Fout in Virtualbox

Beste,

Ik heb me voor het eerst eens gewaagd aan Virtualbox,ik wilde Win7 installeren,maar ik krijg volgende foutmeldingen.
Eerste melding:

 Failed to open a session for the virtual machine Win.
 The virtual machine 'Win' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1).

detail :

 | Result Code:| NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)|
|---|---|
| Component:| Machine|
| Interface:| IMachine {480cf695-2d8d-4256-9c7c-cce4184fa048}|en tweede melding :

 Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.

DKMS is geinstalleerd en

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

heb ik uitgevoerd!

Ik gebruik Opensuse 13.2 KDE

Groetjes

Heb je ook gecontroleerd of “vboxdrv setup” ook uitmondde in “Succes”? De melding die je post wijst nl. uit dat de kernel-module niet gebouwd is, en dat zou wel moeten.

Dit kreeg ik :

linux-y9cd:/home/willy # /etc/init.d/vboxdrv setup
Recompiling VirtualBox kernel module, NOT. It has been packaged. done

Heb je alleen het pakket " virtualbox" geïnstalleerd?

Lees anders:
https://en.opensuse.org/SDB:VirtualBox_Installation

Ik heb het nu op deze manier gedaan …maar hetzelfde resultaat !

Hebbes. Ik zie hier op mijn Tumbleweed precies hetzelfde.
Heeft te maken met systemd, vermoedelijk heeft men uit de meest recente versie bij Virtualbox “iets” weggelaten. Werkte 't voorheen nog met

/etc/init.d/vboxdrv start

of

rcvboxdrv start

, omdat de vboxdrv.service voor systemd netjes was aangemaakt, nu gebeurt dat niet meer ( er wordt ook bij andere distros over geklaagd, dus het probleem zal echt in Virtualbox zitten. Nu krijg ik de foutmelding dat vboxdrv.service niet gevonden wordt.

Maar, wij hebben Yast :smiley:
Dit heb ik gedaan:

 • Yast - Systeem - Services manager
 • Je ziet daar alle services, waaronder vboxdrv. Die is waarschijnlijk wel “enabled”, maar niet gestart, als dat niet zo is, klik je eerst op “Enable”. Vervolgens klik je op “Start/Stop”. Yast zorgt er nu voor dat vboxdrv.service aangemaakt wordt. De statussen van vboxdrv moeten dus “Enabled” en “Active” zijn, anders gaat 't niet werken.
 • Hierna kun je Virtualbox gebruiken. Begin met (zoveel mogelijk) defaults.

Ik ga er vanuit dat je zelf al gecheckt hebt of je gebruiker lid is van de vboxusers groep !! Dat moet nl. wel, en je moet om dat te activeren wel minimaal uit- en weer inloggen.

Bij mij helpt het niet!

 • Yast - Systeem - Services manager
 • Je ziet daar alle services, waaronder vboxdrv. Die is waarschijnlijk wel “enabled”, maar niet gestart, als dat niet zo is, klik je eerst op “Enable”. Vervolgens klik je op “Start/Stop”. Yast zorgt er nu voor dat vboxdrv.service aangemaakt wordt. De statussen van vboxdrv moeten dus “Enabled” en “Active” zijn, anders gaat 't niet werken.
 • Hierna kun je Virtualbox gebruiken. Begin met (zoveel mogelijk) defaults.

vboxdrv staat bij mij : ingeschakeld | Actief | LSB Virtualbox Linux module

Ik ga er vanuit dat je zelf al gecheckt hebt of je gebruiker lid is van de vboxusers groep !! Dat moet nl. wel, en je moet om dat te activeren wel minimaal uit- en weer inloggen.

Ik ben lid ,want anders start VB helemaal niet op.

Mmm, graag output van


systemctl status vboxdrv.service

vboxdrv.service - LSB: VirtualBox Linux module
  Loaded: loaded (/etc/init.d/vboxdrv)
  Active: active (exited) since do 2015-04-16 09:31:00 CEST; 1h 12min ago

Heb je ook het Extension Pack geïnstalleerd?
Hoe heb je de VM geconigureerd?

Mijn probleem is even dat ik zodanig linuxgebruiker ben, dat ik überhaupt geen Windows in huis heb, ook geen installatiemedia.

Ik gebruik ook zeer zelden Windows.
Waarom ik windows wil gebruiken in VB ,is om Itools te gebruiken voor mijn Iphone 4s,heb al geprobeerd onder OS13.2 maar daar kan ik enkel het camera gedeelte benaderen,maar de rest(zoals muziek of ringtones er opzetten) is me nog niet gelukt. Heb ook geprobeerd Itools te installeren met Wine,maar dat is niet mogelijk,daarom was mijn laatste hulp Win7 in VB.

Extension Pack vind ik nergens !
VM configureren zie ik ook niet.

Met VM configureren bedoel ik de configuratie van de virtuele machine in VirtualBox, die heb je wel.
Ik kwam ook nog wat dingen tegen over USB ondersteuning, maar ik denk eerder aan een bug in Virtual Box.
Kun je om te testen 's proberen om een Live image te gebruiken in VirtualBox?

Ik krijg juist dezelfde foutmelding !

