Backup script voor het backuppen naar een NFS locatie

Wat je wil backuppen moet je aangeven tussen de ” ” van Backup_files
Wat je niet wil backuppen moet je aangeven tussen de ” ” van exclude_files
En je moet aangeven waar je het naar toe wil backuppen tussen de ” ” van dest
Vergeet in het script ook niet je mount point in te vullen!
#!/bin/bash
####################################
#
#backupckup script NFS.
#
####################################
# what to backup.
backup_files="/home /etc "
#what to exclude (dont remove --exclude)
exclude_files="--exclude *.iso *.tgz *.tar.gz *.zip /Downloads"
# Denstination to backup.
dest="/mnt/backupserver"
#Mount NFS change the backup pad
mount /mnt/backupserver
# Create archive filename.
day=$(date +%d-%m-%Y)
hostname=$(hostname)
archive_file="$hostname-$day.tgz"
# show status.
echo "Backupt $backup_files to $dest/$archive_file"
date
echo
# Backup files using tar.
tar czf $dest/$archive_file $backup_files $exclude_files
# Show end status message.
echo
echo "Backup Finished"
date
# Long listing of files in $dest to check file sizes.

ls -lh $dest