Konfiguracja sieci

Karty sieciowe, wifi, bondig, NetworkManager vs Wicked