Onmogelijkheid om draadloze verbinding te maken - openSUSE 11.4 - KDE

Hallo,

Ik installeerde gisteren openSUSE 11.4 64 bits met KDE over mijn bestaande openSUSE 11.3 met Gnome.
Het gaat over een dual-bootsysteem met WXindows XP SP3 dat goed functioneert.

Onder openSUSE 11.3 functioneerde mijn WiFi-internetverbinding prima.

Het viel mij op dat de installatie van openSUSE 11.4 zo snel afgelopen was.

Het is mij echter onmogelijk verbinding te maken met het internet (ik heb nu nog uitsluitend WiFi). Ik heb geprobeerd via YAST.

Hierna volgen enkele tests die ik heb uitgevoerd :

wim@linux-71sn:~> uname -r
2.6.37.1-1.2-desktop

linux-71sn:/home/wim # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:17:E4:85:B7
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:23 Base address:0xe000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:17652 (17.2 Kb) TX bytes:17652 (17.2 Kb)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:BF:C5:12:28
inet6 addr: fe80::212:bfff:fec5:1228/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:449 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:38926 (38.0 Kb) TX bytes:1751 (1.7 Kb)
linux-71sn:/home/wim #

wim@linux-71sn:~> su root
Wachtwoord:
linux-71sn:/home/wim # iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:“Mijn SSID”
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: F0:7D:68:55:08:00
Bit Rate=36 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=52/70 Signal level=-58 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:158 Missed beacon:0

linux-71sn:/home/wim #

linux-71sn:/etc/sysconfig/network # cat ifcfg-wlan0
BOOTPROTO=‘static’
BROADCAST=’’
ETHTOOL_OPTIONS=’’
IPADDR=’’
MTU=’’
NAME=‘802.11 bg WLAN’
NETMASK=‘255.255.255.0’
NETWORK=’’
REMOTE_IPADDR=’’
STARTMODE=‘hotplug’
USERCONTROL=‘yes’
WIRELESS_AP=’’
WIRELESS_AP_SCANMODE=‘1’
WIRELESS_AUTH_MODE=‘psk’
WIRELESS_BITRATE=‘auto’
WIRELESS_CA_CERT=’’
WIRELESS_CHANNEL=’’
WIRELESS_CLIENT_CERT=’’
WIRELESS_CLIENT_KEY=’’
WIRELESS_CLIENT_KEY_PASSWORD=’’
WIRELESS_DEFAULT_KEY=‘0’
WIRELESS_EAP_AUTH=’’
WIRELESS_EAP_MODE=’’
WIRELESS_ESSID=‘Mijn SSID’
WIRELESS_FREQUENCY=’’
WIRELESS_KEY=’’
WIRELESS_KEY_0=’’
WIRELESS_KEY_1=’’
WIRELESS_KEY_2=’’
WIRELESS_KEY_3=’’
WIRELESS_KEY_LENGTH=‘128’
WIRELESS_MODE=‘Managed’
WIRELESS_NICK=’’
WIRELESS_NWID=’’
WIRELESS_PEAP_VERSION=’’
WIRELESS_POWER=‘yes’
WIRELESS_WPA_ANONID=’’
WIRELESS_WPA_IDENTITY=’’
WIRELESS_WPA_PASSWORD=’’
WIRELESS_WPA_PSK=‘123456789’
linux-71sn:/etc/sysconfig/network #

linux-71sn:/etc/sysconfig/network # cat ifcfg-eth0
cat: ifcfg-eth0: Bestand of map bestaat niet
linux-71sn:/etc/sysconfig/network #

Uit de hardware-info haal ik nog volgende gegevens :

usb device: name = 1-1.2:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
modalias = “usb:v148Fp2573d0001dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF”
bInterfaceNumber = 0
bInterfaceClass = 255
bInterfaceSubClass = 255
bInterfaceProtocol = 255
if: 1-1.2:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2
bDeviceClass = 0
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x148f
idProduct = 0x2573
manufacturer = “Ralink”
product = “802.11 bg WLAN”
bcdDevice = 0001
speed = “480”

P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/net/wlan0
E: UDEV_LOG=3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/net/wlan0
E: DEVTYPE=wlan
E: INTERFACE=wlan0
E: IFINDEX=3
E: SUBSYSTEM=net
E: ID_VENDOR=Ralink
E: ID_VENDOR_ENC=Ralink
E: ID_VENDOR_ID=148f
E: ID_MODEL=802.11_bg_WLAN
E: ID_MODEL_ENC=802.11\x20bg\x20WLAN
E: ID_MODEL_ID=2573
E: ID_REVISION=0001
E: ID_SERIAL=Ralink_802.11_bg_WLAN
E: ID_TYPE=generic
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_USB_DRIVER=rt73usb
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Ralink Technology, Corp.
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=RT2501/RT2573 Wireless Adapter

Ik heb in de Netwerkbeheerder van YAST aangestipt dat ik rt73* als driver wou, WPA-PSK2 en ten slotte het paswoord van mijn DLinkrouter ingegeven (en gecontroleerd).

