Kan niet schrijven op externe Freecom HD

Ik heb via USB een externe Freecom HD van 400 Gb aangesloten waarop ik alleen maar kan lezen.
Daarnaast heb ik nog een externe HD van 1000 Gb via USB aangesloten, waarbij ik zowel lees- als schrijfrechten heb.

Kan iemand mij helpen hoe ik ook schrijfrechten krijg op de externe Freecom 400 Gb HD?
Helpt onderstaande info?

jaap@linux-xj7d:~> su -c 'fdisk -l'
Wachtwoord:

Schijf /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x15f315f3

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sda1      2048   4208639   2103296  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2  *   4208640  234440703  115116032  83 Linux

Schijf /dev/sdb: 400.1 GB, 400088457216 bytes, 781422768 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0xd8a5ddfa

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sdb1       63  781412526  390706232  b W95 FAT32

Schijf /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0xf5d22fa9

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sdd1      16065 1953520064  976752000  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdd5      16128 1953520064  976751968+  7 HPFS/NTFS/exFAT
jaap@linux-xj7d:~> ^C
jaap@linux-xj7d:~> Ten eerste missen we de basis gegevens zoals:
welke versie van openSUSE . O nee, dat staat ergens aan het eind.
welke desktop omgeving?

Ik neem aan dat sdb de schijf is die je bedoelt, vanwege de grootte.

Kun je ook posten:

mount | grep sdb

Er van uitgaande dat het nog steeds sdb is (je weet nooit met dat eruit trekken en erin stoppen en ik mis sdc).

Ik neem aan dat je met “ik” bedoelt de gewone gebruiker, die is ingelogd in de grafische omgeving (welke dat ook moge wezen).

Hoi Henk, dank voor je reactie.
Ik ben inderdaad de enige “gewone” gebruiker. Ik werk met een desktop waarop Opensuse 13.1 (KDE) staat.
Ik krijg geen informatie te zien in de konsole als je opgeven code daarin kopieer.
Wat bedoel je met sdb?

Ik was even hardlopen, maar nu toch verder hier.

Als we hier vragen on een commando uit te voeren verwachten we een copy/paste van de prompt, dat commando, de uitvoer en de volgende prompt (tussen CODE tags) hier als antwoord. Je mag daar zelf een conclusie (“ik krijg geen informatie te zien”) aan verbinden, maar je moet ons de gelegenheid geven zelf onze conclusies te trekken. In dit geval verwacht ik dus zoiets als dit te zien:

henk@boven:~> mount | grep sdb
henk@boven:~>

Dat lijkt misschien futiel en in dit geval is het dat mogelijk ook, maar in veel gevallen zien wij meer dan jij denkt. Bovendien vraag je ons om hulp en dit is de beste vervanging van wat niet kan: zelf bij jou die commando’s intikken en kijken.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor je oorspronkelijke post waarin je zegt dat je wel kan lezen, maar niet kan schrijven op dat file systeem. Dat zijn conclusies, maar je vertelt niet (en laat dus al helemaal niet zien) waarom je dat denkt.

Dan je vraag over sdb.
Lees dit: https://forums.opensuse.org/showthread.php/498033-Korte-uitleg-Device-files-(-dev-sda-en-zo)
Jouw fstab lijst bevat drie schijven: /dev/sda, /dev/sdb en /dev/sdd. Die letters a, b en d worden in volgorde van “ontdekken” van de hardware gemaakt. Dat de c ontbreekt betekent waarschijnlijk dat een schijf is verwijderd. Voor je vast verbonden disks (die meestal in de kast zitten) is dat dus meestal hetzelfde, bij jouw dus /dev/sda. Die anderen zijn dus telkens anders afhankelijk van de volgorde van aansluiten. Dat betekent dat als je intussen hebt zitten verwijderen/aansluiten, die sdb en sdd niet meer kloppen.

