Quota na openSuSe Leap 15.5

Nie działa mi quota na /home w ext4, w partycjonowaniu jest ustawiony udział dla /home.
W yast dla nowych użytkowników nie mogę ustawić limitów bo pisze, że w partycjonowaniu nie jest ustawiony - a jest.
Sprawdziłem systemctl status quotaon i dostałem odpowiedź, że brak aquota.user i aquota.group stworzyłem je z uprawnieniami 600, po czym napisał, że nie ma quota.user i quota.group - utworzyłem tak samo jak aquota. Wtedy napisał, że nie może znaleźć plików do ustawienia limitów.
Jak to rozwiązać bo chciałbym mieć limity?

Sam sobie odpowiem bo ustawiłem i działają:
trzeba zainstalować quota z repozytoriów
w partycjonowani w yast trzeba wączyć limity dla wybranego sytemu plików u mnie było /home
w /etc/fstab trzeba po edytować i wpisać np. tak jak tutaj

/dev/sdb1 /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 1 2

i zapisać zmiany,

Teraz trzeba ponownie zamontować system plików:
#mount -o remount /home

Sprawdzamy zmiany:
#mount | grep home
/dev/sdb1 on /home type ext4 (rw, usrquota,grpquota)

Teraz trzeba stworzyć pliki limitów:
aquota.user
aquota.group

do tego wykorzystamy quotacheck

#quotacheck -ugm /home

Sprawdzamy czy utworzyły się pliki limitów

#ls /home
aquota.group aquota.user

Sprawdzamy czy się uruchomi quota dla plików limitów:

#quota -v /home`
/dev/sdb1 [/home]: group quotas turned on
/dev/sdb1 [/home]: user quotas turned on

Warto jeszcze zrestartować system i powinno być już wszystko ok.

A później w yast można już wtyczką przypisać wartości limitów dla użytkowników lub grup

I to wszystko.