Onbedoeld slechts 40GB van de 500GB harddisk in gebruik door openSUSE 13.2 ná installatie!

Hallo,

Afgelopen dagen werd ik verrast toen het programma Conky mij liet zien dat ik slechts 40GB van de 500GB harddisk gebruik als “File systems” voor openSUSE 13.2 en waarbij nu zeker al de helft (+20GB) verbruikt is. De installatie had ik al in januari uitgevoerd met de bedoeling om de gehele harddisk te gebruiken. Ik heb toen gekozen voor LVM en encryptie van de gehele harddisk en de installatie ging zonder problemen. Ik vraag me nu af waarom ik dit tijdens de installatie al niet opgemerkt heb en hoe het kan dat er voor slechts 40GB gekozen is. Is dit nu nog corrigeerbaar of kan ik beter het geheel opnieuw gaan installeren? Dit is mijn eerste openSUSE 13.2 installatie, kort daarvoor had/heb ik 3 Linux Mint 17.1 installaties op dezelfde manier uitgevoerd op aparte schijven/computers én alle 3 gebruiken ze zoals mijn bedoeling ook was de gehele harddisk.

Hallo en welkom hier.

Je hebt een heel verhaal, maar wij zien graag waarop dit is gebaseerd. Dus graag de resultaten van de volgende commando’s:

fdisk -l
cat /etc/fstab
df

Omdat je hier voor het eerst bent wil ik je graag uitleggen hoe je deze computer uttvoer hier moet posten. Je klikt op de knop met het # in de gereedschapsbalk van de post editor. Je kriigt dan zgn. CODE tags. Dan doe je copie/plak vanaf je terminal window waarbij je plakt tussen de CODE tags. Copieëer alsjeblieft de prompt, het commando, de uitvoer tot en met de volgende prompt. Dat levert de beste informatie. Succes.

Vooruitdenkend: ik denk btrfs
en zou ook graag de output zien van


cd /
sudo du -h --max-depth=1

Mijn dank voor jullie hulp!

marcel@septimus:~> sudo fdisk -lroot's password:


Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0da75a1d


Device   Boot  Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1       63  30732344  30732282 14.7G 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda2 *  30734336 1953521663 1922787328 916.9G 7 HPFS/NTFS/exFAT


Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00022a98


Device   Boot Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1 *   2048  499711  497664  243M 83 Linux
/dev/sdb2    501758 976771071 976269314 465.5G 5 Extended
/dev/sdb5    501760 976771071 976269312 465.5G 83 Linux


Disk /dev/sdc: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00076bc3


Device   Boot Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1 *   2048  819199  817152  399M 83 Linux
/dev/sdc2    819200 976773119 975953920 465.4G 8e Linux LVM


Disk /dev/mapper/cr_ata-ST3500320AS_9QM01161-part2: 465.4 GiB, 499686309888 bytes, 975949824 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/system-root: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/system-swap: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
marcel@septimus:~> 

marcel@septimus:~> cat /etc/fstab
/dev/system/swap swap swap defaults 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 / btrfs defaults 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /home btrfs subvol=home 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /opt btrfs subvol=opt 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /srv btrfs subvol=srv 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /tmp btrfs subvol=tmp 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /usr/local btrfs subvol=usr/local 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/crash btrfs subvol=var/crash 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/lib/mailman btrfs subvol=var/lib/mailman 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/lib/named btrfs subvol=var/lib/named 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/lib/pgsql btrfs subvol=var/lib/pgsql 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/log btrfs subvol=var/log 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/opt btrfs subvol=var/opt 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/spool btrfs subvol=var/spool 0 0
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /var/tmp btrfs subvol=var/tmp 0 0
UUID=c3e3db23-a29a-4923-ae84-4d45587fcc83 /boot ext4 acl,user_xattr 1 2
UUID=d3b2463f-116d-4e95-a87c-5f300bac12b2 /.snapshots btrfs subvol=.snapshots 0 0
marcel@septimus:~> 

marcel@septimus:~> dfFilesystem       1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /
devtmpfs         2020544    0  2020544  0% /dev
tmpfs           2027828  19264  2008564  1% /dev/shm
tmpfs           2027828   2252  2025576  1% /run
tmpfs           2027828    0  2027828  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /.snapshots
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/tmp
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/spool
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/opt
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/log
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/lib/pgsql
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/lib/named
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/lib/mailman
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /usr/local
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /var/crash
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /tmp
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /srv
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /opt
/dev/mapper/system-root 41943040 22424208 18476752 55% /home
/dev/sdc1         387456  65321  297611 18% /boot
marcel@septimus:~> 

marcel@septimus:~> cd /
marcel@septimus:/> sudo du -h --max-depth=1
root's password:
7.7G  ./home
177M  ./opt
1.3M  ./srv
268K  ./tmp

Hierboven staat jullie gevraagde info.
Ik heb bovendien nog iets stoms gedaan: Vanuit de Dolphin File Manager heb ik de getoonde 40GB ge-Unmount, en nu kan ik niet meer met de laatste kernel opstarten. Ik ben lekker bezig! :frowning:

marcel@septimus:/> inxi -Fxz
System:  Host: septimus Kernel: 3.16.7-13-desktop x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.3) 
      Desktop KDE 4.14.6 (Qt 4.8.6) Distro: /etc/SuSE-release corrupted, use -% to override
Machine:  System: Packard Bell product: IMEDIA D7000 NL
      Mobo: Packard Bell model: FMCP7AM Bios: American Megatrends version: R01-A3C0 date: 05/29/2010
CPU:    Dual core Pentium CPU E5200 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 9999.76 
      Clock Speeds: 1: 1603.00 MHz 2: 2500.00 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GT215 [GeForce GT 320] bus-ID: 02:00.0 
      X.Org: 1.16.1 drivers: nvidia,fbdev,nv,vesa,nouveau Resolution: 1280x1024@0.00hz 
      GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A Direct Rendering: N/A
Audio:   Card-1: NVIDIA MCP79 High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:08.0
      Card-2: NVIDIA High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 02:00.1
      Card-3: Logitech QuickCam Pro 4000 driver: USB Audio usb-ID: 046d:08b2
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.7-13-desktop
Network:  Card-1: Ralink RT2561/RT61 802.11g PCI driver: rt61pci ver: 2.3.0 bus-ID: 01:07.0
      IF: wlp1s7 state: up mac: <filter>
      Card-2: NVIDIA MCP79 Ethernet driver: forcedeth port: d480 bus-ID: 00:0a.0
      IF: enp0s10 state: down speed: 4294967295 Mbps duplex: unknown mac: <filter>
Drives:  HDD Total Size: 2000.4GB (17.4% used) 1: /dev/sda WDC_WD10EAVS 1000.2GB 
      2: /dev/sdb ST3500320AS 500.1GB 3: /dev/sdc ST3500320AS 500.1GB 
Partition: ID: / size: 40G used: 22G (56%) fs: btrfs ID: /tmp size: 40G used: 22G (56%) fs: btrfs 
      ID: /home size: 40G used: 22G (56%) fs: btrfs ID: /boot size: 379M used: 64M (18%) fs: ext4 
      ID: swap-1 size: 4.29GB used: 0.06GB (1%) fs: swap 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 24.0C mobo: N/A 
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A 
Info:   Processes: 216 Uptime: 0:22 Memory: 3118.9/3960.6MB Runlevel: 5 Gcc sys: 4.8.3 Client: Shell inxi: 1.7.24 
marcel@septimus:/> 

Hm, dit vergt enige studie. Ik hoop dat Knurpht ook meekijkt, ik ben niet zo goed met btrfs.

Misschien moet ik ook een paar LVM commandoos opzoeken om daar wat meer informatie uit te krijgen. Waarom gebruik je eigenlijk LVM?

Ik weet niet wat je ge-unmount hebt. maar je kunt alleen iets unmounten als het niet in gebruik is (zelfs niet met Dolphin, sorry maar waarom Dolphin zoiets kan begrijp ik niet). Dat kan dus nooit iets zijn dat super belangrijk is voor het systeem.

Knurpht kijkt inderdaad mee. En constateert dat er behoorlijk afgeweken is van de defaults. Wat hcvv al door laat schemeren, LVM lijkt me een volkomen overbodige techniek in dit geval. Linux staat maar op 1 schijf, 1 partitie.

Dit is er, denk ik, gebeurd: btrfs voor “/”, en daarbij niet aangevinkt dat /home op een aparte partitie moet komen, óf bij het configureren van LVM alleen de “/” partitie meegenomen.

Mijn advies: opnieuw installeren, en dan

 • in geval laptop: 4 GB swap, 40GB XFS voor “/”, rest XFS voor “/home”
 • in geval PC: 4 GB swap, 40GB btrfs voor “/”, rest XFS voor “/home”
  Evt. kun je van tevoren de inhoud van /home/jouwgebruikersnaam backuppen naar USB-disk.

