folder verwijderen

Kom er niet uit,heb in een muziek folder heel veel mappen met mp3s,hier in zit ook een mapje genaamd @eaDir.
Dit zit in al die mappen met mp3s .Als ik nu met

cd

naar de betreffende Muziek folder ga kan ik met

 rm -rf @eaDir

In de
folder waar ik naar toe ge cd t ben het betreffende folder verwijderen,maar ik wil het ook verwijderen uit zogezegd de sub folders.:frowning:
Is toch altijd lastig uit teleggen.!!
Maar heb niet zo een zin om honderden folders na te lopen op het mapje @eaDir.

Dus hoop op een goede tip voordit.:).

Het is inderdaad een beetke vaag. Je kunt ook beter eht laten zien wat je doet. Nu mmoeten wij raden en als we verkerd raden geven we verkeerd antwoord en doe jij mischien iets verkeerds.
Dus compleet met prompt, commando, uitvoetr, volgende prompt.

cd

betekent dat je naar je home directory gaat (wordt je zogenaamde “working directory”).

En zeggen

rm -rf @eaDir

betekent dat je @eaDir weggooit (als die bestaat in je huidige working directory, anders krijg je een foutmelding) en tevens, als @eaDir een directory is, wordt alles wat erin zit (dus ook directories) ook verwijderd.

EDIT, sorry, foutje, je krijgt heen foutmelding als @eaDir niet bestaat, omdat je de -f optie hebt meegegevn.

Ik begrijp dat dat mapje meermalen voorkomt. Klopt dat? Dus bijv. Muziek/Frans\ Bauer/@eaDir, maar ook Muziek/Ramones/@eaDir?

Zoekfunctie van Dolphin al gebruikt? Die zou die mapjes zo moeten vinden, vervolgens selecteren en wegmikken.

Nee, Jan beschrijft dat-ie met het ‘cd’ commando naar de Muziek map gaat.

En zeggen

rm -rf @eaDir

betekent dat je @eaDir weggooit (als die bestaat in je huidige working directory, anders krijg je een foutmelding) en tevens, als @eaDir een directory is, wordt alles wat erin zit (dus ook directories) ook verwijderd.

EDIT, sorry, foutje, je krijgt heen foutmelding als @eaDir niet bestaat, omdat je de -f optie hebt meegegevn.

Zou dan, als Muziek in ~/ staat


find ~/Muziek -name @eaDir -type d -exec rm -rf '{}'

't ook niet moeten doen?

Qaarom post hij dan niet

henk@boven:~> cd Muziek
henk@boven:~/Muziek> 

Kan, als hij dat bedoelt.

Had een boot probleem :(PC starte niet meer op ,Ben nog even aan het herstellen(Instaleren) ,had niets gedaan alleen updates geinstaleerd.:frowning:
Heb nog wel de fout melding :slight_smile:

Ik kan weer verder alleen de map muziek is nu extern aangekoppeld

Zoekfunctie van Dolphin al gebruikt? Die zou die mapjes zo moeten vinden, vervolgens selecteren en wegmikken.
Dat gaat alleen kom ik er niet uit hoe dat wegmikken gaat.

Qaarom post hij dan niet
Blijft altijd lastig iets beschrijven je denkt dat je het goed doet en als je het zo doet als hcvv dan denk je waarom heb ik het inderdaad niet zo gedaan.:slight_smile:

henk@boven:~> cd Muziek
henk@boven:~/Muziek>

Probeer het nog eens De muziek mapjes staan nu in /run/media/pieter1602/Data/Music

Ik begrijp dat dat mapje meermalen voorkomt. Klopt dat? Dus bijv. Muziek/Frans\ Bauer/@eaDir, maar ook Muziek/Ramones/@eaDir
en ja zo is het elk mapje met mp3 bevat dus ook het mapje

@eaDir

pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602/Data> cd /run/media/pieter1602/Data/Music
pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602/Data/Music> 

