Geen schrijftoegang meer tot USB harde schijf.

Hallo,

Sinds een tijdje heb ik geen schrijf toegang meer tot mijn USB harddisk.
Als ik b.v. in “Kate” een nieuw tekstbestand maak en probeer dat weg te schrijven dan krijg ik de volgende melding.

Het document kan niet worden opgeslagen.
Het was namelijk niet mogelijk om te schrijven naar …
Controleer of u schrijftoegang hebt tot dit bestand of dat er voldoende schijfruimte aanwezig is.

Als ik een bestaand tekst bestand vanuit “Dolphin” open dan hangt “Kate” en wordt niet volledig gestart.
Na CTRL-ESC en het afbreken van “Kate” verschijnt de volgende foutmelding.

KDEInit kon ‘/usr/bin/kate’ niet opstarten

Er is nog voldoende schijfruimte, dus dat kan het probleem niet zijn.

Wie weet hoe dit probleem op is te lossen ?

Groet,
Flash2005

Graag met de USB schijf aangekoppeld, output van


mount | grep /dev/sd

Tussen CODE tags

Gebruik je de schijf ook onder Windows?
Hoe wordt de schijf aangekoppeld? Automatisch bij opstarten, via KDE’s automounter, via de apparaatmelder?

Hallo,

De output van het “mount | grep /dev/sd” commando is als volgt.

flash@linux-dywv:~> mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on / type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=267,subvol=/@/.snapshots/1/snapshot)
/dev/sda1 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=266,subvol=/@/.snapshots)
/dev/sda1 on /srv type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=261,subvol=/@/srv)
/dev/sda1 on /opt type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=263,subvol=/@/opt)
/dev/sda1 on /tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=260,subvol=/@/tmp)
/dev/sda1 on /root type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=262,subvol=/@/root)
/dev/sda1 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=259,subvol=/@/usr/local)
/dev/sda1 on /boot/grub2/x86_64-efi type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=264,subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi)
/dev/sda1 on /var type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=258,subvol=/@/var)
/dev/sda1 on /boot/grub2/i386-pc type btrfs (rw,relatime,space_cache,subvolid=265,subvol=/@/boot/grub2/i386-pc)
/dev/sda2 on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
/dev/sde1 on /run/media/jagerf/Elements type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /run/media/jagerf/INTENSO type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
flash@linux-dywv:~> 

De “INTENSO” schijf heeft de omschreven problemen.
De schijf wordt niet gebruikt onder Windows.

Als de PC wordt opgestart dan geef ik zelf geen commando’s o.i.d. om de schijf handmatig aan te koppelen.
In “Dolphin” is de schijf bij “Apparaten” zichtbaar alleen wel gemarkeerd met een rode kleur.
Even op die link klikken veranderd de kleur in groen en vanaf dan heb ik toegang tot die schijf.
Ik krijg dan ook een melding rechts onder bij “Meest recente apparaat” dan de schijf beschikbaar is.

Misschien dat het volgende er mee te maken kan hebben.
Ik heb de gewoonte om de output van “sudo zypper ref && sudo zypper up” in een tekstbestand te zetten.
Dat vul ik dan aan met andere informatie zoals de datum van installatie, hoe eventuele installatie problemen
zijn opgelost en andere nuttige informatie.
Op een gegeven moment kreeg ik een melding dat de regel lengte te lang was.
Ik kreeg dan de melding om de limiet te verhogen en het (txt) bestand in “Kate” opnieuw te laden.
Iets wat ik uiteraard altijd gedaan heb en dat werkte altijd goed tot het moment dat het bestand niet meer
in “Kate” of een andere tekst editor geladen kon worden.
Het commando “cat bestandsnaam” laat de inhoud wel zien.
Ik neem aan dat dit probleem ook met de schrijf problemen te maken kan hebben ?

Bedankt voor de hulp !

Flash2005

Dat kan zeker met de schijf of het bestandssysteem te maken hebben. Doe eens


sudo umount /dev/sdc1 
sudo fsck.vfat -a /dev/sdc1
sudo mount /dev/sdc1

en probeer het dan eens opnieuw.

Hallo,

De commando’s geven het volgende resultaat.

flash@linux-dywv:~> sudo umount /dev/sdc1
flash@linux-dywv:~> sudo fsck.vfat -a /dev/sdc1
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
 Automatically removing dirty bit.
Filesystem has 15261279 clusters but only space for 15260670 FAT entries.
flash@linux-dywv:~> sudo mount /dev/sdc1
mount: /dev/sdc1: can't find in /etc/fstab.
flash@linux-dywv:~> 

Helaas heeft het niet geholpen.
“Kate” loopt nog steeds vast als het probleembestand wordt geladen.

Als ik vanaf de probleemschijf vanuit Dolphin een ander (bestaand) tekstbestand open dan
wordt “het in Kate” keurig geladen. En wijzigingen in dat bestand worden keurig weg geschreven naar de harde schijf.

Vreemd…

Met vriendelijke groet,
Flash2005

Heel vreemd is het niet, dit is typisch voor een beschadigd filesystem. Nooit leuk. Komt meestal wel weer goed, overigens

Je kunt dat fsck.vfat herhalen, tot je geen meldingen meer krijgt, als je gevraagd wordt of iets gefixt moet worden, yes. Dat je andere bestanden wel kunt openen, zegt nog niet alles
Ik zou wel als de sodemieter alles van dat ding af kopiëren, en goed bijhouden met welke bestanden het misgaat. Als een filesystem corrupt is, kun je de gekste dingen krijgen.

I use useful.

Hallo,

Bedankt voor je hulp.
Ik heb alle data van die HDD gehaald.
Ik had nog een andere USB HDD liggen die doet het nu prima.

Met vr. gr.
Flash2005

Fijn dat je 't even laat weten