NFS Snelheid

Allen,

Ik heb een client die een NFS gemount filesysteem heeft en home directories mount via de automounter. Dit geheel zin in een Gb netwerk.
Wat mij opvalt is dat het schrijven naar een NFS disk ongeveer 3x zo langzaam gaat als schrijven naar een lokale disk. Is dit wat ik mag verwachten??

Het zal via NFS wel wat langzamer gaan maar een kleine factor 3 had ik niet verwacht. Even wat cijfers, eerst het netwerk (10.0.0.150 is de server, arjanpc is de client)

arjan@arjanpc:~> iperf3 -c 10.0.0.150
Connecting to host 10.0.0.150, port 5201
 4] local 10.0.0.132 port 52938 connected to 10.0.0.150 port 5201
 ID] Interval      Transfer   Bandwidth    Retr Cwnd
 4]  0.00-1.00  sec  114 MBytes  952 Mbits/sec  0  376 KBytes    
 4]  1.00-2.00  sec  112 MBytes  942 Mbits/sec  0  376 KBytes    
 4]  2.00-3.00  sec  112 MBytes  942 Mbits/sec  0  411 KBytes    
 4]  3.00-4.00  sec  113 MBytes  945 Mbits/sec  0  448 KBytes    
 4]  4.00-5.00  sec  112 MBytes  939 Mbits/sec  0  448 KBytes    
 4]  5.00-6.00  sec  112 MBytes  938 Mbits/sec  0  448 KBytes    
 4]  6.00-7.00  sec  112 MBytes  942 Mbits/sec  0  478 KBytes    
 4]  7.00-8.00  sec  112 MBytes  942 Mbits/sec  0  478 KBytes    
 4]  8.00-9.00  sec  113 MBytes  947 Mbits/sec  0  478 KBytes    
 4]  9.00-10.00 sec  112 MBytes  941 Mbits/sec  0  478 KBytes    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ID] Interval      Transfer   Bandwidth    Retr
 4]  0.00-10.00 sec 1.10 GBytes  943 Mbits/sec  0       sender
 4]  0.00-10.00 sec 1.10 GBytes  941 Mbits/sec         receiver

iperf Done.
arjan@arjanpc:~>

Ziet eruit als een Gb netwerk :slight_smile:
Nu een 1GB schrijven (via dd) op de lokale schijf van de client (/tmp), een NFS gemount filesysteem (/tenhoopen) en automounted home directory (/home/arjan):

arjan@arjanpc:~> lspeedtest
#### Local disk /tmp #########
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 5,90912 s, 169 MB/s
#### NFS Mounted disk /tenhoopen #####
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 17,5893 s, 56,9 MB/s
#### Automounted Home directory /home/arjan #####
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 17,0649 s, 58,6 MB/s
arjan@arjanpc:~>

Als deze snelheid de verwachte snelheid is dan moet ik er mee leven. Maar mocht het beneden verwachting zijn heeft iemand dan nog tips/trucs hoe ik het op kan krikken?

Dat is niet normaal in mijn ervaring. Gebruik al een tijdje geen NFS meer voor /home ( de hele familie aan de laptops ), maar het mooie vond ik altijd dat voor mijn gevoel /home gewoon op een locale schijf stond. Maar … ik gebruikte niet de automounter maar /etc/fstab, aangemaakt via YaST’s NFS client module. .
Kun je 's wat output laten zien:
Aan de serverkant

cat /etc/exports

Aan de client kant

mount | grep nfs

Ook kan ik me herinneren dat ik hier in de engelstalige forums ook 's berichten over gezien heb. Zal ik 's even naar kijken. Je kunt daar zelf natuurlijk ook naar zoeken.

Voor een oudere openSUSE versie wordt aangegeven dat in /etc/nfsmount.conf de optie “mount_proto=tcp” actief moet zijn. Hekje ervoor weg, afkoppelen en weer aankoppelen.

