Inhoud USB stick naar harde schijf brengen.

Ik had een nieuwe lege usb stick van de Action, 16 GB. Ik had daar met Dolfin 8 GB gescande tijdschriften naar gekopieerd. Nu wil ik weer de inhoud van de USB weer naar de van een andere computer HD brengen, maar wanneer ik de stick, genaamd BSIX bekijk zie ik wel een, properties, halve blauwe schijf met Dolfin, plm 8.2 GB van de 16GB maar de inhoud van de usb kan ik niet lezen. Blijkbaar heb ik wat verkeerd gedaan, maar er is wel inhoud en die wil ik graag leesbaar maken en daarna naar de HD overzetten en de stick daarna weer leeg en bruikbaar maken voor verder gebruik. Moet ik soms dat ding eerst formateren met iets?

met fdisk -l heet het ding:
Apparaat Opstart Begin Einde Blokken ID Systeem
/dev/sdg1 1712 31743999 15871144 c W95 FAT32 (LBA)
linux-q9hm:/home/henk #

Ten eerste:
Als je iets wilt posten dat van je computer (terminal window) komt, wil je dat dan a.u.b. tussen CODE tags (aanwijzingen) doen. Je krijgt die CODE tags door op de knop met het # in de gereedschapsbalk van de post editor te klikken. Daarna doe je copie/plak van af het terminal venster naar tussen the CODE tags. Bij voorkeur copie/plak van de prompt, het commando, uiteraard de uitkomst en de volgende prompt. We weten dan wie je was, waar je was, wat je deed en compleet wat je kreeg. Dat spaart je ook veel uitleg (zoals: met “fdisk -l …”).

Dan naar je eigenlijke probleem.
Het gaat hier om twee systemen. Van het systeem waarop je wilt lezen vertel je bijna niets, van het systeem waarop je geschereven hebt trouwen ook niet.

Gaat het om openSUSE? zo ja, welke versie?
Je gebruikt waarschijnlijk KDE, maar dat is op zijn hoogst slim geraden van deze kant, want je legt dat niet uit.

Het volgende gaat er van uit dat het lezende systeem openSUSE, een huidige versie is en dat je KDE gebruikt.
Als je het apparaat aansluit, krijg je dan en pop-up melding vanuitt KDE dat er een geheugen-apparaat is aangesloten en dat je daar iets mee kunt doen (bijv. Bestandsbeheerder starten)?

Verder ga ik niet met raden, eerst maar even wat nadere gegevens van jou.

Dit noemen we nou TMV, too many variables. Henk (hcvv) geeft dat ook al aan.
Wat we al weten is dat 't een FAT partitie is. De rest is gokken.
Probeer zakelijk info te verstrekken, bijv
machine-1 = openSUSE, machine-2=Windows
Op machine-1 doe ik dit …, op machine-2 …

In de stickies / klevende onderwerpen staan tips voor het posten. We hebben hier meer dan 70.000 leden, wij kunnen niet onthouden welke desktops, openSUSE versies er door wie gebruikt worden.

Terminals gebruiken, zonder uitzondering, een mono-gespatiëerd lettertype. Dat betekent dat elk karakter, ook een spatie, evenveel ruimte inneemt. Als je geen CODE tags gebruikt, ziet dat er zo uit:
@laptop:~> su -c ‘fdisk -l’
Wachtwoord:
Schijf /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid: sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x00030b90

Apparaat Op. Begin Einde Sectoren Grootte ID Type
/dev/sda1 2048 12595199 12593152 6G 82 Linux wisselgeheugen
/dev/sda2 * 12595200 65031359 52436160 25G 83 Linux
/dev/sda3 95651840 234440703 138788864 66,2G f W95 uitgeb. (LBA)
/dev/sda4 65032192 95651839 30619648 14,6G 83 Linux
/dev/sda5 95653888 151171071 55517184 26,5G 83 Linux
/dev/sda6 151173120 234420223 83247104 39,7G 83 Linux

Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.

Schijf /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid: sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x0005dcf0

Apparaat Op. Begin Einde Sectoren Grootte ID Type
/dev/sdb1 2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux

mét CODE tags zo:


@laptop:~> su -c 'fdisk -l'
Wachtwoord:
Schijf /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid: sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x00030b90


Apparaat  Op.   Begin   Einde Sectoren Grootte ID Type
/dev/sda1      2048 12595199 12593152   6G 82 Linux wisselgeheugen
/dev/sda2 *  12595200 65031359 52436160   25G 83 Linux
/dev/sda3    95651840 234440703 138788864  66,2G f W95 uitgeb. (LBA)
/dev/sda4    65032192 95651839 30619648  14,6G 83 Linux
/dev/sda5    95653888 151171071 55517184  26,5G 83 Linux
/dev/sda6   151173120 234420223 83247104  39,7G 83 Linux


Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.
Schijf /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectoren
Eenheid: sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0x0005dcf0


Apparaat  Op. Begin   Einde Sectoren Grootte ID Type
/dev/sdb1    2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux

Kijk alleen al 's naar de kolomkoppen…

Overigens, 't is echte output, 't zijn de SSD’s in mijn laptop.