Merci **hcvv **& Knurpht,

Okay, ik ga de installatie opnieuw uitvoeren.
Maar wat me bevalt is de mogelijkheid van encryptie van de gehele harddisk en ik had en heb bewust gekozen voor géén aparte home partitie nadat ik het volgende destijds gelezen had, zie hiervoor punt 2: https://sites.google.com/site/computertip/reserve-9#TOC-Heeft-het-zin-om-een-aparte-home-partitie-te-hebben- .
Ik koppel voorafgaande aan de installatie, zoals eerst ook gedaan, mijn twee andere harddisks los zodat er wat dat betreft géén ongelukken kunnen gebeuren en begin opnieuw. Echter in januari heb ik de installatie gedaan vanaf DVD maar nu wil ik de keuze maken voor een installatie via een USB stick. Waarom bestaat er eigenlijk niet een LIVE versie van de gehéle 4.7GB DVD?

Nogmaals dank voor jullie tijd om mij te willen helpen!

Een hoop gezwam daar zo op het eerste gezicht >:)

+1 hier. O.a. geen support@emailadres waar je terecht kunt als 't niet werkt.

Algemeen: veel van dit soort sites gaan ervan uit, dat er van alles aan een distro / desktop mankeert. Dit veelal op basis van “hear say” en “geloof”. Ik herinner me vooral veel gedoe omtrent SSD’s, die in no time stuk zouden zijn. Ik ben toen bij de kernel-bouwers te rade gegaan, die eenduidig waren: zit 't niet in de kernel, dan is 't niet nodig.

Vanwege de ruimtebeperking van DVD als medium. Ze zijn er wel geweest, als promo-DVD, zelfs wel met twee kanten, 1 kant KDE, 1 kant GNOME. Probleem wordt echter als snel ( Live images passen al jaren niet meer op CD ), dat de software selectie op de DVD te beperkt wordt. Ook is er wel met dual layer DVD’s geexperimenteerd, maar dat kunnen weer niet alle drives aan.
De DVD bevat ook al jaren niet meer de totale inhoud van de distributie repos OSS en non-OSS, past gewoon niet. Als daar dan ook nog 's een hybride live image bij op moet van 1 GB …

Ik heb voor de aardigheid ook de inhoud van https://sites.google.com/site/computertip/reserve-9#TOC-Heeft-het-zin-om-een-aparte-home-partitie-te-hebben- doorgelezen. En heb daar maar één qualificatie voor: aperte onzin. Het foutieve resultaat dat je bereikt hebt, is het resultaat van deze instructies.

Er is geen enkele linux distro, die het aanhouden van /home op een aparte partitie propageert als middel tegen dataverlies bij schijfcrashes. Heeft daar helemaal niets mee te maken.

Waar dan wel mee? De houdbaarheid van de gemiddelde linux distro ligt rond de twee jaar. Daarna stoppen de meeste distros met het leveren van updates, dus moeten gebruikers naar een volgende versie. Als je /home niets meer is dan een directory binnen één grote partitie, zal die hele partitie bij installatie schoongeveegd worden, moet je dus eerst X GB backuppen, en na installatie terugzetten.

Heb je, in 't geval van openSUSE al helemaal - de installer geeft je de kans je vorige indeling te importeren, /home wordt aangekoppeld zoals die is, met behoud van alle data en instellingen-, /home op een aparte partitie, dan kun je die hergebruiken.

En dan heb ik 't nog niet eens gehad over het verschil tussen btrfs voor alleen het rootfilesystem + XFS voor /home, en btrfs voor de hele bubs.

Een tip: gebruik vooral de openSUSE sites, forums, Google+ of Facebookpagina’s als je support zoekt, en niet zelf genoeg in huis hebt om het kaf van het koren te scheiden waar het de rest betreft.

Laatst, maar niet het minste: het kan op enig moment wel zinvol zijn, om /home 's opnieuw aan te maken. Zo draaide mijn server heel lang nog met een /home met reiserfs, terwijl niemand meer de broncode van reiserfs had, omdat de maker ervan langdurig in een overheidsinstelling verblijft vanwege moord op zijn vrouw. Enkele jaren geleden heb ik dus maar eens ruim een dag besteed aan het backuppen, formatteren met ext4 van de partitie die op /home aangekoppeld was, en restoren. Waar normaal een installatie ~20 minuten duurt.

Okay, zeer duidelijk allemaal.
Wat betreft de DVD als medium om vanaf te installeren… ik was het niet meer van plan om nog überhaupt eerst DVD’s te moeten gaan kopen of in huis te houden sinds de mogelijkheid bestaat om vanaf een USB-stick te installeren. Er zou dus ook best gewoon in deze tijd een “LIVE-DVD DL.iso” bestand te downloaden moeten kunnen zijn aangezien USB-sticks in elke grootte te verkrijgen zijn tegen schappelijke prijzen én herbruikbaar zijn. Bovendien gaat de installatie vele malen sneller en ben je af van problemen van het branden van DVD’s en het uitlezen door de hardware (traag!).