Nog een tip om de automounter buiten te sluiten als oorzaak: umount /home, en mount de share handmatig. Kijk of er verschil is. Als dat er is, koppel dan aan via fstab en schakel de automounter uit. Is er geen verschil dan zullen we 't in de NFS configs moeten zoeken.

De reden dat ik NFS gebruik is dat de computers in mijn netwerk GEEN PERSONAL computers mogen/moeten zijn. Achter welke computer een gebruiker ook kruipt hij/zij moet dezelfde ervaring hebben (dus ten minste home-dirs gemount via NFS).

Als je naar de data kijkt in mijn orgineele post zul je zien dat er een normaal gemount (via fstab) NFS filesysteem is /tenhoopen. De home directories (/home/arjan) zitten op een ander filesysteem dat gemount wordt via de automounter. De snelheden van deze twee zijn vergelijkbaar (56.9 en 58.6 Mb/sec). Er is dus geen verschil tussen een “normaal” gemount of een “automounted” filesysteem. Ze hebben er allebei “last van”.

Nu de gegevens waar je omvroeg:
Server:

**schuurpc:/home/arjan #** cat /etc/exports           
/tenhoopen   *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/backup *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/home  *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/Media *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
**schuurpc:/home/arjan #**

Client:

arjan@arjanpc:~> mount |grep nfs
sunrpc on /var/lib/**nfs**/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
schuurpc:/Media on /Media type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/backup on /backup type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/tenhoopen on /tenhoopen type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/home on /home type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
arjan@arjanpc:~>

Zoals je ziet het protocol is al tcp.

Ik ga ook even spitten in de engelstalige fora.

Ha Arjan, zie nu je reply pas. En, proto staat wel op tcp, maar mount_proto toch echt niet.

Scherp gezien!!! Had er inderdaad overheen gekeken.
Heb voor het /tenhoopen filesysteem mount_prot op tcp gezet en /home niet veranderd:

arjan@arjanpc:/etc> mount |grep nfs
sunrpc on /var/lib/**nfs**/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
schuurpc:/Media on /Media type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/backup on /backup type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/home on /home type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
schuurpc:/tenhoopen on /tenhoopen type **nfs** (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.150,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=tcp,local_lock=none,addr=10.0.0.150)
arjan@arjanpc:/etc>

Testje:

arjan@arjanpc:/etc> lspeedtest
#### Local disk /tmp #########
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 6,84484 s, 146 MB/s
#### NFS Mounted disk /tenhoopen #####
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 13,9011 s, 71,9 MB/s
#### Automounted Home directory /home/arjan #####
1+0 records in
1+0 records out
1000000000 bytes (1,0 GB, 954 MiB) copied, 13,4245 s, 74,5 MB/s
arjan@arjanpc:/etc>

Blijkt toch geen verandering te geven :frowning:

Hé Arjan,

Jammer. NFS is voor mij even geleden, wat ik me herinner is dat versies elkaar ook behoorlijk kunnen bijten. Ook variabelen als rsize en wsize kunnen invloed hebben, evenals evt timeouts. Je zou de serverkant 's kunnen forceren NFS versie 3 te gebruiken,

De clients draaien 3 en voor de server heb ik geen 4 ingeschakeld:

**schuurpc:/etc/sysconfig #** grep ^NFS /etc/sysconfig/nfs 
**NFS**_SECURITY_GSS="no"
**NFS**3_SERVER_SUPPORT="yes"
**NFS**4_SUPPORT="no"
**NFS**4_SERVER_MINOR_VERSION="0"
**NFS**_START_SERVICES="yes"
**NFS**V4LEASETIME=""
**NFS**D_OPTIONS=""
**NFS**_GSSD_AVOID_DNS="no"
**schuurpc:/etc/sysconfig #**

Ik ga de uitdaging geloof ik ook maar eens posten op de engelstalige fora … wie weet komt daar nog wat uit.