wxtoimg

bij het opstarten van het prg wxtoimg auto rec. komt de foutmelding /dev/dsp bestaat niet en het prg stopt.

Hallo en welkom hier.

Misschien kun je iets uitvoeriger wezen. Zolang we niet over je schouder mee kunnen kijken weten we totaal niet wat je daar hebt en doet. Om te beginnen: welke versie van openSUSE gebruik je? Gebruik je een Desktop? Zo ja, Welke (KDE, Gnome, …).

Dan willen we graag zien wat jij ziet. Dus (niet alleen) een vage beschrijving, maar als je iets op een terminal window doet, dan graag copie/plak van de prompt, het commando, de uitvoer en de volgende prompt in één zwiep naar de post hier en wel tussen CODE tags. Je krijgt die CODE tags door te klikken op de knop met het # in de werkbalk boven de post editor.
Misschien dat we dan begrijpen wat “prg wxtoimg auto rec” betekent.

Dag, welkom

en verder wat Henk al zegt. openSUSE heeft zo’n 7000 pakketten beschikbaar, waarvan sommige ook nog 's tientallen programma’s bevatten, onmogelijk om van alles alles te weten. Hoe beter de info is die jij aanlevert hoe groter de kans dat we je kunnen helpen.