Nu ik mijn probleempje wat beter begrijp ben ik verder gaan zoeken en onder: USB drive not being recognized onder Linux kom ik wat verder. Nu nog die procedure proberen te volgen en kijken waar ik uitkom

Steek die stick 's in je PC, en doe dan


lsusb

en


ls -ltr /dev/sd*

en post de output hier.

Dat USBsticks niet herkend worden komt niet meer voor. Alle soorten flash memory ( dat is de opslagvorm op USB sticks ) worden door de kernel ondersteund. En linux hoeft geen registersleutels enz. weg te schrijven voor fabrikanten, zoals een niet nader te noemen OS.

Als het gaat om het kopiëren van data naar andere opslagmedia, doet linux 't ook stukken beter dan dat andere OS. Zo kunnen ext4, btrfs, reiserfs bestandssystemen daar niet gelezen worden, terwijl linux kan lezen en schrijven naar FAT en NTFS.

een heel verhaal.

henk@linux-ni2b:~> lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0011:7788
Bus 003 Device 002: ID 0db0:6982 Micro Star International Medion Flash XL Card Reader
Bus 003 Device 003: ID 046d:c032 Logitech, Inc. MouseMan iFeel
Bus 004 Device 002: ID 03f0:6204 Hewlett-Packard DeskJet 5150c
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
henk@linux-ni2b:~> ls -ltr /dev sd*
ls: kan geen toegang krijgen tot sd*: Bestand of map bestaat niet
/dev:
totaal 0
drwxr-xr-x 3 root root 80 10 mei 21:23 cpu
drwxr-xr-x 2 root root 0 10 mei 21:23 pts
drwxrwxrwt 2 root root 40 10 mei 21:23 mqueue
lrwxrwxrwx 1 root root 4 10 mei 21:23 stdin -> fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 10 mei 21:23 fd -> /proc/self/fd
lrwxrwxrwx 1 root root 4 10 mei 21:23 stdout -> fd/1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 10 mei 21:23 stderr -> fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root 11 10 mei 21:23 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x 3 root root 60 10 mei 21:23 bus
drwxr-xr-x 2 root root 80 10 mei 21:23 dri
drwxr-xr-x 2 root root 60 10 mei 21:23 mapper
srw-rw-rw- 1 root root 0 10 mei 21:23 log
prw------- 1 root root 0 10 mei 21:23 initctl
drwxr-xr-x 2 root root 0 10 mei 21:23 hugepages
crw------- 1 root root 10, 238 10 mei 21:23 vhost-net
crw------- 1 root root 10, 223 10 mei 21:23 uinput
crw------- 1 root root 10, 239 10 mei 21:23 uhid
crw------- 1 root root 108, 0 10 mei 21:23 ppp
drwxr-xr-x 2 root root 60 10 mei 21:23 net
crw-rw---- 1 root lp 6, 3 10 mei 21:23 lp3
crw-rw---- 1 root lp 6, 2 10 mei 21:23 lp2
crw-rw---- 1 root lp 6, 1 10 mei 21:23 lp1
crw-rw---- 1 root lp 6, 0 10 mei 21:23 lp0
crw------- 1 root root 10, 237 10 mei 21:23 loop-control
crw------- 1 root root 10, 234 10 mei 21:23 btrfs-control
crw-rw---- 1 root video 29, 0 10 mei 21:23 fb0
crw-rw---- 1 root disk 21, 0 10 mei 21:23 sg0
crw-rw---- 1 root disk 21, 1 10 mei 21:23 sg1
crw-rw----+ 1 root cdrom 21, 3 10 mei 21:23 sg3
crw-rw----+ 1 root cdrom 21, 2 10 mei 21:23 sg2
crw------- 1 root root 251, 0 10 mei 21:23 hidraw0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 10 mei 21:23 ttyS1
drwxr-xr-x 4 root root 240 10 mei 21:23 input
crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 10 mei 21:23 ttyS10
crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 10 mei 21:23 ttyS12
crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 10 mei 21:23 ttyS11
crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 10 mei 21:23 ttyS16
crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 10 mei 21:23 ttyS15
crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 10 mei 21:23 ttyS14
crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 10 mei 21:23 ttyS13
crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 10 mei 21:23 ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 10 mei 21:23 ttyS19
crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 10 mei 21:23 ttyS18
crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 10 mei 21:23 ttyS17
crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 10 mei 21:23 ttyS22
crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 10 mei 21:23 ttyS21
crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 10 mei 21:23 ttyS20
crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 10 mei 21:23 ttyS26
crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 10 mei 21:23 ttyS25
crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 10 mei 21:23 ttyS24
crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 10 mei 21:23 ttyS23
crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 10 mei 21:23 ttyS30
crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 10 mei 21:23 ttyS3
crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 10 mei 21:23 ttyS29
crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 10 mei 21:23 ttyS28
crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 10 mei 21:23 ttyS27
crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 10 mei 21:23 ttyS4
crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 10 mei 21:23 ttyS31
crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 10 mei 21:23 ttyS9
crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 10 mei 21:23 ttyS8
crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 10 mei 21:23 ttyS7
crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 10 mei 21:23 ttyS6
crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 10 mei 21:23 ttyS5
crw------- 1 root root 254, 0 10 mei 21:23 rtc0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 10 mei 21:23 rtc -> rtc0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 10 mei 21:23 ttyS0
crw-rw-rw- 1 root root 1, 8 10 mei 21:24 random
crw-r----- 1 root kmem 1, 4 10 mei 21:24 port
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 10 mei 21:24 null
crw-r----- 1 root kmem 1, 1 10 mei 21:24 mem
crw-r–r-- 1 root root 1, 11 10 mei 21:24 kmsg
crw-r----- 1 root kmem 1, 2 10 mei 21:24 kmem
crw-rw-rw- 1 root root 1, 7 10 mei 21:24 full
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 10 mei 21:24 zero
crw-rw-rw- 1 root root 1, 9 10 mei 21:24 urandom
crw------- 1 root root 10, 235 10 mei 21:24 autofs
crw-rw---- 1 root video 10, 175 10 mei 21:24 agpgart
crw------- 1 root root 10, 144 10 mei 21:24 nvram
crw------- 1 root root 10, 60 10 mei 21:24 network_throughput
crw------- 1 root root 10, 61 10 mei 21:24 network_latency
crw------- 1 root root 10, 227 10 mei 21:24 mcelog
crw------- 1 root root 10, 228 10 mei 21:24 hpet
lrwxrwxrwx 1 root root 14 10 mei 21:24 device-mapper -> mapper/control
crw------- 1 root root 10, 62 10 mei 21:24 cpu_dma_latency
crw------- 1 root root 10, 63 10 mei 21:24 vga_arbiter
crw------- 1 root root 10, 231 10 mei 21:24 snapshot
crw------- 1 root root 10, 1 10 mei 21:24 psaux
crw–w---- 1 root tty 4, 0 10 mei 21:24 tty0
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 10 mei 21:24 tty
crw–w---- 1 root tty 4, 11 10 mei 21:24 tty11
crw–w---- 1 root tty 4, 14 10 mei 21:24 tty14
crw–w---- 1 root tty 4, 13 10 mei 21:24 tty13
crw–w---- 1 root tty 4, 12 10 mei 21:24 tty12
crw–w---- 1 root tty 4, 16 10 mei 21:24 tty16
crw–w---- 1 root tty 4, 15 10 mei 21:24 tty15
crw–w---- 1 root tty 4, 17 10 mei 21:24 tty17
crw–w---- 1 root tty 4, 2 10 mei 21:24 tty2
crw–w---- 1 root tty 4, 19 10 mei 21:24 tty19
crw–w---- 1 root tty 4, 18 10 mei 21:24 tty18
crw–w---- 1 root tty 4, 21 10 mei 21:24 tty21
crw–w---- 1 root tty 4, 20 10 mei 21:24 tty20
crw–w---- 1 root tty 4, 23 10 mei 21:24 tty23
crw–w---- 1 root tty 4, 22 10 mei 21:24 tty22
crw–w---- 1 root tty 4, 24 10 mei 21:24 tty24
crw–w---- 1 root tty 4, 3 10 mei 21:24 tty3
crw–w---- 1 root tty 4, 29 10 mei 21:24 tty29
crw–w---- 1 root tty 4, 28 10 mei 21:24 tty28
crw–w---- 1 root tty 4, 27 10 mei 21:24 tty27
crw–w---- 1 root tty 4, 26 10 mei 21:24 tty26
crw–w---- 1 root tty 4, 25 10 mei 21:24 tty25
crw–w---- 1 root tty 4, 31 10 mei 21:24 tty31
crw–w---- 1 root tty 4, 30 10 mei 21:24 tty30
crw–w---- 1 root tty 4, 35 10 mei 21:24 tty35
crw–w---- 1 root tty 4, 34 10 mei 21:24 tty34
crw–w---- 1 root tty 4, 33 10 mei 21:24 tty33
crw–w---- 1 root tty 4, 32 10 mei 21:24 tty32
crw–w---- 1 root tty 4, 38 10 mei 21:24 tty38
crw–w---- 1 root tty 4, 37 10 mei 21:24 tty37
crw–w---- 1 root tty 4, 36 10 mei 21:24 tty36
crw–w---- 1 root tty 4, 40 10 mei 21:24 tty40
crw–w---- 1 root tty 4, 4 10 mei 21:24 tty4
crw–w---- 1 root tty 4, 39 10 mei 21:24 tty39
crw–w---- 1 root tty 4, 44 10 mei 21:24 tty44
crw–w---- 1 root tty 4, 43 10 mei 21:24 tty43
crw–w---- 1 root tty 4, 42 10 mei 21:24 tty42
crw–w---- 1 root tty 4, 41 10 mei 21:24 tty41
crw–w---- 1 root tty 4, 45 10 mei 21:24 tty45
crw–w---- 1 root tty 4, 49 10 mei 21:24 tty49
crw–w---- 1 root tty 4, 48 10 mei 21:24 tty48
crw–w---- 1 root tty 4, 47 10 mei 21:24 tty47
crw–w---- 1 root tty 4, 46 10 mei 21:24 tty46
