QLandkarteGT

Hoi
Heb het programa QLandkarteGT geinstaleerd en een Garmin driver uit de paketten hier op de site.Geinstaleerd in 12.1.Het programa QLandkarte doet het met openstreetmaps geladen.
Ik probeer nu een Garmin navigatie aparaat etrexvistacx te laden in QLankarteGT via een usb aansluiting,maar dit lukt mij dus niet.Wie heeft ervaring met dit en kan mij helpen dit voorelkaar te krijgen.

Kun je, met de Garmin aangesloten via USB een terminalvenster openen, dit doen


lsusb

en de output ervan hier posten tussen CODE tags?

Dit is de uitkomst :

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 003: ID 0451:2046 Texas Instruments, Inc. TUSB2046 Hub
Bus 004 Device 002: ID 03f0:6204 Hewlett-Packard DeskJet 5150c
Bus 002 Device 004: ID 0451:2046 Texas Instruments, Inc. TUSB2046 Hub
Bus 002 Device 005: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 002 Device 006: ID 06f2:007b Emine Technology Co.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 091e:0003 Garmin International GPS (various models)

Kijk hij is er dus wel.Dat is mooi.

Vraagje: sluit je het ding direct op de USB poort van de PC aan, of via een USB-hub. Let wel, ik kan niet veel meer dan helpen kijken of het ding überhaupt herkend wordt (en daar lijkt 't wel op), QtLandkarte ken ik alleen van naam, een Garmin om wat mee te testen heb ik niet ter beschikking.
Volgende stap: kun je QtLandkarte starten vanuit een terminal venster, proberen de Garmin te benaderen, en dan de output uit het terminal venster hier posten. Wie weet krijgen we te zien wat er mist om het werkend te krijgen. Je zou ook de engelstalige forums eens kunnen doorzoeken op “Garmin”, of “QtLandkarte”.

failed to download routes. Failed to configure USB: Apparaat of hulpbron is bezig

The kernel driver ‘dummy’ is blocking. Please use ‘rmmod dummy’ as root to remove it temporarily. You might consider to add ‘blacklist dummy’ to your modeprobe.conf, to remove the module permanently.

Dit is wat ik krijg als ik qlandkartegt als rot in een terminal start en dan probeer de garmin te benaderen.En dat zegt me niets ik zal ook eens verder zoeken op de engelstalige forums.

Nooit gebruikers applicaties als root starten. Niet alleen een kwestie van veiligheid, maar je kunt als root ook de standaard-instellingen van sommige software veranderen. Wat je zou kunnen proberen is wat er al aangegeven wordt:


su -c 'blacklist dummy >> /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf'

daarmee zou de blokkerende “dummy driver” niet meer geladen worden tijdens een herstart. Probeer het programma hoe dan ook als gebruiker te draaien.

Het kan ook zijn, dat je de melding krijgt omdat je als gebruiker het ding hebt aangekoppeld en daar op actie gewacht wordt. Maar dat blijft gissen. En nog eens: nooit programma’s of de hele desktop als root opstarten.

Ik heb 't programma geïnstalleerd, 't start in ieder geval zonder foutmeldingen op :D. Wat mij nu benieuwd is wat je al geprobeerd hebt in de algemene instellingen. Kan het zijn, dat jouw Garmin als mass-storage apparaat gezien wordt, en dat je QLandkarte met verkeerde instellingen gebruikt? Ik zou daar eens wat mee stoeien.

Volgens deze pagina Garmin Devices - Drivers wordt je apparaat in ieder geval ondersteund, en zou volledig moeten werken, ik denk echt dat er iets in de instellingen niet goed is. En dat het gemekker over de dummy driver onstaat omdat QLandkarte die gebruikt als doorgeefluik voor de QLandkarte-garmin-driver.

Ik heb je code geprobeerd en ben wat met alle instellingen aan het spelen geweest, de garmin komt wel op de pc maar lijkt niet toegankelijk ik kom hem bv tegen in /dev/ttyUSB0.
Maar er echt mee verder komen doe ik niet ik zal nog eens kijken naar die garmin driver die nodig is, is wel geinstaleerd .
En ik zal nog wat verder kijken op de forums of ik iets kan vinden over qlandkartegt.En vooral over de instelingen voor de Garmin.In Landkarte.

Ik heb behoorlijk wat geprobeerd maar kom er niet echt uit. ik kom iederekeer weer terug op het zelfde verhaal,En de zelfdecode die ik zou moeten toepassen maar hij werkt niet.

USB Garmin on GNU/Linux - OpenStreetMap Wiki

Hier staat eigenlijk het gene wat zou moeten helpen, als het toepas kom ik tot de conclusie dat alleen root toegang tot het apparaat heeft.Maar het opheffen met een code is een lastig verhaal dat lukt me niet .Het heleverhaal hoe nu werkt met dat Qlandkartgt is ook best wel moeilijk te snappen. maar ik ga verder zoeken.Oplossen is niet echt belangrijk maar vind het wel een leuke uitdaging.

Al ver gekomen ,Als ik nu in de terminal qlandkarte start kan ik met de gps routes en waypoints up en downloaden ,lukt me dus niet als user maar wel als root.Dus ik kan met de gps comuniceren.

De instellingen zijn dus goed .Alleen het moet nog om van root naar user.

OK. Nu is het vervelende, dat je experimenten als root er de oorzaak van kunnen zijn, dat je als user het apparaat niet kunt benaderen. Kun je, met het ding aangesloten, eens output genereren van


mount

Ik heb wel wat geleerd de experimenten zijn niet uitgevoerd als root,alleen kwam ik tot de conclusie door het invoeren van codes die ik tegen kwam dat ik alleen als root bij de gps kwam toen starte ik als root qlandkarte op en het werkte gelijk.Mount geeft het volgende:

devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=4042960k,nr_inodes=1010740,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
192.168.1.17:/volume1/opensuse/ on /home/pieter1602/opensuse type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.17,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.17)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
gvfs-fuse-daemon on /home/pieter1602/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=100)

Het lijkt erop dat die gps daar niet bijstaat zover als ik kan zien.

Het gaat erom, dat het starten van een programma als root, de standaardinstellingen van dat programma kan aanpassen/overschrijven. Daar loop je dan als gewone gebruiker tegenaan.
Ik zie niets raars in de output van mount, lijkt allemaal goed.

Als 't niet anders werkend te krijgen is, zou ik nog niet root worden en het programma draaien. Ik zou dan eerder "kdesu PROGRAMMA" opstarten, dan weet je zeker dat je alleen dat programma als root gestart hebt. Maar, nogmaals, dit is niet zoals 't hoort.

Ik snap het. Dan ga ik nog verder zoeken naar een manier om het programma als user te gebruiken.Die kdesu zal ik ook maar onthouden.Kan altijd van pas komen.

Ik heb er nog 's over na zitten denken, en het kan eigenlijk niets anders meer zijn, dan een permissie-probleem. En het mooiste zou zijn als qlandkarte iets meldde. Om daarachter te komen, zou je, liefst na een herstart van de PC zodat we weten dat er niet nog één of ander proces van root iets met de garmin wil, qlandkartegt vanuit een terminal moeten opstarten, dan proberen te verbinden met de garmin, en vervolgens in het terminal venster kijken wat daar gemeld wordt.
Ook heb ik nog wat eigenaardigs gezien bij het bekijken van plekken waar qlandkartegt terecht komt: in /usr/lib64/qlandkartegt staan de permissies van de echte libs op -rw-r–r-- (644) , terwijl de libs van andere programma’s op -rwxr-xr-x (755) staan:


knurpht@laptop:/usr/lib64/qlandkartegt> ls -l
totaal 792
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexClassic.so -> libEtrexLegend.so
lrwxrwxrwx 1 root root   12 29 apr 15:26 libEtrexEuro.so -> libEtrexH.so
-rw-r--r-- 1 root root 93165 28 apr 12:45 libEtrexH.so
-rw-r--r-- 1 root root 101259 28 apr 12:45 libEtrexLegendC.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexLegendCx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexLegendHCx.so -> libGPSMap60CSx.so
-rw-r--r-- 1 root root 97452 28 apr 12:45 libEtrexLegend.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexSummitHC.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexVentureCx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexVentureHC.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   18 29 apr 15:26 libEtrexVistaC.so -> libEtrexLegendC.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexVistaCx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexVistaHCx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libEtrexVista.so -> libEtrexLegend.so
-rw-r--r-- 1 root root 100344 28 apr 12:45 libForerunner305.so
-rw-r--r-- 1 root root 120708 28 apr 12:45 libgarmin.a
lrwxrwxrwx 1 root root   18 29 apr 15:26 libGPSMap60C.so -> libEtrexLegendC.so
lrwxrwxrwx 1 root root   18 29 apr 15:26 libGPSMap60CS.so -> libEtrexLegendC.so
-rw-r--r-- 1 root root 118604 28 apr 12:45 libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libGPSMap60Cx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libGPSMap60.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   18 29 apr 15:26 libGPSMap76CS.so -> libEtrexLegendC.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libGPSMap76CSx.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libGPSMap76Cx.so -> libGPSMap60CSx.so
-rw-r--r-- 1 root root 97368 28 apr 12:45 libGPSMap76.so
lrwxrwxrwx 1 root root   14 29 apr 15:26 libGPSMap76S.so -> libGPSMap76.so
lrwxrwxrwx 1 root root   17 29 apr 15:26 libQuest.so -> libGPSMap60CSx.so
lrwxrwxrwx 1 root root   14 29 apr 15:26 libRino120.so -> libGPSMap76.so
-rw-r--r-- 1 root root 72902 28 apr 12:45 libwhatGarmin.so

ik vraag me af of het veranderen van de permissies hier iets zou kunnen verbeteren. Als je dat wilt proberen, kan ik je daarvoor wel de commando’s geven, incl. terugzetten mocht 't niet werken.

Overigens vond ik via google wel meer meldingen, ook met andere distros, waarbij het ging om alleen als root kunnen verbinden.

Ja ik wil dat met die permissies wel proberen het is toch een beetje uit testen.Dat eerste deel van je antwoord is een beetje lastig te begrijpen wat je er mee bedoelt.ik start de pc opnieuw op en dan start ik in de terminal qlandkarte op als user of root?als user denk ik maar zal wel al root moeten anders krijg ik geen verbinding met de garmin. en dan maak ik in qlandkarte verbinding met de garmin en dan zou er een vermelding in de terminal komen.
Dat is de bedoeling .:\ denk ik.Ga ik vanavond eens proberen!

En ik begrijp uit je antwoord dat ik dus niet de enige ben met dit root probleempje.

Oke ik heb ingelogd in de terminal en met kdesu qlandkarte gestart als root want anders is er geen contact met de gps even wat geupload en gedownload naar gps maar er kwam niet aan tekst in de terminal.

Of het klopt weet ik niet maar kan nu zonder ingelogd te zijn als root comuniceren met de gps .hij geeft zo nu en dan wel een waarschuwing van gebroken pijp maar opnieuw opstarten van de gps en hij doet het weer.op de wikisite

USB Garmin on GNU/Linux - OpenStreetMap Wiki
.
Staat volgens mij deze regel
SYSFS{idVendor}==“091e”, SYSFS{idProduct}==“0003”, MODE=“0666”
om de permisies te veranderen.Hij werkte niet .
Op google kwam ik iemand tegen die hetzelfde probleem had en die achter mode een dubele punt zette en er deze regel van maakte.

SYSFS{idVendor}==“091e”, SYSFS{idProduct}==“0003”, MODE:=“0666”
En nu kan ik in het kickoff menu qlandkarte opstarten en de gps aankoppelen en routes en waypuntjes uploaden en downloaden.:slight_smile:
Geluk ,toeval snap er niks van maar het werkt wel.hoop wel dat het zo blijft.