Ik vind dit zelf maar een stom vraagje, maar vind geen andwoord

Wanneer je het verder useless kommando apropos * invult vind je daar de meeste voorbeelden. Een woord, hoe noem je dat hier? opdracht of zoiets, met tussen haakjes een getal erachter. Leg eens uit hoe ik dat omschrijven moet en waarom dat getal? Nu kan ik alleen maar onwetend gissen.

Ik gebruik het nooit, maar weet dat het inhoud van de man(ual) pages toont. Zie


knurpht@Knurpht-HP:~> apropos ls -e
dircolors (1)    - color setup for ls
git-mktree (1)    - Build a tree-object from ls-tree formatted text
ls (1)        - list directory contents
ls (1p)       - list directory contents
knurpht@Knurpht-HP:~>