crw–w---- 1 root tty 4, 54 10 mei 21:24 tty54
crw–w---- 1 root tty 4, 53 10 mei 21:24 tty53
crw–w---- 1 root tty 4, 52 10 mei 21:24 tty52
crw–w---- 1 root tty 4, 51 10 mei 21:24 tty51
crw–w---- 1 root tty 4, 50 10 mei 21:24 tty50
crw–w---- 1 root tty 4, 5 10 mei 21:24 tty5
crw–w---- 1 root tty 4, 55 10 mei 21:24 tty55
crw–w---- 1 root tty 4, 58 10 mei 21:24 tty58
crw–w---- 1 root tty 4, 57 10 mei 21:24 tty57
crw–w---- 1 root tty 4, 56 10 mei 21:24 tty56
crw–w---- 1 root tty 4, 63 10 mei 21:24 tty63
crw–w---- 1 root tty 4, 62 10 mei 21:24 tty62
crw–w---- 1 root tty 4, 61 10 mei 21:24 tty61
crw–w---- 1 root tty 4, 60 10 mei 21:24 tty60
crw–w---- 1 root tty 4, 6 10 mei 21:24 tty6
crw–w---- 1 root tty 4, 59 10 mei 21:24 tty59
crw–w---- 1 henk tty 4, 7 10 mei 21:24 tty7
crw–w---- 1 root tty 4, 8 10 mei 21:24 tty8
crw–w---- 1 root tty 4, 9 10 mei 21:24 tty9
crw-rw---- 1 root tty 7, 129 10 mei 21:24 vcsa1
crw-rw---- 1 root tty 7, 128 10 mei 21:24 vcsa
crw-rw---- 1 root tty 7, 7 10 mei 21:24 vcs7
crw-rw---- 1 root tty 7, 1 10 mei 21:24 vcs1
crw-rw---- 1 root tty 7, 0 10 mei 21:24 vcs
crw-rw---- 1 root tty 7, 135 10 mei 21:24 vcsa7
drwxr-xr-x 2 root root 60 10 mei 21:24 usb
crw-rw---- 1 root lp 99, 0 10 mei 21:24 parport0
crw------- 1 root root 250, 0 10 mei 21:24 fw0
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 1 10 mei 21:24 sr1
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 0 10 mei 21:24 sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 10 mei 21:24 dvdrw -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 10 mei 21:24 dvd -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 10 mei 21:24 cdrw -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 10 mei 21:24 cdrom -> sr0
crw-rw----+ 1 root audio 14, 18 10 mei 21:24 midi1
crw-rw----+ 1 root audio 14, 25 10 mei 21:24 dmmidi1
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 10 mei 21:24 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 10 mei 21:24 sda2
crw-rw---- 1 root disk 21, 4 10 mei 21:24 sg4
crw-rw---- 1 root disk 21, 5 10 mei 21:24 sg5
crw-rw---- 1 root disk 21, 6 10 mei 21:24 sg6
crw-rw---- 1 root disk 21, 7 10 mei 21:24 sg7
drwxr-xr-x 2 root root 220 10 mei 21:24 bsg
drwxr-xr-x 3 root root 220 10 mei 21:24 snd
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 10 mei 21:24 sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 33 10 mei 21:24 sdc1
drwxr-xr-x 6 root root 120 10 mei 21:24 disk
crw-rw---- 1 root disk 21, 8 10 mei 21:24 sg8
drwxr-xr-x 2 root root 360 10 mei 21:24 block
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 10 mei 21:24 sdd
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 10 mei 21:24 sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 80 10 mei 21:24 sdf
brw-rw---- 1 root disk 8, 96 10 mei 21:24 sdg
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 10 mei 21:24 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 10 mei 21:24 sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 10 mei 21:24 sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 10 mei 21:24 sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 10 mei 21:24 root -> sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 19 10 mei 21:24 sdb3
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 10 mei 21:24 sdb2
crw-rw---- 1 root tty 7, 130 10 mei 21:24 vcsa2
crw-rw---- 1 root tty 7, 3 10 mei 21:24 vcs3
crw-rw---- 1 root tty 7, 2 10 mei 21:24 vcs2
crw-rw---- 1 root tty 7, 132 10 mei 21:24 vcsa4
crw-rw---- 1 root tty 7, 131 10 mei 21:24 vcsa3
crw-rw---- 1 root tty 7, 5 10 mei 21:24 vcs5
crw-rw---- 1 root tty 7, 4 10 mei 21:24 vcs4
crw-rw---- 1 root tty 7, 134 10 mei 21:24 vcsa6
crw-rw---- 1 root tty 7, 133 10 mei 21:24 vcsa5
crw-rw---- 1 root tty 7, 6 10 mei 21:24 vcs6
crw-rw---- 1 root tty 7, 138 10 mei 21:24 vcsa10
crw-rw---- 1 root tty 7, 10 10 mei 21:24 vcs10
crw–w---- 1 root tty 4, 1 10 mei 21:24 tty1
crw------- 1 root root 5, 1 10 mei 21:24 console
crw-r–r-- 1 root root 10, 59 10 mei 21:25 rfkill
crw-rw-rw- 1 root root 10, 229 10 mei 21:25 fuse
drwxr-xr-x 2 root root 3920 10 mei 21:25 char
drwxrwxrwt 2 root root 120 10 mei 21:25 shm
crw–w---- 1 root tty 4, 10 10 mei 21:38 tty10
pr-------- 1 henk tty 0 10 mei 21:38 xconsole
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 2 10 mei 21:39 ptmx
henk@linux-ni2b:~>