Ik blijf zonder netwerkverbinding zitten.

Ik dank u nu reeds voor uw hulp.

W

Beetje late reactie. Heb je IPv6 aan? (ik zie: inet6 addr: fe80::212:bfff:fec5:1228/64 Scope:Link…). Die zou ik dan maar eens uitzetten. in Yast’s netwerkinstellingen. Je moet dan wel eerst rebooten voor je verder gaat.

Dan vraag ik met af of je zelf een andere driver selecteert dan de autogeselecteerde, is dat zo? En zo ja, waarom?

Goede avond,

Ik zal IP6 afzetten. Wat betreft de driver : ik heb niets gekozen denk ik - ik weet overigens niet over welke driver het gaat …

Dank alleszins reeds voor het antwoord,

W

Wat mij wel intrigeert zijn de volgende extracten :

 • in iwconfig :

Encryption key: off

 • in ifcfg-wlan0

WIRELESS_CLIENT_KEY_PASSWORD=’’
WIRELESS_KEY=’’
WIRELESS_KEY_0=’’
WIRELESS_KEY_1=’’
WIRELESS_KEY_2=’’
WIRELESS_KEY_3=’’

… terwijl ik weet dat ik het paswoord voor de router heb ingegeven.
Eigenaardig ook dat de instellingen die onder openSUSE 11.3 werkten, niet by default overgenomen worden …

Ik heb overigens nog steeds geen verbinding.

De router wordt wel opgepikt (net zoals de draadloze toestellen van de buren). Ik vermoed, doch kan verkeerd zijn, dat het ofwel aan de encryptiesleutel (WPA-PSK ?) ofwel aan de passphrase ligt.

Elke tip blijft nog steeds welkom !

W

Kun je ook nog eens de output posten van ‘ifconfig’ nu je IPv6 hebt uitgezet? Ik deel jouw idee dat de router wel wordt opgepikt, denk inmiddels meer aan een routering of DNS probleem.
Kun je eens proberen de wireless kaart een statisch IP te geven (in de range van je router), als DNS’en 8.8.8.8 en 8.8.4.4 op te geven en als standaard gateway het IP van je router? Als het daarmee niet werkt en IPv6 staat uit, zou ik het liefst de output van de commando’s in je eerste post nog een keer zien, met de instellingen die ik hier beschreven heb

Ik zie dat ik de correcte module* rt73usb.bin* die zich in de firmwaredirectory bevindt niet kan laden. Er wordt een andere, foute module, rt2500.bin, geladen.
Hebt u een idee hoe ik dit kan doen ?

Dank,

W

Beste K,

Ondertussen zoek ik verder (heb IPv6 uitgevinkt, doch nog niets gedaan aan DNS).

Ik heb vergeten ifconfig uit te voeren; zal voor deze avond zijn.

Ik heb daarentegen wel de informatie (256 bladz.) bestudeerd van de YAST–> Hardware-info.
Ik citeer hieronder een aantal extracten :

70: USB 00.0: 0282 WLAN controller
[Created at usb.122]
Unique ID: BobO.DE+rhRN2uU4
Parent ID: ADDn.v73FyvS8BdB
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
SysFS BusID: 1-1.2:1.0
Hardware Class: network
Model: “Ralink 802.11 bg WLAN”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x148f “Ralink Technology, Corp.”
Device: usb 0x2573 “802.11 bg WLAN”
Revision: “0.01”
Driver: “rt73usb”
Driver Modules: “rt73usb”
Device File: wlan0
Features: WLAN
Speed: 480 Mbps
HW Address: 00:12:bf:c5:12:28
Link detected: yes
WLAN channels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
WLAN frequencies: 2.412 2.417 2.422 2.427 2.432 2.437 2.442 2.447 2.452 2.457 2.462 2.467 2.472 2.484
WLAN encryption modes: WEP40 WEP104 TKIP CCMP
WLAN authentication modes: open sharedkey wpa-psk wpa-eap
Module Alias: “usb:v148Fp2573d0001dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF”
Driver Info #0:
Driver Status: rt2500usb is active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt2500usb”
Driver Info #1:
Driver Status: rt73usb is active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt73usb”
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #68 (Hub)

Wil dit in feite niet zeggen dat er twee drivers actief zijn en dat diegene die ondersteld wordt actief te zijn (rt73usb) gestoord wordt door rt2500usb ?
Hoe kan ik dan rt2500usb desactiveren ?

