suse laatste versie policie

vanmorgen suse linux 13.2 32 bit net-install op een computer geïnstalleerd. Bij net-install download je alle packages stuk voor stuk van een server, ik ga er van uit dat dit een complete versie van suse 13.2 is en de laatste, meest recente versie. Wanneer het programma daarna voor de eerste keer wordt gestart krig ik toch de melding dat er 225 updates zijn. In tien minuten er 225 packages veranderd? Hoe zit dat nu precies met de nieuwste, recentste versie van Suse, is een late versie 12.3 gelijk aan een jonge versie van 13.2 ?
Verklaar dit eens.

Nee, nee, nee.

Om te beginnen gebruik je nogal veel verschillende namen voor (waarschijnlijk) hetzelfde. De forums hier gaan over openSUSE. Mijn antwoordheeft daar ook betrekkeninhg op. SUSE Linux Enterprise is iets heel anders (korte benaming daarvan SLES of SLED voor de Server en de Desktop versie). Probeer dus gewoon de juiste naam te gebruiken om verwarring te voorkomen.

Iedere versie van openSUSE is en blijft zo zols hij is uitgegeven. Er worden later alleen veiligheids updates en sterk aanbevolen updates uitgegeven. De uitgegeven versie staat in de OSS repository en de non-OSS repository. De veiligheids en “recomended” updates (ook patches genoemd) staan in de Update OSS en Update non-OSS repos.

Als je een openSUSE versie installeert gebeurt dat van de OSS en non-OSS repos. Onafhankelijk van de wijze van installatie (installatie DVD, via Live DVD of net installatie). Na installatie is het dus zeer aanbevelenswaarding om de patches van de beide Update repos aan te brengen. En dat is wat je ziet. Hoe later in het leven van een versie, hoe meer patches.

Een openSUSE versie zal dus niet gedurende zijn bestaan overgaan op een nieuwe versie van een pakket (tenslotte is de totale releas getest met een combinatie van pakketten en van een pakket op een nieuwe versie overgaan zou herhaling van al die tests betekenen) . Als een noodzakelijke patch door de bouwers van een pakket niet wordt uitgebracht voor de versie behorende bij een openSUSE release, wordt de patch ge"retrofit". Je ziet dat terug in de bouw/build aanduiding van de pakket versie.

Als je bovenstaande begrijpt (als ik het goed heb uitgelegd), begrijp je ook dat een volledig gepatchte 12.3 niet gelijk is aan een nieuwe 13.1 (en zeker niet 13.2). Die 13.1 bevat veel nieuwere versies van pakketten.

Als je om en of andere reden behoefte hebt aan een zgn. “rolling release” kun je naar Tumbleweed kijken.

Heel simpel Henk’s uitleg; de net-install images gebruiken de Update repo niet. Na installatie wordt die toegevoegd.

E.e.a. is met zelfs met Tumbleweed wel overkomen, dwz dat er tijdens installatie tientallen updates van pakketten verschenen waren. In OBS (openSUSE Build Service) zijn daar ook voorzieningen voor getroffen, de updates verschijnen gewoon in TW’s OSS en non-OSS repos. Bij de gewone distro zijn de OSS en non-OSS repos statisch, dwz. geen enkel pakket wordt in die repos geupdate. Daar zijn de Update repos voor.

Bedankt zover , ik weet inderdaad niet veel over de verschillende verschijningsvormen van Suse. De policy is nu wel weer een stuk duidelijker.

Hoe Tumbleweed hierbij komt is me onduidelijk.

Noemde ik alleen, om aan te geven dat 't bij TW net iets anders werkt.
Er is overigens nog een andere mogelijke reden: de zogeheten “recommends”. Dat zijn geen afhankelijke pakketten, maar aangeraden pakketten. Over het algemeen wordt de installatie daarvan pas getriggerd als de pakketten die “aanraden” geïnstalleerd zijn.

Mijn verhaal was kennelijk nogal ingewikkeld dat je er bijna twee maanden over hebt gedaan om het te verwerken :wink:

@HCVV,
Ik vind het een dijk van een uitleg. :good::good: