Inlogscherm

Bij het opstarten krijg je eerst een scherm van nog 8 sec dan wat kernelinfo en dan het hoofdscherm waar je inlogd maar voordat echt dat scherm helemaal vol in beeld heb en dat je je username kan in vullen blijft hij best wel lang hangen misschien maar 30 sec of zo maar je denkt dan toch komt het nog zal dit te versnellen zijn?.:
Is toch altijd weer lastig te beschrijven dit soort dingen.Hoop dat het een beetje duidelijk is

Da’s niet normaal op jouw hardware. Heb je geupgradet of een schone installatie gedaan?
Kun je output van

systemd-analyze blame

hier posten?

Hoi Knurpht
Ik heb een schoene instalatie gedaan het enigste wat ik na de instalatie gedaan heb is een interne HD erbij gezet.
Ik starte net de comp op en toen kwam er even snel een failed warschuwing langs zetten was maar 1 sec toen was het weg

chromset failed

Dacht ik te zien.:
Heb

systemd-analyze blame

uitevoerd en kreeg het volgende


systemd-analyze blame
     18.800s network.service
     18.525s network@enp5s0.service
      695ms nfs.service
      334ms systemd-udev-settle.service
      137ms postfix.service
      119ms apparmor.service
      86ms SuSEfirewall2.service
      85ms systemd-remount-fs.service
      57ms SuSEfirewall2_init.service
      46ms ModemManager.service
      41ms kmod-static-nodes.service
      39ms systemd-readahead-collect.service
      39ms systemd-readahead-replay.service
      39ms dev-mqueue.mount
      38ms sys-kernel-debug.mount
      38ms systemd-udev-root-symlink.service
      38ms dev-hugepages.mount
      38ms cycle.service
      34ms xdm.service
      33ms udisks2.service
      32ms home-pieter1602-Intern1.mount
      29ms plymouth-read-write.service
      28ms rpcbind.service
      28ms systemd-logind.service
      28ms systemd-vconsole-setup.service
      26ms avahi-daemon.service
      25ms rsyslog.service
      23ms wpa_supplicant.service
      21ms plymouth-start.service
      12ms systemd-udev-trigger.service
      11ms rtkit-daemon.service
      10ms polkit.service
      10ms lvm2-activation-early.service
       9ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
       9ms home.mount
       9ms alsa-restore.service
       8ms user@1000.service
       8ms lvm2-activation.service
       6ms upower.service
       6ms systemd-tmpfiles-setup.service                                                                   
       4ms bluetooth.service                                                                         
       4ms systemd-backlight@acpi_video0.service                                                               
       4ms systemd-random-seed.service                                                                    
       3ms systemd-update-utmp-runlevel.service                                                                
       3ms systemd-modules-load.service                                                                    
       3ms dev-disk-by\x2did-ata\x2dINTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN\x2dpart1.swap                                           
       3ms var-lock.mount                                                                           
       3ms var-run.mount                                                                           
       2ms rc-local.service                                                                          
       2ms systemd-user-sessions.service                                                                   
       2ms systemd-update-utmp.service                                                                    
       2ms systemd-journal-flush.service                                                                   
       2ms systemd-hostnamed.service                                                                     
       1ms systemd-readahead-done.service                                                                   
       1ms systemd-sysctl.service                                                                       
       1ms sys-fs-fuse-connections.mount                                                                   
       1ms systemd-udevd.service 

Ben benieuwd of je er iets mee kan.

De grote tijdsvreters zie je bovenaan staan: networking. Ik zie dat je nfs gestart hebt, dat heeft netwerkverbinding nodig. Je zou dat kunnen bevestigen door nfs uit te zetten, het systeem te herstarten en opnieuw naar de output van

systemd-analyze blame

te kijken. Als 't probleem dan weg is, weten we zeker dat 't daar ontstaat.

Maar, ik zie ook wpa_supplicant, dus een draadloze verbinding, en als jij Netwerkmanager gebruikt, zit nfs daarop te wachten, die service vereist nl. dat het netwerk gestart is.

Als je niet de Networkmanager gebruikt, maar ifup/traditioneel i.c.m. draadloos, dan kun je het volgende doen:

 • Yast - Netwerkapparaten - Netwerkinstellingen
  Doe het volgende voor beide netwerkkaarten:
 • Aanklikken, klik Bewerken
 • Klik op de tab Algemeen
 • Zet “Activeer apparaat” op “tijdens opstarten”
  Sla de instellingen op, herstart 't systeem.

