiëel weer in een andere categorie. Maar daardoor duiken ze hier onverwacht (of je zou kunnen zeggen zelfs helemaal niet) op.

IK ga kijken hoe ik dat kan “herstellen”, want ik ben daar ook niet tevreden over >:(

PS, zit jij eigenllijk de hele dag te wachten of er weer iets komt? Ik vindt dat prima, dan hoor ik nog eens iets krietisch op mijn inspanningen.

Herstel!

De { staat er wel in, dat is een “reserved word”. Dat is inderdaad een andere categorie als (.

In Korte uitleg: Haakjes … zie je ook dat bij groepering met { en } ze gescheiden moeten zijn van andere woorden/tokens door witte ruimte en } gescheiden van een commando door ; of nieuwe regel. Dat geldt niet voor ( en ).

Nou nee. Niet de hele dag en niet wachten, maar ik kijk wel af en toe. Je stukjes voorzien bij mij echt in een behoefte.

Ik heb een kleine uitbreiding gemaakt in de losse opmerking over speciale tekens binnen woorden. Daar hoort de $ in dit geval bij.

Intussen bedenk ik dat ik ook alias vervanging moet verklaren. Het één haalt altijd het ander naar boven. :frowning: