Xfce via xrdp na Leap 15

Instalacja xrdp i udostępnianie sesji graficznej to nic szczególnie wielkiego. Ponieważ sam czasem korzystam z tego rozwiązania w połączeniu z xfce, to listuję kroki, żeby mieć je pod ręką.

Przy okazji bardzo chwalę sobie posługiwanie się wzorcami (tzw. patterns) w zypperze.

Po kolei.

Installacja wzorca xfce - sprawdzi się również przy JeOSie:

zypper in -t pattern xfce

Dodanie portu rdp do zapory:

firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent

Instalacja xrdp:

zypper in xrdp

Następnie musimy uzupełnić skrypt /etc/xrdp/startwm.sh. Po pierwsze musimy zdefiniować naszą nową domyślną sesję:

 SESSION="xfce"

a w sekcji z instrukcją case musimy naszą nową domyślną sesję opisać:

 case $SESSION in
  xfce)
   if -r /usr/bin/xfce4-session ]; then
    export XDG_SESSION_TYPE=x11
    /usr/bin/xfce4-session
   fi
   ;;

Na koniec należy dodać xrdp do autostartu i uruchomić serwis:

systemctl enable xrdp
systemctl start xrdp