ls command

Hoi,

Ben op zoek achter een command line die voor mij de totale grote bepaald van files die aangemaakt zijn in 2012 in onderliggende mappen.
weet iemand hoe ik dit kan bekomen.

tot nu toe geraak ik niet verder dan

find ./ -exec ls -la {} \; | awk '{ if ( $8==2012) printf $0"
" }' > 2012.txt 

Je kan ook du gebruiken, van Disk Usage. Zie de Man-pages voor opties.
2012 filteren heb ik niet over nagedacht. Doe ik zelf sneller in een editor of met een rekenblad.

du * -h --time

-h maakt t leesbaarder, niet al die bytes:
-h, –human-readable
print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

–time geeft de datum mee in t overzicht:
–time
show time of the last modification of any file in the directory, or any of its subdirectories
–time=WORD
show time as WORD instead of modification time: atime, access, use, ctime or status
–time-style=STYLE
show times using style STYLE: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT FORMAT is interpreted like ‘date’

Ik gebruik voor dit soort dingen (totalen bekijk ik ook met “du”) altijd


find . -mtime n

Dit kun je dan in een “for … do …done” gooien, er een " ls -s " op loslaten en in Calc even totaliseren.

Gevonden :wink:
deze code maakt een lijst aan van de bestanden die nieuw zijn van de voorbije 365 dagen met een totaal grote

find ./ -mtime -365 -type f -print0 | xargs -0 du -c -h > ./lijst.txt

Fraai. Bashen kan ook leuk zijn :D.

nu weet ik dat ik geld mag uitgeven aan nieuwe dataopslag…

Van baas? Jezelf?

Mezelf, alles eens goed bekeken van de groei in één jaar
en kan maar 4 maand meer verder :wink:

Een deftige groei zit in de fotografie, 60GB in 2012…

Weet wel niet of het een goed moment is, nu kan ik een 3TB schijf aankopen voor 144 euro, met backup is dat 0,1euro per gig.
volgens mij zit dat terug op het niveau van voor de hardeschijf crash in 2011