Toegang geweigerd bij kopieeren naar nieuwe USB (3.0) EXT4 HDD

Goedemiddag,

Ik heb vandaag een nieuwe Toshiba HDWD130 HDD in een USB 3.0 behuizing gezet.
Ik heb het partitionerings programma in YAST gestart en de USB HDD als EXT4 geformatteerd.
In Dolphin komt de USB HDD keurig in beeld, alleen als ik een bestand naar die HDD wil kopieeren,
krijg ik een “Toegang geweigerd” melding.
Wie weet hoe ik dit op kan lossen, en ik bestanden naar de USB HDD kan kopieeren ?

Groet,
Flash2005

Ja, ik weet wel hoe je dat op moet lossen.
Hoe koppel je de schijf aan? Via fstab ( dwz dat je in YaST een mountpoint hebt ingesteld )?
Graag output van


mount

hier kopiëren, tussen CODE tags ( de # in de editor )

Hallo,

Het commando “sudo mount” geeft het volgende resultaat.

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=16411252k,nr_inodes=4102813,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
/dev/sda1 on / type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=267,subvol=/@/.snapshots/1/snapshot)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14830)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda1 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=266,subvol=/@/.snapshots)
/dev/sda1 on /srv type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=261,subvol=/@/srv)
/dev/sda1 on /opt type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=263,subvol=/@/opt)
/dev/sda1 on /boot/grub2/x86_64-efi type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=264,subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi)
/dev/sda1 on /boot/grub2/i386-pc type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=265,subvol=/@/boot/grub2/i386-pc)
/dev/sda1 on /tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=260,subvol=/@/tmp)
/dev/sda1 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=259,subvol=/@/usr/local)
/dev/sda1 on /var type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=258,subvol=/@/var)
/dev/sda1 on /root type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=262,subvol=/@/root)
/dev/sda2 on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3284884k,mode=700,uid=1000,gid=100)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)

In het partitionerings programma kwam de HDD als /dev/sdf en /dev/sdf1 boven water.
Na een reboot is dit /dev/sdc1 geworden.

Met vr. gr.
Flash2005

Koppel de schijf eens los, en koppel 'm dan via Dolphin weer aan. Kun je ook /etc/fstab laten zien?


cat /etc/fstab

Hallo,

Het resultaat van het commando “sudo cat /etc/fstab” is :

UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /            btrfs defaults           0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /boot/grub2/i386-pc   btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0
UUID=0dcab183-1a38-401f-90c7-9761dc70ed58 swap          swap  defaults           0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /.snapshots       btrfs subvol=/@/.snapshots     0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /var          btrfs subvol=/@/var         0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /usr/local       btrfs subvol=/@/usr/local      0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /tmp          btrfs subvol=/@/tmp         0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /srv          btrfs subvol=/@/srv         0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /root          btrfs subvol=/@/root        0 0
UUID=5503fb8a-606f-48d5-bf21-93af572314ed /opt          btrfs subvol=/@/opt         0 0
UUID=eea9dafe-602a-45aa-83cd-95ba76f42696 /home          xfs  defaults           0 0

Met vr. gr.
Flash2005

Kun je nu wel via de apparaatmelder de schijf aankoppelen? Of via Dolphin?

Een optie die je ook hebt, is Systeeminstellingen - Verwjderbare opslag - Verwijderbare apparaten - Automatisch aankoppelen aanvinken. De schijf wordt dan bij inpluggen op USB meteen aangekoppeld.

Hallo,

Ehh, waar vind ik de apparaatmelder ? :slight_smile:
In Dolphin kwam de USB HHD boven water, alleen met een “rood kleurtje”, na het klikken op die schijf wordt dat “groen” en komt de inhoud van de schijf in beeld.
Na het veranderen van “Automatisch aankoppelen aanvinken” wordt de schijf direct (groene kleur) in Dolphin aangekoppeld.

Op de schijf staat een “Lost + Found” map, als ik die aan klik krijg ik de melding “Kon de map /run/media/xxxxxx/789fdf61-4a7e-499c-9623-261d2db19575/lost+found niet binnengaan.”.
Die map heb ik er niet opgezet, dus waarschijnlijk zal dat tijdens het formatteren zijn gebeurd ?