NB. Voordat je 't tweede stuk probeert, wel even nfs weer aanzetten.

IK had in NFS client een share aangemaakt die heb ik verwijderd,is dat dan het zelfde als NFS uitzetten?
Want na alles opnieuw opgestart te hebben is er nog niet veel verschil in opstarttijden.:
Zie ook dat de netwerkaart al ingesteld is zoals je zegt( bij opstarten).
En ik heb op deze PC geen draadloze netwerkaart gewoon een draadje.:slight_smile:

Heb hem denk ik gevonden ben verder gaan zoeken en heb bij services beheer nfs gedisabled.:expressionless:
Alles gaat nu supersnel:)Maar wel jammer van die nfs share.:frowning:

Het ligt dus inderdaad aan NFS. En jammer? Ergens moet 't systeem melden waar 't die tijd aan kwijt is.
Hoe had je de NFS client opgezet? Dit is de client kant, maar 't kan ook heel goed aan de serverzijde liggen.

Eigenlijk zou het mooi zijn als de nfs service gestart word als de comp is opgestart maar dat is misschien te veel gevraagd.:\

Waarom? NFS behoort tot de systeem services. Zodra er netwerkverbinding tot stand gebracht is moeten ook de NFS shares aangekoppeld worden.
Wat achtergrond: één van de meest gebruikte NFS toepassingen -heb dat zelf al jaren zo- is een server met alle homedirs erop, via NFS “/home” exporteren en die op alle PC’s tijdens het opstarten aankoppelen via de NFS client. Op het moment dat de gebruikers inloggen, komen de gebruikersdata van/op de NFS share. Ik doe daarnaast nog het gebruikersbeheer en de -aanmelding via NIS, waardoor er op de client PC’s helemaal geen gebruikers en hun data aanwezig zijn, en ik dus ook alleen de server hoef te backuppen.

Als we de computers even “server” en “client” noemen, wat draait er dan precies op beide m.b.t. NFS?
Firewall?
NFS versie?

Moest even goed lezen hoe je het bedoelt maar ik begrijp dat je alle /home mappen op een server hebt,dat is een mooie oplossing ik heb dus de NFS share om mijn home dan daar naar toe te backuppen.:expressionless:
De OpenSuse pc is de client de server is bij mij een Synology Nas.
Wat ik daar gedaan heb is gewoon een map aangemaakt en die NFS rechten gegeven de NFS zou dat een oude versie kunnen zijn ? want hetding is zo oud ,dat de firmware al 2 jaar niet meer geupdate word,Op de nas zit geen firewall.
Op de Opensuse pc staat wel de firewall aan daar heb ik verder noch niet naar gekeken,zal ik ook zo even doen.:\Nas heeft geen firewall.
Op de OpenSuse pc heb ik alleen een share aangemaakt en niet aan de settings gezeten.

Maar eigenlijk is het zo dat NFS in services aan moet en dat het langzame aanmeldingen ergens via instellingen verbeterd moet worden.?:
Voor een goed functionerende share.

Je koppelt dus op je PC een shared folder van de NAS aan? En daar kopiëer je /home (of een deel ervan) naartoe als backup?

Kun je output posten van


cat /etc/fstab

en


cat /etc/nfsmount.conf

cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN-part1    swap  swap  defaults 0 0 
UUID=8c01825d-a538-4fe5-9f56-98f3f7841012    /    btrfs  defaults 0 0 
UUID=1cfd3288-030c-4d75-8514-37f7cdaa71f5    /home  btrfs  defaults 0 0 
LABEL=Intern1  /home/pieter1602/Intern1    ext4  defaults 0 0 
192.168.1.13:/volume1/LinuxPC  /media/Cube   nfs   defaults 0 0 

Dit is de eerste en dan de volgende dat is een heel verhaal :


