Update warning

Hoi
Lees elke dag het forum maar had al een tijdje geen vragen meer want alles draait zeer stabiel.
Maar nu zie ik iets waar van ik denk wat moet ik daar nu mee.?

linux-ojay:~ # zypper ref && zypper up
Warning: The /etc/products.d/baseproduct symlink is dangling or missing!
The link must point to your core products .prod file in /etc/products.d.

Repository 'Packman' is up to date.                                                                         
Repository 'libdvdcss repository' is up to date.                                                                  
Repository 'KDEExtra' is up to date.                                                                        
Repository 'openSUSE_13.2' is up to date.                                                                      
Repository 'Security' is up to date.                                                                        
Repository 'openSUSE-13.2-Non-Oss' is up to date.                                                                  
Repository 'openSUSE-13.2-Oss' is up to date.                                                                    
Repository 'openSUSE-13.2-Update' is up to date.                                                                  
Repository 'openSUSE-13.2-Update-Non-Oss' is up to date.                                                              
All repositories have been refreshed.
Warning: The /etc/products.d/baseproduct symlink is dangling or missing!
The link must point to your core products .prod file in /etc/products.d.

En dus hoop ik dat iemand mij dit zou kunnen vertellen merk niets aan mijn instalatie maar wil toch graag weten wat hiermee te doen.

Het zou kunnen dat je ook geraakt bent door een inmiddels teruggetrokken update. Die veroorzaakt bij sommige mensen dat de “/” partitie read-only geremount wordt, ipv read-write. Kun je output posten van


mount

Zo hoort 't er overigens uit te zien in de map waarover jouw systeem mekkert:


knurpht:/etc/products.d> l
totaal 312
drwxr-xr-x  2 root root   80 5 okt 12:15 ./
drwxr-xr-x 139 root root  8192 7 okt 08:10 ../
lrwxrwxrwx  1 root root   13 5 okt 12:15 baseproduct -> openSUSE.prod
-rw-r--r--  1 root root  1947 20 sep 12:29 openSUSE-Addon-NonOss.prod
-rw-r--r--  1 root root 299259 3 okt 01:38 openSUSE.prodDit is de uitkomst van mount :

pieter1602@linux-ojay:~> mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=3938600k,nr_inodes=984650,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
/dev/sda2 on / type btrfs (rw,relatime,space_cache)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
/dev/sda2 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/spool type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/opt type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/log type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/pgsql type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/named type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/mailman type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/crash type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /srv type btrfs (rw,relatime,space_cache)                                                               
/dev/sda2 on /opt type btrfs (rw,relatime,space_cache)                                                               
/dev/sda2 on /boot/grub2/x86_64-efi type btrfs (rw,relatime,space_cache)                                                      
/dev/sda2 on /boot/grub2/i386-pc type btrfs (rw,relatime,space_cache)                                                        
/dev/sda3 on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)                                                           
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)                                                         
192.168.1.42:/volume1/LinuxPC on /home/pieter1602/Synology type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.32,local_lock=none,addr=192.168.1.42)                                                              
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)                                                           
gvfsd-fuse on /run/user/1026/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1026,group_id=100)

Nu nog even in de map kijken :slight_smile:

In de map

/etc/products.d

Is het enige wat ik tegen kom een icoontje met de naam : baseproduct :frowning:

Allemachies!. Die lijst van gemounte dingen begint aardig uit de hand te lopen. Een hobby van sommige ontwikkelaars?

Misschien is het handiger om voortaan te vragen om

mount | grep '^/dev'

dat is overzichtelijker.

In ieder geval is deze

/dev/sda2 on / type btrfs (rw,relatime,space_cache)

waar het om gaat. En die is rw, niet ro, dus die (intussen veel gemelde bug) is het niet.

Deze komt van mijn 13.2 systeem:

gjlserver:~> ls -l /etc/products.d/totaal 212
lrwxrwxrwx 1 root root   13 27 okt 2014 baseproduct -> openSUSE.prod
-rw-r--r-- 1 root root 213450 22 okt 2014 openSUSE.prod

De openSUSE.prod zit in het pakket openSUSE-release. Met

rpm -qa | grep openSUSE-release

kun je checken of 't geinstalleerd is.
Zo niet, dan met zypper

zypper in openSUSE-release

Yep, btrfs, met al z’n subvolumes. En systemd maakte 't lijstje al flink langer met al z’n cgroups.

Ik denk dat de foutmelding komt omdat er geen productdata zijn, en die staan nou net in het bestandje dat Pieter niet heeft.

Dat is wel zeker. En waarschijnlijk makkelijk te repareren. Maar hoe komt het?

Hoe was dat ook al weer met die glazen bol? Ik heb niet zo’n ding, maar er was wel wat mee :smiley:

Het bestandje moet er wel geweest zijn, anders had 't probleem zich eerder voorgedaan.

Ik ben het met je eens dat het wel een raadsel zal blijven. Maar toch is het pricipieel belangrijk om er op zijn minst aandacht aan te schenken. Niet alleen Incidentenbeheer, maar ook Probleembeheer.

Ik krijg in iedergeval deze:

pieter1602@linux-ojay:~> rpm -qa | grep openSUSE-release
openSUSE-release-dvd-13.2-1.28.x86_64
openSUSE-release-13.2-1.28.x86_64

Maar bij deze krijg ik:

pieter1602@linux-ojay:~> ls -l /etc/products.d
totaal 4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 18 aug 11:58 baseproduct -> openSUSE.prod

Die vette moet je 's opnieuw installeren. De zypper melding komt duidelijk door het ontbreken hiervan

Die hostname, is dat eerbetoon aan The Ojays? Of meer "O Jé ?

Die vette moet je 's opnieuw installeren

Het volgende is vast niet de goede manier want ik krijg dit :

linux-ojay:~ # zypper in openSUSE-release
Warning: The /etc/products.d/baseproduct symlink is dangling or missing!
The link must point to your core products .prod file in /etc/products.d.

Loading repository data...
Reading installed packages...
'openSUSE-release' is already installed.
No update candidate for 'openSUSE-release-13.2-1.28.x86_64'. The highest available version is already installed.
Resolving package dependencies...

Nothing to do.

Die hostname, is dat eerbetoon aan The Ojays

Eerder O je als de The Ojays :)Nee hoor het is volgens mij bij de instalatie automatisch zo ingevuld. Die hostnaam ,die kan je dus zelf ook bepalen?

Je moet hem wel forceren te installeren. Er is iets misgegaan op je systeem met een bestand, maar het pakket staat natuurlijk gewoon als “geïnstalleerd” genoteerd.

zypper in -f .....

En uiteraard kan je zelf de hostnaam bepalen. Bij installatie of later via YaST > Netwerkapparaten > Netwerkinstellingen en dan de tab Hostname/DNS. (dit is op 13.1, kan op 13.2 iets anders zijn). Ik denk dat een reboot nodig kan zijn.

zypper in -f openSUSE-release

:):slight_smile:

Beide bedankt dat deed het hem warning verdwenen.