Tot mijn verbazing vind ik dan nog de volgende info :

86: None 00.0: 1070a WLAN
[Created at net.124]
Unique ID: AYEt.QXn1l67RSa1
Parent ID: BobO.DE+rhRN2uU4
SysFS ID: /class/net/wlan0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
Hardware Class: network interface
Model: “WLAN network interface”
Driver: “rt73usb”
Driver Modules: “rt73usb” Device File: wlan0
HW Address: 00:12:bf:c5:12:28
Link detected: yes
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #70 (WLAN controller)

Wat doe ik daarmee ?

N.B. : wanneer ik boot onder Windows XP krijg ik zonder probleem verbinding met het internet.

W

Jammer, ik ben juist benieuwd naar die ‘ifconfig’. Ik heb namelijk het idee, dat de verbinding wel tot stand komt (hoe het zit met het driver verhaal weet ik zo niet), maar dat er iets met de route niet goed gaat. Ik wacht het even af

Hieer volgen een paar commands :

wim@linux-71sn:~> sudo /sbin/ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10484 (10.2 Kb) TX bytes:10484 (10.2 Kb)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:BF:C5:12:28
inet addr:81.164.129.253 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.240.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5499 (5.3 Kb) TX bytes:7299 (7.1 Kb)

wim@linux-71sn:~>

wim@linux-71sn:~> sudo /usr/sbin/iwconfig
root’s password:
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:“Mijn SSID”
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: F0:7D:68:55:08:00
Bit Rate=12 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=56/70 Signal level=-54 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:20 Missed beacon:0

wim@linux-71sn:~>

Nochtans zou de encryption key moeten aanstaan …

W

Kijk hier eens naar:


inet addr:10.11.12.151 Bcast:10.11.12.255 Mask:255.255.255.0

Uit het ‘wlan0’ stuk van mij.

Uit die van jou:


inet addr:81.164.129.253 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.240.0

je krijgt een IP adres, maar dat is een adres dat ik gewoon kan pingen via een terminal. Lijkt met helemaal niet goed.

Even een vraag: heb je al eens geprobeerd om van een LiveCD of -stick te booten en dan netwerkverbinding te maken via de netwerkmanager ? Als het daar wel werkt, is de kaart in ieder geval geen probleem en zou je kunnen kijken hoe de configuratie dan is. Die overnemen op je systeem en dan moet het werken.

Kun je me overigens ook eens het IP van je router per PM sturen? Dan PM ik je kant en klare statische instellingen terug.

Wat is PM ?

Wat heb ik tot nog toe gedaan ?

Via YAST → Netwerkinstellingen

GLOBALE OPTIES :

Traditionele methode met ifup
IPv6 is gedesactiveerd

Vervolgens kies ik het apparaat : bewerken

Activeer apparaat tijdens hotpluggen
Firewallzone : externe zone

Tabblad adres :

Adres : dynamisch IP-adres DHCP beide versies 4 en 6

Tabblad Hardware :

Kernel modulenaam : rt73usb
*
Knop verder*

Besturingsmode : managed
ESSID : mijn ssid
Verificatiemodus : WPA-PSK (WPAversie 1 of 2)
Wachtwoordzin : in versleutelcode : het wachtwoord van mijn router

Knop verder
Knop OK

Geen verbinding …

PM is een Private Message, hier een Privebericht. Als je op “Knurpht” klikt kun je me er één sturen.

Zet in de Tab Hostname/DNS als DNS servers eens 8.8.8.8 en 8.8.4.4, in de Tab Routing als gateway het adres van je router. Ken eventueel een statisch IP toe aan je wireless.

Zal ik onmiddellijk doen.

