Błędne repo po aktualizacji

Czołem. Zaktualizowałem Leapa 15.4 na 15.5. Przy próbie aktualizacji, niektóre repo komunikują błędy, np.

Proszę sprawdzić, czy zdefiniowane adresy URI dla tego repozytorium wskazują na poprawne repozytorium.
Ostrzeżenie: Pominięto repozytorium 'SUSE:SLE-15-SP5:GA' z powodu powyższego błędu.
Pobieranie metadanych repozytorium 'SUSE:SLE-15-SP1:GA' ................................................................................................................................................................................................................[błąd]
Repozytorium 'SUSE:SLE-15-SP1:GA' jest niepoprawne.
[https-download.opensuse.org-e23ea415|https://download.opensuse.org/repositories/SUSE:/SLE-15-SP1:/GA/pool/] Pod podanym adresem URL nie znaleziono prawidłowych metadanych
Historia:
 - [https-download.opensuse.org-e23ea415|https://download.opensuse.org/repositories/SUSE:/SLE-15-SP1:/GA/pool/] Repository type can't be determined.

Proszę sprawdzić, czy zdefiniowane adresy URI dla tego repozytorium wskazują na poprawne repozytorium.
Ostrzeżenie: Pominięto repozytorium 'SUSE:SLE-15-SP1:GA' z powodu powyższego błędu.
Część repozytoriów nie została odświeżona z powodu błędów.
Wczytywanie danych repozytorium...
Ostrzeżenie: Repository 'openSUSE:Backports:SLE-15-SP5' metadata expired since 2024-03-22 18:13:55 CET.

    Warning: Repository metadata expired: Check if 'autorefresh' is turned on (zypper lr), otherwise
    manually refresh the repository (zypper ref). If this does not solve the issue, it could be that
    you are using a broken mirror or the server has actually discontinued to support the repository.

W jaki sposób uporządkować listę repozytoriów? Czy po prostu wywalić te, które wyrzucają błędy?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.