Interne HD r/w rechten

Heb een HD ingebouwd waar ik geen schrijf rechten op kan krijgen Het is de volgende HD.

Schijf /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 60801 cilinders, totaal 976773168 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x0003455c

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sdb1      2048  976773119  488385536  83 Linux

Hij is volgens mij gemount:

/dev/sdb1 on /media/2ea20ba1-356b-4d5e-aaf7-385925896577 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks)

Maar in de Fstab kom ik hem niet tegen.

cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN-part6    swap  swap  defaults 0 0 
UUID=a54dfec4-f99b-4847-9175-52cdd85bf468    /    btrfs  defaults 1 1 
/dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN-part5    /boot  ext4  acl,user_xattr 1 2 
UUID=6ff34072-2b17-440c-9efb-8a9aa7e53fc3    /home  btrfs  defaults 1 2 
proc  /proc  proc  defaults 0 0 
sysfs  /sys  sysfs  noauto 0 0 
debugfs /sys/kernel/debug    debugfs noauto 0 0 
usbfs  /proc/bus/usb  usbfs  noauto 0 0 
devpts /dev/pts    devpts mode=0620,gid=5 0 0 
/dev/disk/by-id/usb-058f_6387_12111101040964-0:0-part1 /media/USB   ext4  acl,user_xattr,nofail 1 2 
192.168.1.17:/volume1/opensuse /home/pieter1602/opensuse    nfs   defaults 0 0 

Ik zou graag wat hulp om lees en schrijf rechten over de HD te krijgen.:\

Ik denk, gezien het feit dat je 'm op /media hebt aangekoppeld, dat je 'm zelf via Dolphin gemount hebt.

Je zult eerst moeten unmounten:

su -c 'umount /dev/sdb1'

Als je daarbij de melding “device is busy” krijgt, moet je eerst zorgen dat je niets open hebt, wat van de schijf gebruik maakt ( dus ook terminal sessies waarbij je in een map op de schijf staat ). Als de schijf afgekoppeld is, kun je met Yast - Systeem - Partitionering de eigenschappen van de partitie bewerken, en er een aankoppelpunt aan toekennen. Als je daarbij netjes “defaults” aanhoudt voor de aankoppelopties, moet je daarna lees/schrijfrechten hebben, tenzij je de root van de schijf niet zodanig hebt staan.

Ik heb een verzoek aan pieter1602.

Zou je in het vervolg niet alleen de uitvoer van een commando willen tonen, maar je muisbeweging iets groter willen maken en van de terminal de prompt, het commando en de volgende prompt compleet willen oppakken en plakken?
Dan ziet iedereen ook meteen welk commando je hebt gebruikt en ook nog enkele andere dingen. Anders blijven er vaak raadsels en moeten we weer vragen.

Dus niet:

Mijn fstab ziet er zo uit:

/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part5 /          ext4    acl,user_xattr    1 1
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part1 swap         swap    defaults       0 0
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part6 /home        ext4    defaults       1 2
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part2 /mnt/A        ext4    ro,acl        1 2
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part3 /mnt/A/home     ext4    ro,acl        1 2
proc         /proc        proc    defaults       0 0
sysfs        /sys         sysfs   noauto        0 0
debugfs       /sys/kernel/debug  debugfs  noauto        0 0
usbfs        /proc/bus/usb    usbfs   noauto        0 0
devpts        /dev/pts       devpts   mode=0620,gid=5    0 0

Maar:

henk@boven:~> cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part5 /          ext4    acl,user_xattr    1 1
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part1 swap         swap    defaults       0 0
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part6 /home        ext4    defaults       1 2
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part2 /mnt/A        ext4    ro,acl        1 2
/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLA380_VFJ201R23XUEXW-part3 /mnt/A/home     ext4    ro,acl        1 2
proc         /proc        proc    defaults       0 0
sysfs        /sys         sysfs   noauto        0 0
debugfs       /sys/kernel/debug  debugfs  noauto        0 0
usbfs        /proc/bus/usb    usbfs   noauto        0 0
devpts        /dev/pts       devpts   mode=0620,gid=5    0 0
henk@boven:~>

En misschien helpt dit als achtergrond informatie: SDB:Basics of partitions, filesystems, mount points - openSUSE

Ik heb een verzoek aan pieter1602.
Doe ik de volgende keer.

Ik ga het lezen:|

Deze regel in fstab moet het ook gewoon doen, voor MOUNTPOINT moet je zelf een map invullen/dev/sdb1   MOUNTPOINT ext4 defaults 0 0 

EDIT: als je dan niet kunt lezen en schrijven/mappen aanmaken, dan moet je dit eerst even doen:


chgrp users MOUNTPOINT
chmod 775 MOUNTPOINT

Je hebt natuurlijk volkomen gelijk. Maar mijn miereneuker aard draagt mij op te vragen:
. Wie is die “je” die wel of niet kan lezen/schrijven? (in een multi user system als Linux zijn er geen vage “je”, er zijn users)
. Met welk doel wordt deze extra schijf aan de configuratie toegevoegd? (voor een systeem taak zoals een databse, of voor gebruik door één of meer users).
Die twee hangen natuurlijk samen. Allemaal zaken (en nog veel meer) die je vooraf plant.

Het is vandaag gelijkgeefdag :D. . Ik was er vanuit gegaan dat users-leden er op moesten kunnen schrijven. Heb dat hier thuis op de meeste grote partities, maar inderdaad niet op de database-, en niet op de webserverpartitie.

Het is vandaag gelijkgeefdag
daar ben ik blij om want je hebben gewekt hij doet het.:slight_smile:

miereneuker
Dat kan helemaal geen kwaad,maar ik ben iemand met al jaren een win PC en nu ook een Linux PC en die denkt kan die het zelfde als die win PC.:
En dat is niet altijd even handig.:)Maar als het gaat over database partities en server partieties en users dan denk ik ik wil alleen maar schrijf rechten maar ik snap het want iemand met veel kennis over een onderwerp denkt altijd anders als iemand met weinig kennis.
Ik ga alles wat ik lees en doe in iedergeval even goed noteren dat is ook een hele goede tip.

Bekend wereldwijd probleem. Misschien is het leuk om een stukje hiervan te lezen: Linux is NOT Windows

Misschien is het leuk

En het was leuk ,hier en daar wel wat lastig met het engels :frowning: maar het is een mooi verhaal. De Win PC blijft nog een tijdje uit…Bedankt ervoor.

Grappig. Donderdag gaat een verstokte windoe vriend (jep, de eeuwige “jij kunt niet”, “ik kan best” discussie) over op openSUSE, die heb ik als voorbereiding hetzelfde stuk te lezen gegeven, maar dan hier Linux is not Windows (nl) , een prima vertaling.

Wat ik al heel veel mensen uitgelegd heb:

Windows: Softwaremakers mieteren software op allerlei plekken op het internet, elk pakketje zijn eigen plek. Gebruikers struinen het internet af op zoek naar software. Iedere software maker werkt voor zich.
Linux: Softwaremakers werken samen, maken software op één plek, verpakkers verpakken die software en bieden die per distributie aan via (basaal) één kanaal ( de opensuse repos, de ubuntu dito), gebruikers halen de software van (basaal) maar één plaats.

Dat vind ik nu even kort samengevat, dus een prima uitleg.
Ga ik ook gebruiken. rotfl!
Thx Gert-Jan