Ik begin in ieder geval met wat meer kennis aan een nieuwe openSUSE installatie deze week!

Tot láter, met waarschijnlijk een ander probleem(pje) heren! :slight_smile:
Schluss!

Ik begrijp iets niet.

Kun je mij uitleggen waarom een installatie van een live USB-stick sneller is dan installatie van een installatie-USB stick?

En ik begrijp niet hoe je na mijn verhaal tot deze vraag kan komen! Ik maak dat vergelijk helemaal niet.
Het verhaal echter dat “alle data” niet meer op een DVD of DVD DL of whatever zou passen in de vorm van een LIVE versie is passé naar mijn idee met de USB-stick. M.a.w. waarom moet ik nu kiezen tussen een 4.7GB DVD iso of een kleinere LIVE iso, die dus blijkbaar een beperking heeft.

Kortom, wat is er “mooier” om met 1 USB-stick op elke computer openSUSE LIVE te kunnen gebruiken én wanneer gewenst een zo volledig mogelijke installatie te doen. Of is dit slechts een visioen van een beginner? Welterusten!

We begrijpen elkaar dus niet helemaal (of helemaal niet). Kan gebeuren;)

Ik las uit je verhaal dat je voorkeur hebt voot het installeren van live media (ik weet niet waarom) en dat dan van USB-stick omdat dat sneller is. Dat laastste begrijp ik wel, maar waarom zou je installeren van een live medium (hoe snel ook), als je een echt installatie medium (en ij voorkeur ook op USB-stick) kunt gebruiken?

Volgens miij zijn er twee zaken met twee doeleinden: een installatie medium en een live medium. Die zijn er met verschillende doelen. De live versie om eens iets uit te proberen zonder de mass storage op je systeem aan te raken en de installatie versie om te installeren.

Het lijkt mij duidelijk dat beiden op CD/DVD (CD is er dus niet meer overigens) langzamer zijn dan op een USB stick.

Ook denk ik dat je gelijk hebt dat een USB stick minder (geen?) restricties heeft v.w.b. de grootte. Dus zouden beiden ook geleverd kunnen worden in > ~4.7 GB. Maar je moet niet vergeten dat Linux er o.a. om bekend staat dat het ook op oudere hardware zeer goed te draaien is (en de eigenaars er dus geen last van hebben dat met een nieuwe Windows versie ook meteen nieuwe hardware nodig is). En dat betekent dat de DVD ondersteund moet worden, want niet iedere BIOS ondersteunt boot van USB stick (als het systeem al een USB poort heeft).

Ik mis ook niet direct iets op de DVD. Alles wat je nodig hebt voor een vrij uitgebreide installatie staat er op. Bijzondere dingen staan op andere repos en misschien zelfs op de non-OSS en OSS repos. Aangezien je toch na installatie nog enige tijd van het net aan het installeren bent (patches van de Update repos, switch naar Packman), kunnen die paar dingen ook wel in het lijstje van “te doen post-installatie” staan.

Overigens weerhoudt niets je ervan zelf een ISO te bouwen met meer software erop (ik heb geen idee hoe groot alles van OSS en non-OSS tesamen is) en die aan de wereld ter beschikking t stellen.

CD en DVD zijn zonder meer langzamer, maar dat is gerelateerd aan het medium. Overigens scheelt de ene USB-stick ook nog enorm met de andere, en dat heeft nix met merk of dergelijke te maken maar met de soort en kwaliteit flashgeheugen.

De iso’s groter maken is een prima optie voor hier in Nederland, met stabiele en snelle internetverbindingen. Voor een groot deel van de wereld is dat echter niet zo. Daar heeft men al moeite genoeg met het downloaden van een NET.iso

Daar komt nog iets bij: SUSE Studio. Daarmee kun je zelf je eigen (vorm van de) distro maken. Alle beschikbare openSUSE images zijn ook daarmee gemaakt. In het verleden heb ik daar wel een image aangemaakt die met “dd” regelrecht op harde schijf van PC’s geschreven werden. Voordeel is dan dat alle PC’s klonen van elkaar zijn, en dat je bijv. de Packman repo en pakketten al in kunt bouwen. Je hebt dan dus een kant en klare installatie met volledige multimedia Nz. Om zover te komen is wel wat lees- en experimenteertijd nodig, maar in mijn geval ging 't om zo’n 20 PC’s, en daar lag de tijdswinst.

Bedenk overigens ook dat openSUSE een “100% community driven” (nee, openSUSE is geen onderdeel van SUSE) distro is, die geheel op vrijwilligers draait.