Desktop icons blijven niet op hun plek

Leap 42.3 KDE ; Computer ASUS PRO BP1AD , Intel i3 4160 CPU , 4 GB ram.
VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 06)

Mijn desktop icons blijven niet op hun plek. Als ik met m’n rechtermuistoets op m’n desktop klik , kies ik :
Pictogrammen > Ordenen > op kolommen , Uitlijnen > links , sorteren op > Niet gesorteerd , Pictogramgrootte > groot , Vergrendeld : Aangevinkt.

Bij Leap 42.2 bleven ze ook al niet op hun plek.
Ik heb bij installatie Leap 42.3 clean install gedaan en ook de /home map opnieuw geformatteerd, dus oude desktop instellingen zijn niet meegenomen.

Ik zet m’n icons neer in 2 kolommen van 4 rijen.
Als ik m’n pc herstart, zet Leap 42.3 de meeste icons neer in de 1e kolom in alfabetische volgorde (terwijl ik juist “Niet gesorteerd” heb gekozen), het laatste icoon in de 2e kolom halverwege.

Ik gebruik zelf geen icons op mijn desktop, maar dit lijkt me er één voor bugs.kde.org

Knurpht,

ik had kort na het plaatsen van dit probleem juist maar eens expres gekozen :
Pictogrammen > Ordenen > sorteren op > Alfabetische volgorde , vervolgens : vergrendelen.
Daarna meteen weer:
Pictogrammen > Ordenen > sorteren op > Niet gesorteerd , vervolgens : vergrendelen.

Ik kijk 't al 2 dagen aan en de pictogrammen blijven sindsdien keurig netjes op hun plek staan,
zoals ik ze had neergezet voordat ik de pc uitschakelde.

In mijn ogen is 't probleem opgelost.