 cat /etc/nfsmount.conf
#
# /etc/nfsmount.conf - see nfsmount.conf(5) for details
#
# This is an NFS mount configuration file. This file can be broken
# up into three different sections: Mount, Server and Global
# 
# MountPoint "Mount_point" ] 
# This section defines all the mount options that
# should be used on a particular mount point. The '<Mount_Point>'
# string need to be an exact match of the path in the mount 
# command. Example:
#   MountPoint "/export/home" ]
#    background=True
# Would cause all mount to /export/home would be done in
# the background
#
# Server "Server_Name" ]
# This section defines all the mount options that
# should be used on mounts to a particular NFS server. 
# Example:
#   Server "nfsserver.foo.com" ]
#    rsize=32k
#    wsize=32k
# All reads and writes to the 'nfsserver.foo.com' server 
# will be done with 32k (32768 bytes) block sizes.
#
 NFSMount_Global_Options ]
# This statically named section defines global mount 
# options that can be applied on all NFS mount.
#
# Protocol Version [2,3,4]
# This defines the default protocol version which will
# be used to start the negotiation with the server.
# Defaultvers=4                                                                                   
#                                                                                          
# Setting this option makes it mandatory the server supports the                                                          
# given version. The mount will fail if the given version is                                                            
# not support by the server.                                                                            
# Nfsvers=4                                                                                     
#                                                                                          
# Network Protocol [udp,tcp,rdma] (Note: values are case sensitive)                                                         
# This defines the default network protocol which will                                                               
# be used to start the negotiation with the server.                                                                 
# Defaultproto=tcp                                                                                 
#                                                                                          
# Setting this option makes it mandatory the server supports the                                                          
# given network protocol. The mount will fail if the given network                                                         
# protocol is not supported by the server.                                                                     
# Proto=tcp                                                                                     
#                                                                                          
# The number of times a request will be retired before                                                               
# generating a timeout                                                                               
# Retrans=2                                                                                     
#                                                                                          
# The number of minutes that will retry mount                                                                    
# Retry=2                                                                                      
#                                                                                          
# The minimum time (in seconds) file attributes are cached                                                             
# acregmin=30
#
# The Maximum time (in seconds) file attributes are cached
# acregmin=60
#
# The minimum time (in seconds) directory attributes are cached
# acregmin=30
#
# The Maximum time (in seconds) directory attributes are cached
# acregmin=60
#
# Enable Access Control Lists
# Acl=False
#
# Enable Attribute Caching
# Ac=True
#
# Do mounts in background (i.e. asynchronously)
# Background=False
#
# Close-To-Open cache coherence
# Cto=True
#
# Do mounts in foreground (i.e. synchronously)
# Foreground=True
#
# How to handle times out from servers (Hard is STRONGLY suggested)
# Hard=True
# Soft=False
#
# Enable File Locking
# Lock=True
#
# Enable READDIRPLUS on NFS version 3 mounts
# Rdirplus=True
#
# Maximum Read Size (in Bytes)
# Rsize=8k
#
# Maximum Write Size (in Bytes)
# Wsize=8k
#
# Maximum Server Block Size (in Bytes)
# Bsize=8k
#
# Ignore unknown mount options
# Sloppy=False
#
# Share Data and Attribute Caches
# Sharecache=True
#
# The amount of time, in tenths of a seconds, the client
# will wait for a response from the server before retransmitting
# the request.
# Timeo=600
#
# Sets all attributes times to the same time (in seconds)
# actimeo=30
#
# Server Mountd port mountport
# mountport=4001
#
# Server Mountd Protocol
# mountproto=tcp
#
# Server Mountd Version
# mounvers=3
#
# Server Mountd Host
# mounthost=hostname
#
# Server Port
# Port=2049
#
# RPCGSS security flavors 
# [none, sys, krb5, krb5i, krb5p ]
# Sec=sys

Ben benieuwd of je hier iets mee kan.:\

Heb daar niet altijd de tijd voor, maar ik zal proberen mijn denken ook wat mee te posten, zodat 't niet zo mysterieus wordt:

 • Bij vertraging in het starten is de oorzaak meestal netwerk gerelateerd, dat werd door systemd-analyze blame bevestigd (aantal ms is relatief veel te groot)
 • Jij hebt zelf al aangegeven dat 't probleem vóór 't inloggen ontstaat, bij autologin moet je dat eerst even uitvinden
 • Als 't inderdaad 't netwerken is, is 't meestal niet 't netwerk zelf (kan wel, kapotte netwerkkaart), maar netwerk-servive(s).
 • NFS behoort bij de services waarvan bekend is dat die dit soort problemen kan opleveren, o.a. door het niet tijdig starten van netwerkkaart(en), conflict/timeout door verschillen in NFS versie

Van de laatste regel hebben we de eerste optie al buitengesloten, verder dus met de 2e. Aangezien je ook hebt geschreven dat de NAS niet echt nieuw is lijkt 't me stug, dat die NFS versie 4 verwacht van de client. Verander daarom in /etc/nfsmount.conf de regel

# Defaultvers=4

eens in

Defaultvers=3

, zet NFS weer aan, en reboot om te kijken of er verbetering in zit.