Daarom graag het volgende gelijk na elkaar met de Freecom aangesloten:

fdisk -l
mount | grep ^/dev

Maar wacht even. Eerst nog een paar vragen nu ik weet dat je KDE gebruikt.
Als je dat ding aansluit komt KDE dan met een melding (de device notifier)? En kun je dan kiezen om hem met de bestandsbeheerder te openen? Zo ja, doe dat dan voordat je bovenstaande commando’s doet.

En vertel ook waarom je denkt dat je ervan kan lezen. En ook waarom je denkt dat je niet kan schrijven.

Henk, als ik op mijn (Opensuse 13.1) vaste computer de externe 400Gb HD Freecom via USB aanluit en aanzet, dan verschijnt in de rechter benedenhoek op mijn scherm een popup met beschikbare apparaten en kan ik o.a. kiezen uit “openen met bestandsbeheerder”. Als ik daarvoor kies dan wordt Dolphin opgestart en zie ik de mappenstructuur met alle bestanden die ik er onlangs via mijn laptop (besturingssysteem Win8) heb opgezet.
Ik kan alle mappen en alle bestanden openen en inzien.
Als ik via bestandsbeheer een document of ander bestand vanaf de vaste Opensuse 13.1 computer: /home/jaap/ naar de Externe HD: /**var/run/media/jaap/FREECOM HDD/ **wil slepen, dan zie ik niets gebeuren. Klik ik - in /home/jaap/ met rechtermuisknop op een een bestand (bijv: PastedGraphic-22.pdf) en kies ik voor kopieren naar en blader naar Freecom HDD, dan krijg ik de volgende foutmelding: "Kon niet schrijven naar /var/run/media/jaap/FREECOM HDD/PastedGraphic-22.pdf
Dit was voor mij de conclusie dat ik niet kan schrijven op de Freecom HDD. Kan je hiermee iets?

Nu even via de bash-konsole opgevraagd. Op dit moment hangt er alleen de Freecom via USB aan mijn computer.

jaap@linux-xj7d:~> fdisk -l
Absolute path to 'fdisk' is '/usr/sbin/fdisk', so running it may require superuser privileges (eg. root).
jaap@linux-xj7d:~> mount | grep ^/dev
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdc1 on /run/media/jaap/FREECOM HDD type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /var/run/media/jaap/FREECOM HDD type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro)
jaap@linux-xj7d:~> ^C
jaap@linux-xj7d:~>

Jaap, “fdisk” kun je alleen als root uitvoeren, dus:


su
fdisk -l

Ik zie dat de schijf een FAT bestandssysteem heeft, heb zelf dit soort dingen wel gezien als de schijf onder WIndows niet goed afgekoppeld werd. Kan dat het geval zijn? De oplossing ligt er dan in de schijf onder WIndows aan te koppelen (dan word automatisch het bestandssysteem gecontroleerd), daarna “netjes” af te koppelen, en het opnieuw te proberen vanuit linux.

Ook zou ik graag de output zien van

dmesg | tail

meteen na het aansluiten van de disk.

Zoals Knurpht zegt. Maar die fdisk listing is niet meer nodig, want met je vorige fdisk listing en de rest van mount zie ik genoeg.

Ten eerste: je beschrijving is fantastisch en ik begrijp wat je doet en wat je ziet gebeuren.

Ten tweede: de mount toont:

/dev/sdc1 on /run/media/jaap/FREECOM HDD type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)

Ik heb daar ro (read-only) rood gemaakt. Het klopt dus wat je ziet. De vraag is nu waarom hij ro is gemount. Zooals je ook ziet wordt bij het mounten de optie errors=remount-ro gebruikt. Er waren dus waarschijnlijk problemen bij het mounten met ro als gevolg.

En dus, inderdaad, wat Knurpht zegt. dmesg bestuderen maar als eerste dat ding in een Windows systeem stoppen en echt veilig verwijderen, want de kans is groot dat dat het is.