Tot zover zo goed.

pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602> cd /run/media/pieter1602
pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602> cd /run/media/pieter1602/Data
pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602/Data> cd /run/media/pieter1602/Data/Music
pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602/Data/Music> find ~/Muziek -name @eaDir -type d -exec rm -rf '{}'
find: missing argument to `-exec'
pieter1602@linux-0p37:/run/media/pieter1602/Data/Music> 

en toen dit gedaan.:slight_smile:

En dan denk ik dat ik toch wat hulp kan gebruiken.:slight_smile:

Het commando is inderdaad niet helemaal goed. Het had moeten zijn:

find ~/Muziek -name @eaDir -type d -exec rm -rf {} \;

MAAR
dat commando doet dat wel vanaf ~/Muziek (dan verder naar de sub-directories.).
Intussen heb jij de hele zaal kennelijk verplaatst naar /run/media/pieter1602/Data/Music. En dan vindt bovenstaand commando dus niets meer.

Dus:

  • of je maakt van het commando
find /run/media/pieter1602/Data/Music -name @eaDir -type d -exec rm -rf {} \;
  • of je doet
cd /run/media/pieter1602/Data/Music
find . -name @eaDir -type d -exec rm -rf {} \;

Het wordt toch echt tijd dat je je een beetje gaat inlezen op hoe directories worden benoemd, hetzij relatief (begint niet met een / en is relatief is t.o.v. je “working directory”) hetzij absoluut (begin met een /, dat geldt dus ook als het met een ~ begint, want dat wordt eerst omgezet naar /home/pieter1602).
Begin bijv. eens met https://forums.opensuse.org/showthread.php/486795-Korte-uitleg-Inleiding en dan de eerste twee van Mass storage: schijven, partities, file systems, mounten.

Wij geven wel hints met commando’s, maar jij bent en blijft verantwoordelijk als je ze op je systeem intikt. Je moet begrijpen wat ze (zouden kunnen) doen. Ze ook eventueel aanpassen aan jouw situatie. Zekere als je, nadat iemand een commando heeft gesuggereerd, je de zaak veranderd.

Als je dus bijv nog nooit het find commando hebt gebruikt, doe je eerst

man find

en probeert te begrijpen wat Knurpht je bedoelt te laten doen. Ik heb weliswaar nog nooit meegemaakt dat iemand hier expres een verkeerd commando gaf in de hoop dat iemand zijn systeem verpest (maar het internet is vol idioten), maar vergissen is altijd mogelijk.

of je maakt van het commando

Bedankt dat scheelt een berg werk.:slight_smile:

probeert te begrijpen wat Knurpht je bedoelt te laten doen

Ik denk dat je bedoelt, meer nadenken over wat je doet en wat iets zou moeten doen.:slight_smile:

Het wordt toch echt tijd dat je je een beetje gaat inlezen

Ben bang dat ik je volledig gelijk moet geven,moet dat zeker beter gaan doen.:frowning:

Fijn dat het je gelukt is.

Als je bedoelt dat sommige dingen niet goed te doen zijn met een GUI, dan geef ik je volkomen gelijk.

De GUI is een redelijk domme interface. Laat goed zien wat er aan de hand en zegt vaak meer (een plaatje zegt meer dan duizend woorden). Maar om slim een beplaalde massa aktie te doen is de GUI meestal totaal ongeschikt.

Omdat Unix al zo’n ruim veertig jaar bestaat zijn allerlei slimme hulpmiddelen (zoals find) al lang geleden gemaakt. Je moet alleen wat ervaring krijgen met het gebruik en met het ontdekken wat er bestaat. Als niemand het je vertelt (of als je dat niet in een boek leest), weet je niet dat find bestaat, of sort, of grep. Om daarbij te helpen is er ook een Korte uitleg: https://forums.opensuse.org/showthread.php/506127-Korte-uitleg-Handige-gereedschappen-bij-shell-scripts?p=2700453#post2700453