serviio

Weet iemand hoe ik Serviio kan installeren op 12.2? Er zijn een paar “howto’s” op internet te vinden, maar niet voor OpenSuse.

Ik weet niet waar je gezocht hebt (want je legt niets uit), maar de volgorde is:

 1. kijk met YaST of het in de standaard repos staat: Ik heb jouw erk maar gedaan. Het antwoord is: nee.
 2. zoek met software.opensuse.org: Search. Heb ik ook maar gedaan. Daar vond ik het wel. Waarom wil je dat niet gebruiken?

Graag eerst antwoord voor we met stap 3 verder gaan.

Ik citeer uit een thread kort geleden in ditzelfde subforum:

. Eerst met YaST > Software > Softwarebeheer kijken of de gewenste software “gewoon met openSUSE meegeleverd wordt” (de OSS en non-OSS repos).

. Dan heb je (hopelijk) de Packman repo toegevoegd. Daar zitten dus zowat alle multimedia applicaties in (en die ze je dan ook met YaST > Softwar > Softwarebeheer)).

. Als de gezochte software daar niet is ga je naar software.opensuse.org: Search

. Als dat ook niets oplevert kun je op het web (bijv. bij de producent) gaan zoeken naar een RPM “speciaal voor openSUSE”.

. Weer een stap verder (en dus weer minder betrouwbaar en meer problemen opleverend) is dan het downloaden van een tarball en het dan zelf bouwen van het product.

Bij alle stappen kunnen we natuurlijk proberen je te helpen, maar ook wij gaan alleen aan een volgende stap beginnen als daar duidelijke redenen voor zijn.

Ik had inderdaad meer info kunnen plaatsen.

Natuurlijk heb ik Serviio geïnstalleerd.

Via yast (het simpelste)
Maar dan heb je nog niets.
In usr/bin staan komt dan serviio.sh en serviio-console.sh

Als ik probeer serviio te starten krijg is:
Error: Could not find or load main class org.serviio.MediaServer

Ik heb geprobeerd een howto van de wiki.serviio te gebruiken.(En Serviio handmatig te installeren)
Maar die zijn allemaal voor andere distro’s

Nu kan ik proberen uit te vogelen hoe het werkt in die andere distro’s en dan de howto aan te passen voor opensuse.

ik heb altijd Ubuntu gebruikt, en daar is serviio vrij makkelijk in te stellen.
En heb geprobeerd deze howto te volgen.
Wat dus niet is gelukt.
Als het zo makkelijk was had ik deze vraag uiteraard niet op dit forum geplaatst. :wink:

Ik wil niet het wiel opnieuw uitvinden, vandaar mijn vraag:

Is er een howto voor OpenSuse?
Of heeft iemand Serviio al eens geïnstalleerd.

Mocht niemand (met OpenSuse) ervaring hebben met Serviio,
kan ik misschien (stap voor stap) aangeven wat er bij mij verkeerd gaat.

Ik heb het pakket geïnstalleerd. Aangezien dit serverfunctionaliteit moet leveren, kijk ik eerst in Yast - Systeem - Runlevel editor, daar zie ik 't ding staan, klik op Activeren, en die opdracht retourneert “0”, dwz. succes. Waar gaat het je precies om, wat wil je bereiken? Zelf speel ik “rotzooi” van mijn laptop af op TV via minidlna, in één van mijn blogposts staat hoe ik dat gedaan heb.

Ik wil inderdaad " rotzooi" op mijn tv/tablet afspelen.

Zoals ik aangaf heb ik altijd ubuntu gebruikt.
Ik wist niet dat je Serviio “aan” moest zetten in yast.

Ik heb Serviio geactiveerd, maar kan nergens een configuratie file vinden, om alles in te stellen.

Ik heb minidlna geprobeerd
Maar krijg bij het activeren de volgende melding;
/etc/init.d/minidlnad start retourneerde 1 (niet gespecificeerde foutmelding):

Ik zoek even naar het serviio verhaal, bij mij vertikt minidlna het ook de eerste keer. Als ik dan met

su -c 'rcminidlna restart'

de boel herstart, is het OK. MIjn vermoeden was dat dat kwam omdat het opkomen van de lokale netwerkverbinding te land duurde, laptop en dus networkmanager.

Ben nu al wel zover, dat ik weet dat serviio-console.sh moet draaien om bijv. mappen toe te wijzen, maar dat start bij mij ook niet, met java melding

Error: Could not find or load main class org.serviio.console.ServiioConsole

Inderdaad, nu werkt minidlna. (na restart)

Ik heb (zoals je aangaf in je blog) minidlna.conf aangepast (dus de dir aangepast)
Maar mijn tv (en tablet) zien de service niet.

Ik had gehoopt dat er een configuratie file was.

Ik heb :
java version “1.7.0_09”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea7 2.3.3) (suse-3.16.1-x86_64)

Misschien werkt het alleen met (Oracle) Java?

Het lijkt erop dat ik het draaiend heb. Er zijn meerdere probleempjes, de eerste werd me duidelijk na een

tail -100 /usr/share/java/serviio/log/serviio.log

serviio.sh vindt je eigen host niet, dwz je computer heeft een naam, die kun je uitvragen met

hostname
laptop.knurpht

en daar hoort een IP adres bij, dat je kunt uitvragen met

ip addr
10.11.12.13

In /etc/hosts zet ik onder de regel

127.0.0.1  localhost

de regel

10.11.12.13 laptop.knurpht

en doe vervolgens

/etc/init.d/serviio restart

waarbij ik restart gebruik om evt nog hangende processen de nek om te draaien. Als ik nu de status uitvraag, zie ik dat serviio draait

/etc/init.d/serviio statusredirecting to systemctl
serviio.service - LSB: Start the serviio DLNA server in headless mode
     Loaded: loaded (/etc/init.d/serviio)
     Active: active (running) since Wed, 26 Dec 2012 15:14:55 +0100; 6min ago
     Process: 4923 ExecStop=/etc/init.d/serviio stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 4976 ExecStart=/etc/init.d/serviio start (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CGroup: name=systemd:/system/serviio.service
         ├ 4985 /bin/sh /usr/bin/serviio.sh -headless
         └ 4989 java -Xmx384M -Xms20M -XX:+UseParNewGC -XX:MinHeapFreeRatio=10 -XX:MaxHeapFreeRatio=20 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.a...


Dec 26 15:14:55 laptop.knurpht serviio[4976]: Starting Serviio DLNA server..done

Die doet het dus nu, over naar de console, die op een java melding over het niet vinden van een class struikelt. Na het script te hebben doorgelopen, kom ik tot de constatering dat het pad naar de java zooi van serviio zelf niet gevonden wordt, er wordt in /usr/bin gekeken.

Met

kdesu kwrite /usr/bin/serviio-console.sh

open ik het bestand plaats boven de regel

export SERVIIO_CONSOLE_HOME


de regel

SERVIIO_CONSOLE_HOME=/usr/share/java/serviio

zodat het er zo uitziet

SERVIIO_CONSOLE_HOME=/usr/share/java/serviio
export SERVIIO_CONSOLE_HOMEwaarna serviio-console.sh ook start. En die interface, die staat me al aan zonder dat ik er iets mee gedaan heb.

Dit pakket is dus gewoon niet goed gemaakt / getest. Ik kijk nog even verder en maak dan een bugreport

Ok, durf te zeggen dat het me een beetje boven mijn pet gaat :wink:
Bedankt in iedergeval voor de moeite.

Dit is in iedergeval wat ik doe (en wat er verkeerd gaat)

Als ik dit doe:

hostname
linux-l7hl.site

Bij ip addr krijg ik het volgende:


1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether ec:9a:74:61:dd:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
  link/ether 7c:e9:d3:54:b8:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.104/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan0
  inet6 fe80::7ee9:d3ff:fe54:b84e/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Welk ipadress bedoel je?
(heb beide geprobeerd 192.168.1.104 en 127.0.0.1 )

de foutmelding die ik krijg is:


tail -100 /usr/share/java/serviio/log/serviio.log
2012-12-26 15:51:23,638 INFO [MediaServer] Java 1.7.0_09-Oracle Corporation
2012-12-26 15:51:23,638 INFO [MediaServer] OS Linux amd64 3.4.11-2.16-desktop
2012-12-26 15:51:23,639 INFO [MediaServer] File encoding: US-ASCII
2012-12-26 15:51:23,639 INFO [MediaServer] Headless mode enabled: true
2012-12-26 15:51:23,639 INFO [MediaServer] User home dir: /usr/share/java/serviio
2012-12-26 15:51:23,639 INFO [MediaServer] Temp dir: /tmp
2012-12-26 15:51:23,639 INFO [MediaServer] ------------------------------------------------------------------------
2012-12-26 15:51:23,721 INFO [RestletServer] Starting Restlet server exposed on port 23423
2012-12-26 15:51:23,739 ERROR [MediaServer] An unexpected error occured. Ending the application. Message: java.net.BindException: Address already in use
java.lang.RuntimeException: java.net.BindException: Address already in use
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:80)
    at org.serviio.MediaServer.main(MediaServer.java:100)
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:330)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.createServerSocket(BaseServerHelper.java:118)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.start(BaseServerHelper.java:251)
    at org.restlet.engine.http.connector.HttpServerHelper.start(HttpServerHelper.java:69)
    at org.restlet.Server.start(Server.java:585)
    at org.restlet.Component.startServers(Component.java:601)
    at org.restlet.Component.start(Component.java:528)
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:78)
    ... 1 more
2012-12-26 15:57:36,420 INFO [MediaServer] ------------------------------------------------------------------------
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] Serviio DLNA media streaming server v 0.6.2 (rev. 6a61243292ee)
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] Petr Nejedly 2009-2011
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] http://www.serviio.org
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] 
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] Java 1.7.0_09-Oracle Corporation
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] OS Linux amd64 3.4.11-2.16-desktop
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] File encoding: US-ASCII
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] Headless mode enabled: true
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] User home dir: /usr/share/java/serviio
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] Temp dir: /tmp
2012-12-26 15:57:36,421 INFO [MediaServer] ------------------------------------------------------------------------
2012-12-26 15:57:36,502 INFO [RestletServer] Starting Restlet server exposed on port 23423
2012-12-26 15:57:36,519 ERROR [MediaServer] An unexpected error occured. Ending the application. Message: java.net.BindException: Address already in use
java.lang.RuntimeException: java.net.BindException: Address already in use
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:80)
    at org.serviio.MediaServer.main(MediaServer.java:100)
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:330)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.createServerSocket(BaseServerHelper.java:118)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.start(BaseServerHelper.java:251)
    at org.restlet.engine.http.connector.HttpServerHelper.start(HttpServerHelper.java:69)
    at org.restlet.Server.start(Server.java:585)
    at org.restlet.Component.startServers(Component.java:601)
    at org.restlet.Component.start(Component.java:528)
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:78)
    ... 1 more
2012-12-26 16:16:33,603 ERROR [ApplicationInstanceManager] Error connecting to local port for single instance notification
2012-12-26 16:16:33,606 ERROR [ApplicationInstanceManager] Connection timed out
java.net.ConnectException: Connection timed out
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:339)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:391)
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:579)
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:528)
    at java.net.Socket.<init>(Socket.java:425)
    at java.net.Socket.<init>(Socket.java:241)
    at org.serviio.ApplicationInstanceManager.registerInstance(ApplicationInstanceManager.java:105)
    at org.serviio.MediaServer.checkForRunningInstances(MediaServer.java:242)
    at org.serviio.MediaServer.main(MediaServer.java:93)
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] ------------------------------------------------------------------------
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] Serviio DLNA media streaming server v 0.6.2 (rev. 6a61243292ee)
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] Petr Nejedly 2009-2011
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] http://www.serviio.org
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] 
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] Java 1.7.0_09-Oracle Corporation
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] OS Linux amd64 3.4.11-2.16-desktop
2012-12-26 16:16:33,621 INFO [MediaServer] File encoding: US-ASCII
2012-12-26 16:16:33,622 INFO [MediaServer] Headless mode enabled: true
2012-12-26 16:16:33,622 INFO [MediaServer] User home dir: /usr/share/java/serviio
2012-12-26 16:16:33,622 INFO [MediaServer] Temp dir: /tmp
2012-12-26 16:16:33,622 INFO [MediaServer] ------------------------------------------------------------------------
2012-12-26 16:16:33,702 INFO [RestletServer] Starting Restlet server exposed on port 23423
2012-12-26 16:16:33,718 ERROR [MediaServer] An unexpected error occured. Ending the application. Message: java.net.BindException: Address already in use
java.lang.RuntimeException: java.net.BindException: Address already in use
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:80)
    at org.serviio.MediaServer.main(MediaServer.java:100)
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:330)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.createServerSocket(BaseServerHelper.java:118)
    at org.restlet.engine.http.connector.BaseServerHelper.start(BaseServerHelper.java:251)
    at org.restlet.engine.http.connector.HttpServerHelper.start(HttpServerHelper.java:69)
    at org.restlet.Server.start(Server.java:585)
    at org.restlet.Component.startServers(Component.java:601)
    at org.restlet.Component.start(Component.java:528)
    at org.serviio.ui.restlet.RestletServer.runServer(RestletServer.java:78)
    ... 1 more

Het werkt!

Ik heb dus in etc/hosts 127.0.0.1 <hostname>
gezet.

de console start ook op (na de aanpassingen)

Mijn tv/tablet kon nog steeds niet de server vinden.
Pas toen ik de firewall op mijn computer uitschakelde werkte alles.

Dus ik moet even uitvogelen hoe ik de firewall moet instellen.

Da’s mooi. Als je achter een router zit heeft die al een firewall.

Ik ben van 12.2 naar 12.3 gegaan.

Serviio opnieuw geïnstalleerd.
Alleen ik kan de firewall niet uitschakelen.
Via Yast firewall uitgeschakeld, en de optie “automatisch inschakelen firewall uitzetten” aangevinkt.
Maar na herstart staat de firewall gewoon weer aan.

Dit ontstaat door de stapsgewijze gang van sysvinit naar systemd. Om daar een beetje aan te kunnen beheren, kun je het pakket systemd-ui installeren.
Als je dat gedaan hebt, start je het programma op met

kdesu systemadm

of

gnomesu systemadm

Nu kun je de firewall stoppen via de interface. Je spreekt hiermee systemd direct aan, werkt bij mij prima.