Tijd / timezone configuratie - SUSE LEAP 42

2 opmerkingen vooraf:

 • Deze configuratie heb ik uitgevoerd op SUSE LEAP 42, dit neemt niet weg dat de configuratie op Tumbleweed ook verder prima zal werken.
 • Het is niet onverstandig om de posting “Korte uitleg: De tijd” elders op dit forum te lezen,

Als je LEAP installeert, kun je tijdens de installatie de juiste timezone configureren, de tijd goed zetten en deze automatisch laten corrigeren met behulp van NTP. Je kunt het altijd achteraf eens controleren met:


$ sudo timedatectl status           

Local time: Fri 2017-03-31 13:51:30 CEST
Universal time: Fri 2017-03-31 11:51:30 UTC
RTC time: Fri 2017-03-31 11:51:30
Time zone: Europe/Brussels (CEST, +0200)
Network time on: no
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no

Stel ik wil de timezone wijzigen:


sudo timedatectl set-timezone Europe/Amsterdam

Er is wat mij betreft een klein probleem met de configuratie. Er is eigenlijk geen enkele noodzaak om een volledige NTP server implementatie in te zetten, als je alleen maar de klok van tijd tot tijd wilt corrigeren. Dit is onnodig qua resources, en bovendien heeft de standaard ntpd service ook een geschiedenis in security problemen. Tijd voor een systeem wijziging.
Stop de ntp server, zorg dat deze niet gestart kan worden tijdens het booten van je systeem, en zorg er voor dat de service door niets nog kan worden opgestart


sudo systemctl stop ntpd
sudo systemctl disable ntpd
sudo systemctl mask ntpd

Open het bestand /etc/systemd/timesyncd.conf in je favoriete editor en voeg de volgende regels toe:


NTP=0.nl.pool.ntp.org
FallbackNTP=1.nl.pool.ntp.org

Start nu de service om de tijd de synchroniseren, en zorg er voor dat dit ook tijdens het bootproces gebeurd. Controleer daarna de status


sudo systemctl start systemd-timesyncd
sudo systemctl enable systemd-timesyncd
sudo systemctl status systemd-timesyncd
sudo timedatectl status