# Defaultvers=4

Veranders in 3 en weer opnieuw opgestart maar zat niet echt verschil in.
Heb me zelf ook op auto inlog gezet maar maakt niet zo veel uit lijkt iets korter maar kan ook inbeelding zijn doordat je niet inlogd:)

Daar kan 't verschil niet in zitten. Voordat er überhaupt ingelogd kan worden, auto of niet, moet kdm starten, en dat gebeurt pas aan het eind, als alle systeemservices gestart zijn, waaronder het netwerk en NFS.

EDIT: kun je de oude waarde 's terugzetten, rebooten en dan via Yast - Netwerkservices - NFS client - NFS instellingen “NFS4 activeren” uitvinken? Opslaan, rebooten en kijken of 't blijft bestaan

EDIT2: Had je wel 't # ervoor weggehaald? Zo niet, dan heeft 4 in 3 veranderen geen zin.

Heb hem van ifup afgehaald en gebruik nu netwerkmanager en krijg nu dit:

systemd-analyze blame
      364ms nfs.service
      336ms systemd-udev-settle.service
      101ms apparmor.service
      77ms SuSEfirewall2.service
      77ms systemd-vconsole-setup.service
      70ms plymouth-start.service
      68ms SuSEfirewall2_init.service
      62ms systemd-remount-fs.service
      58ms ModemManager.service
      42ms kmod-static-nodes.service
      42ms systemd-readahead-collect.service
      42ms systemd-readahead-replay.service
      42ms systemd-udev-root-symlink.service
      42ms dev-hugepages.mount
      42ms cycle.service
      41ms rsyslog.service
      41ms dev-mqueue.mount
      41ms sys-kernel-debug.mount
      40ms rpcbind.service
      32ms xdm.service
      32ms avahi-daemon.service
      31ms home-pieter1602-Intern1.mount
      30ms udisks2.service
      30ms wpa_supplicant.service
      30ms systemd-logind.service
      14ms lvm2-activation-early.service
      13ms NetworkManager.service
      12ms systemd-udev-trigger.service
      12ms plymouth-read-write.service
      12ms alsa-restore.service
      11ms polkit.service
      10ms home.mount
      10ms rtkit-daemon.service
       9ms user@1000.service
       8ms user@0.service
       7ms systemd-modules-load.service
       5ms lvm2-activation.service
       3ms dev-disk-by\x2did-ata\x2dINTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN\x2dpart1.swap
       3ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
       3ms systemd-udevd.service                                                                       
       3ms upower.service                                                                           
       3ms systemd-tmpfiles-setup.service                                                                   
       3ms systemd-random-seed.service                                                                    
       2ms systemd-update-utmp-runlevel.service                                                                
       2ms systemd-journal-flush.service                                                                   
       2ms bluetooth.service                                                                         
       2ms rc-local.service                                                                          
       2ms var-lock.mount                                                                           
       2ms systemd-backlight@acpi_video0.service                                                               
       1ms var-run.mount                                                                           
       1ms sys-fs-fuse-connections.mount                                                                   
       1ms systemd-sysctl.service                                                                       
       1ms systemd-readahead-done.service                                                                   
       1ms systemd-update-utmp.service                                                                    
      947us systemd-user-sessions.service 

En nu start hij echt snel op Grappig maar snap er niets van ?:(Maar ben zo zeer tevreden:)!

Het lost het conflict op, omdat het netwerken pas later gestart wordt. En tevreden mensen, die moet je lekker tevreden laten :slight_smile:

Pieter,

Deze thread https://forums.opensuse.org/english/get-technical-help-here/network-internet/489824-nfsv4-missing-directory-contents-slow-mounting.html kwam ik net tegen. De post van interele, dat was de info waarnaar ik op zoek was. Daarmee zou je ook zonder netwerkmanager weer op volle snelheid moeten kunnen booten en inloggen.

blacklist rpcsec_gss_krb5
to /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf

IK dacht dat doe ik even maar die blacklist.config heeft veel verschillende zeg maar deeltjes waar je dat
rpcsec kan plaatsen.
En eigenlijk heb ik dus geen idee waar ik dat het beste kan doen.:\

Ik doe dit soort dingen als volgt:


su
echo "# nfs timeout hack" >> /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf
echo "blacklist rpcsec_gss_krb5" >> /etc/modprobe.d/50-blackliist.conf

Op deze manier heb je een commentaar regeltje (waar was dit ook al weer voor?), en de blacklist regel, helemaal achteraan in het bestand.