Znikający kursor myszy

No właśnie, po próbie zmiany pozycji kursora po czasie bezczynności myszy. Kursor nad aktywnym oknem jest niewidoczny. Zaobserwowałem to nad Terminalem, Totemem czy Nautilusem. Ten efekt występował już w Fedorze 34 (ciągle jej czasami używam) jak i w Leap 15.4. Wydaje mi się że nie działo się tak w Leap 15.3. Jakaś epidemia ? Moje GPU to zintegrowany Intel.

System:  Host: xxx Kernel: 5.14.21-150400.24.11-default x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
      Distro: openSUSE Leap 15.4
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] driver: amdgpu v: kernel
      Display: server: X.org 1.20.3 driver: loaded: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
      OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 11.0.1 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.4

System:  Host: xxx Kernel: 5.18.0-2-amd64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME 42.2
      Distro: Debian GNU/Linux bookworm/sid
Graphics: Display: server: X.Org v: 1.22.1.2 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: gpu: i915 
     OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 14.0.4 256 bits) v: 4.5 Mesa 22.0.5

U mnie podobnych doświadczeń brak.