Ondertussen heb ik openSUSE geherinstalleerd.

iwconfig wlan (als root) geeft het volgende resultaat :

linux-wwa3:/home/wim # iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:“Mijn SSID”
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: F0:7D:68:55:08:00
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key : off
Power Management:on
Link Quality=54/70 Signal level=-56 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:50 Missed beacon:0

Wat mij hogelijk intrigeert is dat de encryption key op off staat, terwijl ik weet dat die is ingesteld.
Ik herken alleszins mijn draadloze router (de SSID, die ik hier veranderd heb, komt correct terug.

W

Dit is die van mij, let op: ik gebruik WPA2 …


wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:"Knurpht" 
     Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: C0:3F:0E:D9:28:2C  
     Bit Rate=65 Mb/s  Tx-Power=17 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     **Encryption key:off**
     Power Management:off
     Link Quality=51/70 Signal level=-59 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:345 Invalid misc:24  Missed beacon:0

Opnieuw installeren heeft niet echt zin. Als er problemen zijn, zullen ze opnieuw onstaan.

PM het IP van je router maar even, dan stuur ik je de juiste waarden voor een statisch adres terug.

WPA-PSK (WPAversie 1 of 2) is een van de keuzemogelijkheden bij mij … WPA2 as such wordt niet aangeboden in het afrolmenu. Ik gebruik nu overigens KDE; voorheen was dat GNOME.

W

Ja WPA-PSK is goed. Voor mij als oudgediende is dat nog altijd WPA2… Grappig, ik gebruik de laatste tijd continu GNOME, na meer dan 10 jaar KDE. GNOME 3 wel te verstaan.

Ik heb het gevonden.
Bij de vorige versie van openSUSE (11.3) moest ik als driver de rt73usb gebruiken, wat ik nu ook in het begin had gedaan.
Ik heb daarnet in netwerkmanager de rt2500usb driver aangeduid (tabblad hardware) en ik kreeg zonder enig probleem verbinding met het internet. Alles is dus in orde gekomen.

Hartelijk dank om mij de ganse tijd begeleid te hebben.

W

Niks te danken. We waren er dus al bijna toen ik ernaar vroeg :slight_smile: Mooi dat 't nu werkt, daar gaat het om. Veel plezier met je openSUSE !!!

Hallo,

Blijkbaar had ik in mijn vorige post een overhaaste conclusie getrokken, en heeft mijn Ralinkkaart wel degelijk de rt73usb-driver nodig.

Ik was na het rebooten weer alles kwijtgeraakt.

hwinfo --usb 

(als root) gaf volgend resultaat :

15: USB 00.0: 0282 WLAN controller
[Created at usb.122]
Unique ID: BobO.9pajj3PUrd8
Parent ID: ADDn.v73FyvS8BdB
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
SysFS BusID: 1-1.2:1.0
Hardware Class: network
Model: “Ralink 802.11 bg WLAN”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x148f “Ralink Technology, Corp.”
Device: usb 0x2573 “802.11 bg WLAN”
Revision: “0.01”
Features: WLAN
Speed: 480 Mbps
Module Alias: “usb:v148Fp2573d0001dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF”
Driver Info #0:
Driver Status: rt2500usb is active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt2500usb”
Driver Info #1:
Driver Status: rt73usb is not active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt73usb”
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #13 (Hub)

blijkbaar was rt73usb niet aktief.

modprobe rt73usb

maakte het prompt weer mogelijk mijn netwerk op te starten.

hwinfo --usb 

(als root) geeft dan dit resultaat :

15: USB 00.0: 0282 WLAN controller
[Created at usb.122]
Unique ID: BobO.9pajj3PUrd8
Parent ID: ADDn.v73FyvS8BdB
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
SysFS BusID: 1-1.2:1.0
Hardware Class: network
Model: “Ralink 802.11 bg WLAN”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x148f “Ralink Technology, Corp.”
Device: usb 0x2573 “802.11 bg WLAN”
Revision: “0.01”
Driver: “rt73usb”
Driver Modules: “rt73usb”
Device File: wlan0
Features: WLAN
Speed: 480 Mbps
HW Address: 00:12:bf:c5:12:28
Link detected: yes
Module Alias: “usb:v148Fp2573d0001dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF”
Driver Info #0:
Driver Status: rt2500usb is not active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt2500usb”
Driver Info #1:
Driver Status: rt73usb is active
Driver Activation Cmd: “modprobe rt73usb”
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #13 (Hub)

Afkloppen dat het zo blijft … Het blijft mij duister hoe ineens rt2500usb de bovenhand had gekregen.

W