PS
Als je iets meer van de CLI probeert te leren kun je bijv. heel eenvoudig aantonen dat je er niet op kan schrijvem met bijv

touch pad/naar/het/mountpoint/probeerbestand

Scheelt in die eindeloze beschrijving.

Heren, ik heb gedaan wat jullie hebben voorgesteld; HDD aan een windowslaptop gekoppeld en weer netjes verwijderd. Nu kan ik inderdaad wel weer bestanden vanaf mijn Opensuse computer op deze externe HD schrijven. Gelukkig, ook weer opgelost.

Voor de zekerheid nog wat laatste informatie uit mijn computer systeem:

jaap@linux-xj7d:~> dmesg | tail
[20378.421335] sd 11:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[20378.422488] sd 11:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[20378.422491] sd 11:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[20378.425450] sd 11:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[20378.425453] sd 11:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[20378.448944] sdc: sdc1
[20378.453188] sd 11:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[20378.453193] sd 11:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[20378.453196] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[20382.346495] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
jaap@linux-xj7d:~> 
jaap@linux-xj7d:~> su
Wachtwoord:
linux-xj7d:/home/jaap # fdisk -l

Schijf /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x15f315f3

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sda1      2048   4208639   2103296  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2  *   4208640  234440703  115116032  83 Linux

Schijf /dev/sdc: 400.1 GB, 400088457216 bytes, 781422768 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0xd8a5ddfa

 Apparaat Opstart  Begin    Einde   Blokken  ID Systeem
/dev/sdc1       63  781412526  390706232  b W95 FAT32
linux-xj7d:/home/jaap # ^C
linux-xj7d:/home/jaap #                             
               

Bedankt voor jullie ondersteuning.
(en voor mij een leerpunt om zo duidelijk mogelijk het probleem proberen te omschrijven)

Groeten
Jaap

Fijn dat et werkt.

Ik dacht ook aan deze oorzaak, maar er zijn er meer mogelijk. En daarvoor is het van belang om te weten wie/hoe/waar er is gemount. En wat het filesysteem type is. En natuurllijk of Windows er met zijn … vingers aan heeft gezeten. >:(

Overigens heb je geen apart file systeem voor /home. Is er een reden waarom je daar van de standaard installatie bent afgeweken?

Ha, goed gezien :slight_smile: Bij installatie van Opensuse heb ik gekozen om alle partities te verwijderen (goed opruimen) en daardoor is het me even niet gelukt om voor Home een aparte pastitie te maken. Ik dacht, t’ja dat probeer ik nog wel een keertje.
Ka ik nu gemakkelijk een deel van de schijf afzonderen voor mijn data?

Ik begrijp dan niet helemaal wat je hebt gedaan bij de installatie. Zeker buitenom de installer aan de partities gezeten? Als je de hele disk voor openSUSE wilt gebruiken en dat ook zegt tegen de installatie, komt normaal een goed voorstel van Swap, root (ong. 20GB) en de rest voor /home. En dat verwijdert dan uiteraard automatisch de oude partities bij het aanmaken van de nieuwe. Volgens mij moet je extra je best doen om geen aparte /home te krijgen.

En nee, het het niet triviaal om nu alsnog dat te repareren. Het kan wel. Je moet dan met een ander systeem (rescue of zo, live CD kan ook) booten, van je eigen systeem het file systeem verkleinen, dan de partitie verkleinen, dan een nieuwe partitie aanmaken in de vrije ruimte, daar dan een file systeem op aanmaken, daar dan alles van de bestaande /home directory naar toe kopieëren, dan die oude /home directory leegmaken, een fstab entry aanmaken voor de nieuwe partitie, rebooten. Als dan alles goed is gegaan: Hoera, geslaagd voor je systeembeheerders diploma A. Vooraf alles goed opschrijven, enne het meeste gaat in de CLI.