Da’s niet echt leesbaar en niet de output waar ik om vroeg. Gebruik a.u.b. CODE tags ( het # uit de opmaakbalk ), en voer de commando’s letterlijk uit. Je hebt nu de “/” tussen “/dev” en “sd*” weggelaten.
Voorbeeld:


@laptop:~> ls -ltr /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 9 mei 16:59 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 9 mei 16:59 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 9 mei 16:59 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 9 mei 16:59 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 9 mei 16:59 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 4 9 mei 16:59 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 9 mei 16:59 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 9 mei 16:59 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 9 mei 16:59 /dev/sdb1

Heb je toevallig de stick ook gebruikt / geprobeerd te gebruiken als Live medium?

fdisk -l

Schijf /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 14593 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x0006cfc2

Apparaat Opstart Begin Einde Blokken ID Systeem
/dev/sda1 * 1 2611 20971520 83 Linux
/dev/sda2 14398 14594 1570817 5 Uitgebreid
/dev/sda3 2611 14398 94675968 83 Linux
/dev/sda5 14398 14594 1570816 82 Linux wisselgeheugen

Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.

Schijf /dev/sdb: 31.1 GB, 31104958464 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 3781 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x00000000

Apparaat Opstart Begin Einde Blokken ID Systeem
/dev/sdb1 2 3782 30364976 c W95 FAT32 (LBA)
linux-x22m:/home/henk #

Is niet waarom ik in mei vroeg, en ook niet tussen CODE tags. Als je zoveel output leest als we hier doen, moet die echt tussen CODE tags anders ben je na een uur blind van het turen. Kijk maar even naar eerdere posts in deze thread.

De volgende reactie komt in mei 2016 :wink: