Printers nu in te stellen vanuit KDE 4.10

Vanaf KDE 4.10 beschikt KDE’s Systeeminstellingen over een eigen printer module. Daarmee kan een gebruiker die beschikt over het rootpassword zelf printers installeren, vanuit KDE.

Een gebruiker die beschikt over het root password is een systeem beheerder. En die kan alles. Dus ook printers installeren met CUPS of met YaST. Wat is het voordeel van de KDE interface ten opzichte van die andere twee?

Helemaal met je eens, maar ik denk dat 't een tussenstap is. In de mailinglists loopt de discussie al langer, of printers (in mijn ogen “systeem”) niet beter naar de desktop kunnen verhuizen. Vooral mobiele werkers, die op veel plekken willen kunnen printen zouden daar baat bij hebben.
Vergeet daarbij niet, dat wel bijna alle distros ook KDE serveren, maar geen Yast.

Maar dat zou een oplossing betekenen à la Networkmanager en UDisk. Een afgeschermde set mogelijkheden aan de gebruiker ter beschikking stellen ZONDER dat zij/hij het root passdword weet.

Wat jij nu schildert (ik heb niet gezien) is een nieuwe GUI interface voor printer configuratie voor degenen die het root password weten.

En als het een tussenstap is, dan kunnen ze beter wachten tot het af is. Met PIM op KDE4 zit ik nog steeds te wachten tot de tussenstappen voorbij zijn en het weer kan wat het vroeger kon.

Helemaal mee eens.