Vereenvoudiging terminalopdracht mogelijk?

Zoals wellicht bekend, heb ik voor openSUSE een Java-handleiding geschreven. Die wil ik graag wat vereenvoudigen. En wel inzake de volgende terminalopdracht:

mv -v /home/your-user-name/Downloads/jre-6u31-linux-i586.bin /opt/java/32

Wat ik graag weg wil hebben, is de noodzaak om de gebruikersnaam in te vullen, want dat is een extra complicatie. De opdracht gaat met su, omdat openSUSE in principe via su werkt. Dat wil ik het liefst respecteren in mijn aanpak.

Context:

  1. Move the JRE file that you just downloaded, into this newest folder, with the following command.
    Type (copy/paste):
    mv -v /home/your-user-name/Downloads/jre-6u31-linux-i586.bin /opt/java/32

Press Enter.

Note: replace your-user-name by… your user name (duh). Don’t use capitals; in the system, your user name is all lower case.

Complete handleiding:
Oracle (Sun) Java for openSUSE and Fedora - Easy Linux tips project

Is deze vereenvoudiging überhaupt wel mogelijk? Wie weet raad?

Opgelost: su -p was de truuk die 't 'm deed. :slight_smile: