USB-stick: hoe kan ik de naam veranderen?

Gegeven: USB-stick waarop de oS-13.1 installatie dvd heeft gestaan en die door formatteren geschikt is gemaakt voor opslag van diverse data. Als ik deze stick insteek wordt hij/zij (standaard) gemount op /var/run/media/<naam>/openSUSE-13.1-DVD-x86_640091.
Probleem: ik zou het ding graag een meer actuele naam geven, bijvoorbeeld usb-data-nr1. Als het om een partitielabel ging zou dat geen probleem zijn, maar dat is het niet.

Kan iemand me vertellen hoe ik dat voor elkaar krijg?

Bij dit soort van mounten (connectie door een eindgebruiker die de GUI gebruikt) wordt het Volume Label gebruikt als het er is. Een Volume Label behoort bij een file systeem. Het hangt er dus van af wat voor type file systeem er op staat. Je vermeldt dat echter niet.

Als het een ext2/3/4 file systeem is kun je dat doen met

tune2fs -L <volume-label> /dev/sd<X>

waarbij je <volume-label> moet vervangen door het gewenst label (niet langer dan 16 tekens, gebruik geen “rare” tekens, _ mag)
en waarbij je <X> door de juist schijf of schijf-partitie (vergis je niet!!!).

Maar zoals gezegd, ieder file systeem type heeft zijn eige methode (als het überhaupt kan in dat type).

PS. Als je het aanmaken van het file systeem met YaST had gedaan, had je daar een veldje gevonden waar je het had kunnen invullen. Was het gelijk gebeurd.

Dank voor de snelle reactie.
Ter informatie: om de usb-stick ook te kunnen gebruiken voor het uitwisselen van informatie met niet-Linux systemen heb ik er een fat-32 systeem op gezet.
De term “volume-label” is nieuw voor mij, maar met partitielabels ben ik wel redelijk vertrouwd. (Op de harde schijf heb ik alle parties een label gegeven.)
Inderdaad: tune2fs werkt niet met fat32.
Zou het langs de volgende omweg lukken? Ik formatteer de usb-stick met ext3 en geef het gewenst volume-label op. Daarna formatteer ik opnieuw, maar nu met fat32. Uiteraard zonder opnieuw een volume-label op te geven .

De uitdrukking “partiton label” is een foute naam. En dus wekt die de foute indruk dat de partitie wordt gelabeld. Dat is niet zo. Er is nergens in de partitietabel ruimte voor zoiets.

Een volume label was om een een volume te labelen. Dat konden diks of tapes zijn. Maar dat was altijd al binnen de organisatie van zo’n volume (wat dat dan ook wezen moge). De meest file systemen hebben die mogelijkheid ook. Maar het zit dus in de administratie van het file systeem zelf. En het maakt niet uit waar dat file systeem og staat. Dat kan op een hele disk zijn, of op een Logical Volume of op een MD Linux Raid. Dat alleen al bewijst dat de naam “partitie label” onjuist is en alleen maar aantoont dat de gebruiker niet echt weet wat het is (sorry, maar het is wel zo).

Ik weet niet of FAT32 file systemen dat kennen. Ik denk het wel. Maar dan moet je dat er op een Windows systeem opzetten. Hoe heb je dat aangemaakt? Daar moet het ook me kunnen, of in ieder geval in die omgeving. Zoals je weet, weet ik van Windows zo goed als niets.

En nee, als je bovenstaande begrijpt, begrijp je dat het eerst erop zetten van file systeem type a met label en dan vervangen door file systeem type B niet helpt. Bij het aanmaken van een nieuw file systeem wordt alles van het oude file systeem waardeloos, hetzij door verlies van betekenis, of door regelrecht overschrijven.

(Ik geloof dat ik toch maar verder ga met Korte uitleg)

Oeps, dat had ik kunnen weten.

Een volume label was om een een volume te labelen. Dat konden diks of tapes zijn. Maar dat was altijd al binnen de organisatie van zo’n volume (wat dat dan ook wezen moge). De meest file systemen hebben die mogelijkheid ook. Maar het zit dus in de administratie van het file systeem zelf.

Ik heb nog niet eerder zo expliciet ergens gelezen dat het volume-label deel is van het bestandssysteem.

En het maakt niet uit waar dat file systeem og staat. Dat kan op een hele disk zijn, of op een Logical Volume of op een MD Linux Raid. Dat alleen al bewijst dat de naam “partitie label” onjuist is en alleen maar aantoont dat de gebruiker niet echt weet wat het is (sorry, maar het is wel zo).

Haha… toen ik de vraag stelde wist ik al dat er iets was wat ik echt niet begreep. En ik ben blij daar nu enige kijk op te hebben gekregen. Toch kan ik me niet goed voorstellen dat de naam “partitielabel” uit mijn fantasie zou zijn voortgekomen.

Ik weet niet of FAT32 file systemen dat kennen. Ik denk het wel. Maar dan moet je dat er op een Windows systeem opzetten. Hoe heb je dat aangemaakt? Daar moet het ook me kunnen, of in ieder geval in die omgeving. Zoals je weet, weet ik van Windows zo goed als niets.

Op de usb-stick stond, tot voor heel kort, de openSUSE-13.1 dvd. Het volumelabel is meegekopieerd van het iso-bestand. Mijn herinnering vertelt me dat ik eens een FAT-partitie heb gebruikt om data tussen Win-XP en openSUSE (ergens in versie 10, denk ik) uit te wisselen en dat ik die partitie toen wel een zelfverzonnen label (volume-label, dus) had meegegeven.
Conclusie: ik ga verder nadenken en proberen.

En nee, als je bovenstaande begrijpt, begrijp je dat het eerst erop zetten van file systeem type a met label en dan vervangen door file systeem type B niet helpt. Bij het aanmaken van een nieuw file systeem wordt alles van het oude file systeem waardeloos, hetzij door verlies van betekenis, of door regelrecht overschrijven.

Dat is inderdaad duidelijk.

(Ik geloof dat ik toch maar verder ga met Korte uitleg)

Graag!

Dit gedrag heb ik ook wel eens gezien. De openSUSE installatie DVD op USB heeft volgens mij een verborgen partitie. Die heb ik persoonlijk verwijderd met gParted. Dan kan je een nieuwe Fat32 partitie aanmaken en die dan een andere naam geven.

In aanvulling op mijn vorige reactie op de reactie van @hcvv:

 • Met een stand-alone pmagic heb ik de usb-stick een label gegeven. Preciezer: ik heb het daarop gemaakte fat-32 bestandssysteem een label gegeven.

 • Na reboot van oS13.1 wordt de usb-stick in Dolphin weergegeven als een directory genaamd <label> onder /var/run/media/<user>/<label>. Prima.

 • Nu weer de pmagic cd geboot en de usb-stick geformat met ext4. Het label is, zoals na @hccv’s uitleg duidelijk is, verdwenen. (Daarna weer geformat naar fat32 en gelabeld, want zo wil ik het graag hebben.)
  Conclusie: ik heb nu zelf gezien dat de labels onderdeel zijn van het bestandssysteem .
  Merkwaardig en misleidend is het dat in pmagic deze labels “partitielabels” worden genoemd.
  Ook merkwaardig is dat, na het oorspronkelijke “formatteren” met fat32, het label van de distributie-dvd is blijven bestaan tot ik het met stand-alone pmagic heb veranderd.

 • Meer informatie gezocht en gevonden:


koos:~ # blkid /dev/sdb
/dev/sdb: UUID="2013-11-06-20-55-31-00" LABEL="openSUSE-13.1-DVD-x86_640091" TYPE="iso9660" PTTYPE="dos" 
koos:~ # blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="DAA7-5925" TYPE="vfat" 
koos:~ # 

Zo te zien is het “container” bestandssysteem (type iso9660) van de distributie-dvd blijven bestaan en is daarin de nieuwe partitie met fat32 aangemaakt.
(@dexter: dit zegt op een andere manier wat jij al opmerkte, lijkt me.)
Ik ga er van uit dat ik die container weg kan krijgen door m.b.v. dd 1MB “zero” 's naar de usb-stick te schrijven. De vraag is nu of dat ook op een minder botte manier kan.

Even voor de goede orde. Die uitdrukking “partitie label” heb je niet zelf verzonnen. Die fout wordt veel gemaakt, en dus nagepraat.

Kijk eens in de Engelse Wikipedia. Als je “Volume label” zoekt komt je bij de beschrijving van een Volume (en dat is ongeveer wat ik altijd een Container noem). Als je “Partition label” zoekt kom je eigenlijk nergens.

Hoi Dexter1979,

Als je een openSUSE installatie ISO op een stick zet gaat dat met:

dd if=/path/to/downloaded.iso of=/dev/sdX bs=4M

Dat schrijft dus naar het device (en dus NIET naar een partitie). En dat schrijft dus ook over de partitietabel heen (als die er was). Er zijn dan na deze handeling twee mogelijkheden:

 1. Het is dan dus een ongepartitioneerd mass-storage apparaat met een file systeem van het type ISO 9660.
 2. Het bestand /path/to/downloaded.iso begint zelf met een partitietabel en dat is dus nu de partitietabel van de stick /dev/sdX. De rest moet dan dus één op meer partities bevatten met minstens een partitie met het ISO 9660 file systeem.

Om dit te bekijken heb ik een fdisk -l van zo’n gedownload bestand gedaan:

boven:~ # fdisk -l ~henk/Documents/Linux/openSUSE-downloads/openSUSE-13.1/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso

Disk /home/henk/Documents/Linux/openSUSE-downloads/openSUSE-13.1/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso: 4441 MB, 4441767936 bytes, 8675328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x5dea484d

                                                      Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/home/henk/Documents/Linux/openSUSE-downloads/openSUSE-13.1/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso/openSUSE-13.1-DVD-i586.iso1  *    4272   8675327   4335528  17 Hidden HPFS/NTFS
boven:~ #

(Hoera, dat werkt, je ziet weer hoe handig het is dat Unix/Linux alles als bestand ziet!)
De naam is nogal lang, maar je ziet dat er inderdaad een partitietabel in het bestand zit met één partitie. Het partitietype (Id) is 17 met als uitleg Hidden HPFS/NTFS. Ik weet ook niet waarom dit type wordt gebruikt. Dat Hidden slaat alleen op MS Windows, die dat misschien tracht te verbergen. In Linux is daar niets verborgens aan. Er bestaat echter volgens mij geen afgesproken partitietype voor ISO 9660 en om een mij onbekende reden hebben ze voor 17 gekozen.

Als je die stick een andere indeling wilt geven doe je dat gewoon weer met bijv. fdisk, of een ander programma dat kan partitioneren en file systemen naar jouw keuze kan aanmaken. Als je dat met alle geweld open een Windows systeem wiilt doen (bijv. omdat je er een Windows filesteem op wilt zetten) dan kan het zijn dat Windows moeilijk doet. Typisch Windows, verder geen commentaar van mij. Gebruik dan eerst fdisk voor je naar Windows gaat, of poets het begin schoon (zodat Windows stopt met denken) met bijv

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M bc=1

Fijne uitleg Henk. Geeft mooi aan hoe zo’n hybride filesystem in elkaar zit. Door geklooi met Milestones etc. ben ik hier al heel vaak tegenaan gelopen. “dd” is dan eigenlijk de enige “vriend” die je nog hebt. Heel eerlijk: in het verleden heb ik er ook al sticks om weggegooid.