In Yast/software zou ik sowieso:

Base Development
Linux Kernel Development
C/C++ Development

aanvinken zodat je zeker weet dat je niets mist.
En daarna uiteraard:

sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

Om de kernel module opnieuw te bouwen, heb je dat inderdaad nodig (dat is nl. wat het commando “doet” ), maar Base en C/C++ hoeven niet, wat Kernel Development daaruit nodig heeft komt vanzelf als dependency wel mee. Maar Kiekeboe heeft al de kmp-desktop pakketten voor VirtualBox geïnstalleerd. Die zou je dan eerst moeten deïnstalleren.
Een andere optie is om de hele boel te deïnstalleren, en bij http://virtualbox.org de 64bit rpm voor (o.a.) openSUSE te downloaden, en deze te installeren. Je hebt dan nog steeds het Linux Kernel Development pattern nodig, en je moet (dacht ik nog steeds) het commando uitvoeren.

Wat ik nog steeds gek vind, is dat de service draait ( daar zit 't 'm niet in dus ) en pas bij het proberen te starten van een nieuwe VM de foutmelding onstaat.
Vraagje nog: gaat 't om een 64bit of 32bit Windows? Daar kan nl. ook nog, in combinatie met de capaciteiten van je processor, de bottleneck zitten.

Ik ga dit morgen eens allemaal proberen,vandaag geen tijd meer voor,laat wel iets weten.
Reeds bedankt voor de hulp.
Gr.

Wat ik nog steeds gek vind, is dat de service draait ( daar zit 't 'm niet in dus ) en pas bij het proberen te starten van een nieuwe VM de foutmelding onstaat.
Vraagje nog: gaat 't om een 64bit of 32bit Windows? Daar kan nl. ook nog, in combinatie met de capaciteiten van je processor, de bottleneck zitten.

Het heeft zeker niets te maken met 64bit of 32bit,juist ff nog geprobeert met een Windows XP 32bit met hetzelfde resultaat.

Dit heb ik gedaan maar het resultaat blijft hetzelfde !

Bij :

/etc/init.d/vboxdrv setup

krijgt ik nu wel de volgende foutmelding :

Stopping VirtualBox kernel modules                                          done
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules                                    done
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMSError! echo
Your kernel headers for kernel 3.16.7-13-desktop cannot be found at
/lib/modules/3.16.7-13-desktop/build or /lib/modules/3.16.7-13-desktop/source.
                                                           failed
 (Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules                                         failed
 (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)

Dit is het resultaat van /var/log/vbox-install.log

Uninstalling modules from DKMS
 removing old DKMS module vboxhost version 4.3.26

------------------------------
Deleting module version: 4.3.26
completely from the DKMS tree.
------------------------------
Done.
Attempting to install using DKMS

Creating symlink /var/lib/dkms/vboxhost/4.3.26/source ->
         /usr/src/vboxhost-4.3.26

DKMS: add completed.
Failed to install using DKMS, attempting to install without
Makefile:186: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.
make KBUILD_VERBOSE=1 SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 CONFIG_MODULE_SIG= -C /usr/src/linux modules
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (    \
echo >&2;              \
echo >&2 " ERROR: Kernel configuration is invalid.";    \
echo >&2 "     include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo >&2 "     Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";  \
echo >&2 ;              \
/bin/false)

 ERROR: Kernel configuration is invalid.
     include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
     Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*

 WARNING: Symbol version dump ./Module.symvers
      is missing; modules will have no dependencies and modversions.

make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
/tmp/vbox.0/Makefile:186: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.
 gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.8/include -I./arch/x86/include -Iarch/x86/include/generated -Iinclude -I./arch/x86/include/uapi -Iarch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -Iinclude/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -m64 -mno-mmx -mno-sse -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -DCONFIG_AS_CFI_SECTIONS=1 -DCONFIG_AS_FXSAVEQ=1 -DCONFIG_AS_CRC32=1 -DCONFIG_AS_AVX=1 -DCONFIG_AS_AVX2=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-stack-protector -Wno-unused-but-set-variable -fomit-frame-pointer -fno-var-tracking-assignments -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fconserve-stack -Werror=implicit-int -Werror=strict-prototypes -DCC_HAVE_ASM_GOTO -include /tmp/vbox.0/include/VBox/SUPDrvMangling.h -I/usr/src/linux/include -I/tmp/vbox.0/ -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/ -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/include -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODULE -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENING -Wno-declaration-after-statement -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -DRT_ARCH_AMD64 -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)" -c -o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c
In file included from <command-line>:0:0:
././include/linux/kconfig.h:4:32: fatal error: generated/autoconf.h: Bestand of map bestaat niet
 #include <generated/autoconf.h>
                ^
compilation terminated.
scripts/Makefile.build:273: recept voor doel '/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o' is mislukt
make[2]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Fout 1
Makefile:1359: recipe for target '_module_/tmp/vbox.0' failed
make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Error 2
Makefile:289: recipe for target 'vboxdrv' failed
make: *** [vboxdrv] Error 2

Er staat in wat je eerst moet doen,
Dit zou 't probleem moeten oplossen:


cd /usr/src/linux
make prepare && make oldconfig
/etc/init.d/vboxdrv setup

maar ik heb ernstige twijfels over je installatie.

Graag output van

zypper lr -d

en

rpm -qa | grep kernel-