Of misschien is het toch bij het partitioneren verkeerd gegaan ?
Wellicht toch een onjuist optie gekozen ?
De USB HDD wordt alleen voor data opslag gebruikt.
Ik wil 'm gaan gebruiken voor backups die ik met “Grsync” en “Back in Time” wil gaan maken.

Met vr. gr.
Flash2005

Die map hoort bij het ext4 file system. Daar is niks verkeerd aan.

Je kunt, via YaST - Partitioner - /dev/sdb1 aanklikken - Bewerken - bij de opties de partitie een LABEL geven. Dan ben je ook dat rare lange getal kwijt in het mountpoint. Is met Grsync / Backintime wat makkelijker om mee te werken.

Maar, zoals ik 't zie werkt het nu.

Hallo,

Ik heb de partitie (/dev/sdc) een label gegeven, dat werkt inderdaad een stuk gemakkelijker.
Het schrijven naar de USB HDD schijf lukt helaas nog niet.
Als ik in Dolphin een bestand naar die schijf kopieer krijg ik de melding “Toegang geweigerd. Kon niet schrijven naar…”.

Wellicht is het een rechten probleem ?
De HDD is uiteraard als root geformatteerd als EXT4, maar ik wil uiteraard wel toegang tot die schijf hebben als gewone (niet root) gebruiker. :slight_smile:

Met vr. gr.
Flash 2005

Kun je 's


ls -ld /run/media/JOUW_USER_NAME/

laten zien?

Hallo,

Het commando “sudo ls -ld /run/media/xxxxxx/” geeft het volgende resultaat.
drwxr-x—+ 3 root root 60 7 nov 20:22 /run/media/xxxxx/

Met vr. gr.
Flash 2005

Hallo,

Het commando “sudo ls -ld /run/media/xxxxxx/” geeft het volgende resultaat.
drwxr-x—+ 3 root root 60 7 nov 20:22 /run/media/xxxxxx/

Met vr. gr.
Flash2005

Sorry, foutje van mijn kant :-). Het moet zijn


ls -ld /run/media/JouwUserName/*

met de schijf aangekoppeld.

Overigens is de Apparaatmelder het item in je systeemvak dat meldt dat je een USB apparaat ( of een CD/DVD in de drive ) hebt aangeloten. Je krijgt dan ook opties te zien als Openen met Dolphin, Gwenview etc.

Hallo,

Het commando “sudo ls -ld /run/media/xxxxxx/*” geeft het volgende resultaat.

drwxr-xr-x 3 root root 4096 7 nov 17:14 /run/media/xxxxxx/BACKUP
drwxr-xr-x 23 xxxxxx users 32768 1 jan 1970 /run/media/xxxxxx/Elements
drwxr-xr-x 10 xxxxxx users 262144 1 jan 1970 /run/media/xxxxxx/INTENSO

De USB HDD met “BACKUP” geeft de omschreven problemen.
De andere 2 zijn ook USB HDD’s, die geven geen problemen.

Ik zie dat de probleem schijf voor “root” is, moet dat geen “users” zijn ?

Met vr. gr.
Flash2005

Goed gezien, maar niet helemaal. Je ziet dat bij de andere twee de eigenaar xxxxxx is als enige die ook rwx heeft als permissie. Het eerste blokje van 3 letters na de ‘d’ is voor de eigenaar, het tweede voor de groep ( die alleen kan lezen en opstarten/mappen ingaan). Je kunt dat veranderen, met


chown xxxxxxx:users /run/media/xxxxxx/BACKUP -R

De -R is ervoor om te zorgen dat alles op de schijf ook van de gebruiker is. De schijf moet hiervoor wel aangekoppeld zijn.

Hallo,

Heel hartelijk bedankt voor de hulp !
Na het “chown” commando werkte alles perfect

Nu mijn backup software instellen, en backuppen die handel. :slight_smile:
Bedankt ! :slight_smile:

Met vr. gr.
Flash2005