Ipad en Suse 12.2

Heren,
Heeft iemand een tip om een ipad aan een Suse machine te koppelen.
Ik wil video, pdf en jpg bestanden vanaf mijn Suse Versie 12.2 op mijn ipad 2 plaatsen.

Weet iemand hoe ik dat kan realiseren?

jkvl

Ik heb geen iPad, wil er ook geen maar dat doet er even niet toe. Heeft het ding een USB aansluiting om fysiek met je openSUSE machine verbinding te maken?

Kun je een (S)FTP app installeren op de iPad, of iets anders om te delen op een lokaal netwerk? Op mijn tablet heb ik bijv. een DLNA-servertje draaien, zodat ik media files van het ding op mjn TV zie.

Knurpht,

Ik heb voor mijn ipad 3 stuks Android machinetjes geprobeerd.
Ze gingen stuk of ze waren stuk. Nu al weer bijna twee jaar een ipad en gelukkig nog nooit 1 probleem gehad! Ja, nu opletten want de garantie is over en dan gaan ze meestal stuk (ha ha).

Ben over de werking van de ipad wel tevreden, maar een groot nadeel is het ontbreken van flash en de geslotenheid van het besturingssysteem. Al heeft de geslotenheid dan ook weer een voordeel dat de virusbescherming een beetje in stand kan worden gehouden!

Alles moet bij Apple eigenlijk via itunes lopen. Heb steeds minder met Microsoft dus wil er eigenlijk vanaf. Ben er niet van overtuigd dat in de toekomst Apple de marktleider blijft. Vind Apple heeeeeel duur dus nog meer apparaten van Apple zullen er waarschijnlijk bij mij niet meer komen! De Apple opleving van begin deze eeuw zie ik niet nog een keer gebeuren! Steve Jobs visie zullen ze waarschijnlijk niet kunnen missen. Linux met het open source concept kan een hoeveelheid kennis verzamelen waar geen enkele commerciële organisatie tegen op kan! Denk dat de toekomst van ICT is KENNISDELING! Natuurlijk moet er nog heel veel gebuiren, maar dan!

Dus nu nog even een koppeling van Linux met Apple!

Als ik de ipad met een USB kabel koppel aan mijn Suse desktop dat zie ik de ipad wel maar heb geen rechten om in de map iets te plaatsen!

Zal eens zoeken of er een FTP app is.
Vermoed dat het er niet is, want Apple wil graag alles over itunes draaien. Dus ik denk dat ik op zoek moet naar een itunes voor linux.

Heb je al gekeken of je de rechten wel kan krijgen door deze in te stellen als “root” voor de user?

Kun je eens kijken of je “libimobildevices” evt met “1” of “3” achter de naam, geïnstalleerd hebt? Die library verzorgt het beheren van Apple devices.

Ik heb de bestanden via de Opensuse site geplaatst. Nu staat de “libimobildevices3” geïnstalleerd.
Zie nu de foto’s op de ipad, kan deze vanaf de ipad naar de pc kopieren.
Kan nog geen bestanden op de ipad plaatsen! Ook niet als ik als root inlog.

Wil eigenlijk pdf bestanden, afbeeldingen en filmpjes vanaf de pc op de ipad plaatsen.

Ik vind, zoekend op “ipad” in softwarebeheer ook nog
libimobiledevicetools (met o.a. ideviceimagemounter )
ifuse

Of deze je verder kunnen helpen weet ik niet, installeren en kijken wat er gebeurt kan geen kwaad

libimobiledevicetools staat al aan!
Ifuse geplaatst. Geen verschil!
krijg geen schrijfrechten!

Heb je output van


mount
ls -l /media

?


h-60-Acer:~ # mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3053916k,nr_inodes=763479,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
none on /var/lib/ntp/proc type proc (ro,nosuid,nodev,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
gvfs-fuse-daemon on /run/user/jan/gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
h-60-Acer:~ # ls -l /media
total 0
h-60-Acer:~ # 

Is dit met de iPad aangesloten?

Als ik

knurpht@laptop:~> ifuse --help
Usage: ifuse <mount_point> [OPTIONS]
Mount filesystem of an iPhone/iPod Touch.

 -o opt,[opt...]    mount options
 -u, --uuid UUID    mount specific device by its 40-digit device UUID
 -h, --help      print usage information
 -V, --version     print version
 --root        mount root file system (jailbroken device required)
 --debug        enable libimobiledevice communication debugging

Example:

 $ ifuse /media/iPhone --root

 This mounts the root filesystem of the first attached device on
 this computer in the directory /media/iPhone.

bekijk, zou 't niet meer moeten zijn dan


su -c 'mkdir /media/iPad' && ifuse /media/iPad

ifuse zou dan het eerste gevonden iApparaat moeten aankoppelen op /media/iPad . Of je daarmee ook schrijfrechten hebt?

Krijg nu deze melding


h-60-Acer:/media/iPad # ifuse /media/iPad --root
There was an error accessing the mount point: Input/output error

Vraagje: “ziet” Amarok 't ding ook?
Vraagje2: heb je iets als gtkpod (voor ipods) al eens geprobeerd?
Mijn grootste probleem hier, is dat ik nooit met Apple apparaten gewerkt/geprobeerd heb.

Kun je het ding eens aansluiten, dan openen met Dolphin, en vervolgens de output van


lsusb
mount

posten? Er zou toch ergens iets te vinden moeten zijn.

Amarok ziet hem niet.

gtkpod geprobeert, ziet volgens mij de ipad wel, maar heeft zeker geen schrijfrechten!

Hier de code


h-60-Acer:~ # lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05ac:12a2 Apple, Inc. 
Bus 002 Device 002: ID 058f:6363 Alcor Micro Corp. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub


h-60-Acer:~ # mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3053916k,nr_inodes=763479,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)                      
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)             
/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)                  
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)            
none on /var/lib/ntp/proc type proc (ro,nosuid,nodev,relatime)              
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)              
gvfs-fuse-daemon on /run/user/jan/gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100) 

Ik hoop dat jij hier wijs uit wordt

Ik word er heel wijs van :D.

Nee, ik zie hier niet wat ik zou willen zien, nl. waar de iPad wordt aangekoppeld. Als je met Dolphing het ding benadert, welke map zie je dan in de adresbalk?

Via de USB knop zie ik Beschikbaar apparaat staan.
In die lijst staat Camera. De camera klik ik aan en Open met bestandbeheerder.
dan twee mogelijkheden:
1- Apple iPhone 3GS (PTP mode)@usb (daar krijg ik foutmelding)
2- USB PTP Class Camera@usb:001,002 Hier zit weer een map Store_00010001 Hier zitten al mijn afbeeldingen in!

Het pad op de balk boven aan het schermpje is
camera - Apple iPhone 3GS (PTP mode)@usb - Dolphin

Het is wat met die ipad, zag dat er meer vragen rond dat uitlezen van een ipad zijn.
Misschien dat je wat met onderstaande link kan, gaat wel over Ubuntu en Ipad maar het leek mij een vergelijkbaar probleem.
How to sync your iPad with Linux | Linux User

Als je aan de rechterkant daarnaast klikt, krijg je als 't goed is het echte “pad” te zien, d.w.z de map waar de iPad aangekoppeld is. Maar, uit de link die Ben gepost heeft, haal ik als voornaamste, dat ik nergens zie, dat het ding gewoon met Dolphin benaderd kan worden om foto’s er af, er naar toe te zetten, maar dat dit wel kan via programma’s die gebruik maken van libimobiledevices.

Hallo mensen ik heb ook sinds een week een ipad en wil daar als het even kan Suse opzetten.
De eerste ipad ging na 1 dag defect heb nu mijn tweede werkt. Prima

Je kunt op een iPad geen openSUSE zetten. Ook geen andere linux distros.
Je kunt wel het apparaat jailbreaken, en dan zelf bootloaders, drivers etc voor openSUSE schrijven, dan lukt 't misschien, maar ben je ook de garantie meteen helemaal kwijt.