NVIDIA Optimus - Intel+NVIDIA - Bumblebee

Om de beide grafische kaarten in laptops met Intel én NVIDIA (NB. deze instructies werken niet voor de AMD/ATI kaarten) werkend te krijgen heb je Bumblebee nodig. Je hebt daarbij nog steeds de optie om de NVIDIA kaart met de nouveau driver (open source) óf de NVIDIA driver te gebruiken. Dit soort hardware werkt niet met de “gewone” driver pakketten. Het eerste gedeelte bevat het installeren en werkend maken van Bumblebee, de software die er voor zorgt dat de NVIDIA kaart aan en uit gezet kan worden ( energiebesparing ), én het mogelijk maakt om programma’s op de NVIDIA kaart te draaien in plaats van op de Intel ( die standaard alles doet ). De Bumblebee pakketten maken deel uit van de officiële release, maar in deze instructie kies ik voor het gebruik van de X11:Bumblebee installatiebron, omdat in die bron ook de NVIDIA pakketten gebouwd worden.

1. Bumblebee installeren en configureren

Installeren:

 • Ga naar http://software.opensuse.org/package/bumblebee, klik op “Show other versions”
 • Klik op je openSUSE versie
 • Klik op “Show unstable packages”
 • Klik op de One-click knop die bij de X11:Bumblebee repo hoort
 • Volg de voorstellen, Vertrouw de sleutel als daarom gevraagd wordt.
 • Wacht tot de installatie voltooid is.

Configureren:

Eerst moeten we zorgen dat de Bumblebee service draait:

 • Start Yast - Systeem - Servicesbeheerder
 • Ga in de lijst naar “bumblebeed” en klik die aan
 • Zorg ervoor dat die op “Ingeschakeld” en “Active” komt te staan, door te klikken op “Enable/Disable” en “Start/Stop”, klik OK

Daarna moeten we zorgen dat de gebruikers de service ook mogen benutten. Ze moeten daarom lid worden van de groep “bumblebee”:

 • Start Yast - Beveiliging en gebruikers - Gebruikers en groepenbeheer
 • Klik je gebruikersnaam aan, klik op Bewerken
 • Klik op details, je ziet aan de rechterzijde een kolom met “Extra groepen”, vink “bumblebee” aan
 • Klik OK, klik OK

Bumblebee is nu geïnstalleerd, aangezet, en je gebruiker mag de service aanspreken. Als je geen gebruik wilt maken van NVIDIA’s closed source drivers, dan kun je nu het systeem herstarten. Sla het volgende stuk over en ga verder bij “Testen”.

**
2. NVIDIA closed source driver toevoegen aan Bumblebee

**Installatie

Ter info: door de installatie van Bumblebee is al de juiste installatiebron voor de nvidia-bumblebee pakketten toegevoegd.

 • Start Yast - Software - Softwarebeheer
 • Zoek op “nvidia”
 • In het schermdeel rechts zie je een lijst, vink “nvidia-bumblebee” aan voor installatie
 • Klik accepteren, wacht tot de installatie voltooid is

**Extra
**
Open een terminalvenster ( bijvoorbeeld konsole ), en voer onderstaand commando uit (er wordt om het rootwachtwoord gevraagd)


sudo echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf

Herstart het systeem, erna start het systeem met gebruikmaking van de Intel. Zie bij Gebruik hoe je de NVIDIA aanspreekt.**

 1. Testen
  **
  Open een terminalvenster ( bijvoorbeeld konsole ), en voer onderstaande commando’s uit

systemctl status bumblebeed.service

De output hoort er zo uit te zien:


@laptop:~> systemctl status bumblebeed.service 
● bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since ma 2015-06-29 06:43:47 CEST; 5h 22min ago
 Main PID: 12625 (bumblebeed)
  CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
      └─12625 /usr/sbin/bumblebeedwaarbij het PID nummer anders kan zijn.

**4. Gebruik
**
Om nu een programma te laten draaien met gebruik van de NVIDIA kaart en closed source driver heb je twee opties, “optirun” en “primusrun”. Vanuit een terminalvenster gaat dat zo:


optirun firefox

of


primusrun firefox

Als je dat permanent wilt maken, moet je het opstart commando van een programma via de menubewerker laten voorafgaan door “optirun” of “primusrun”.