Externe harde schijf perikelen

Hallo,

Mijn externe harde schijf een Western Digital van 3TB geeft in dolphin en in een shell met df -h aan dat 67% van de capaciteit is gebruikt.
Dit kan niet kloppen en na handmatige berekeningen kom ik op de helft uit.

Na wat rondgekeken te hebben in de trash, wederom via dolphin en de shell, zie ik dat er een aantal mappen inclusief bestanden aanwezig zijn die niet te verwijderen zijn.
Als ik de commando rm -r ./files gebruik om de folder inclusief de bestanden te verwijderen krijg ik de volgende melding
rm: cannot remove ‘./files/Temp/027.part’: Input/output error

user@/system: echo $?
1

user@/system: cd files/Temp
user@/system: file 027.part
027.part: cannot open `027.part’ (Input/output error)

user@/system find: ./ -name 027.part
./027.part

De externe harde schijf ondersteunt geen smartmontools
dus heb ik diskscan-0.15 gebruikt
maar die geeft aan dat er geen problemen met de harde schijf zijn.

Op dit moment kan ik niet echt meer bedenken wat ik nog kan doen.
De harde schijf geeft aan dat hij voor 67% vol is maar dit kan na handmatige berekening niet kloppen.
En de mappen in de trash inclusief files zijn niet te verwijderen.

Groet

Hallo,

Om te proberen dit stap voor stap aan te pakken, eerst: hoe post ik computer text hier in de forums?
Dat doen we tussen zgn. “CODE tags” Je krijgt ze door op de knop met het # te klikken in de gereedschapsbak van de post editor. Dan copieëer/plak je de uitvoer van je terminal window tussen de CODE tags. Het liefst zo compleet mogelijk: de prompt, het commando, de uitvoer en de volgende prompt. Dat bespaart je een hoop uitleg omdat alles meteen duidelijk is. Voorbeeld:

henk@boven:~> df -h
Bestandssysteem Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/sda2      20G   5,6G  14G 30% /
devtmpfs      987M   40K 987M  1% /dev
tmpfs       999M   84K 999M  1% /dev/shm
tmpfs       999M   3,4M 996M  1% /run
tmpfs       999M    0 999M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs       999M   3,4M 996M  1% /var/run
tmpfs       999M   3,4M 996M  1% /var/lock
/dev/sda3      92G   61G  31G 67% /home
henk@boven:~>

Je ziet nu wie dit deed (gewone gebruiker, geen root), waar hij/zij was (~ oftewel home directory), wat hij/zij deed (df -h) en wat er gebeurde. En het wordt nog netjes in kolommen getoond hier ook.

Je geeft wel vrij veel informatie, maar het verband is niet altijd duidelijk. Dus graag de

df -h

zodat we ook kunnen zien om welk file systeem het gaat.
Dan een

mount

zodat we kunnen zien wat voor soort filesysteem het is.

En dan natuurlijk een

ls -l

van het bestand dat niet weg wil.

Hallo,

OK bedankt voor de uitleg. Is inderdaad veel duidelijker op deze manier.

Hieronder de output van de verschillende commando’s

jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Temp> df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /
devtmpfs    1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs      1.9G 1.7M 1.9G  1% /dev/shm
tmpfs      1.9G 2.1M 1.9G  1% /run
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /.snapshots
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/tmp
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/spool
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/opt
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/log
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/lib/pgsql
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/lib/named
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/lib/mailman
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /var/crash
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /usr/local
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /tmp
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /srv
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /opt
/dev/sda2    41G  19G  21G 49% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda3    424G 114G 310G 27% /home
/dev/sdb1    2.8T 1.9T 934G 67% /run/media/jello/external

jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Temp> mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=1896412k,nr_inodes=207919,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
/dev/sda2 on / type btrfs (rw,relatime,space_cache)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda2 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/spool type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/opt type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/log type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/pgsql type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/named type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/lib/mailman type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /var/crash type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /tmp type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /srv type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /opt type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda2 on /boot/grub2/i386-pc type btrfs (rw,relatime,space_cache)
/dev/sda3 on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
/dev/sdb1 on /run/media/jello/external type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Temp> ls -l
ls: cannot access 027.part: Input/output error
ls: cannot access 071.part.met: Input/output error
ls: cannot access 031.part: Input/output error
total 0
-????????? ? ? ? ?      ? 027.part
-????????? ? ? ? ?      ? 031.part
-????????? ? ? ? ?      ? 071.part.met

Bij voorbaat dank.

Bedankt. Zoals je zelf vast ook al zag, gaat het om

/dev/sdb1    2.8T 1.9T 934G 67% /run/media/jello/external

en dus om

/dev/sdb1 on /run/media/jello/external type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

Nog maar wat dingen vragen. En opmerken. Misschien zeg je ineens: aha!

Welke versie van openSUSE gebruik je eigenlijk? Ik kan het niet vinden in je eerste post hier.

Het fs type is fuseblk, dat betekent volgens mij dat het een NTFS file systeem is (geen Linux dus). Klopt dat?

Het merkwaardige is dat het is gemount met de opties user_id=0,group_id=0. Dus root en root. Maar de plaats waar het is gemount wijst er op dat het door gebruiker jello is gemount via zijn desktop. Vreemd.
Waar gebruik je dit fs eigenlijk voor? Wat staat er op? Fotoos, Muziek, andere bestanden? Ik vind nl. al die namen beginnend met . een beetje raar. Dat is typisch een Unix/Linux grapje en dat verwacht ik niet op een NTFS (dus Microsoft) file systeem.

Die bestandsnamen eindigend op .part lijken mij (resten van) bestanden die gedownload worden. Eventueel zijn die achtergebleven na een afgebroken download.

Geen van bovenstaande zaken verklaart oiverigens volgens mij die I/O error. Maar we moeten ergens beginnen :wink:

Sorry was ik vergeten te melden. 13.2

Het fs type is fuseblk, dat betekent volgens mij dat het een NTFS file systeem is (geen Linux dus). Klopt dat?

Dat is correct.

Het merkwaardige is dat het is gemount met de opties user_id=0,group_id=0. Dus root en root. Maar de plaats waar het is gemount wijst er op dat het door gebruiker jello is gemount via zijn desktop. Vreemd.

Heb hem toen uit de doos gehaald en via usb ingeplugd. De apparaat melder vond hem meteen en heb toen de download paden er naar toe verwezen.

Waar gebruik je dit fs eigenlijk voor? Wat staat er op? Fotoos, Muziek, andere bestanden? Ik vind nl. al die namen beginnend met . een beetje raar. Dat is typisch een Unix/Linux grapje en dat verwacht ik niet op een NTFS (dus Microsoft) file systeem.

Ik gebruik hem om muziek en films op te plaatsen. Meestal gedownload via P2P (aMule) of torrents (Ktorrent)

Die bestandsnamen eindigend op .part lijken mij (resten van) bestanden die gedownload worden. Eventueel zijn die achtergebleven na een afgebroken download.

Die part bestanden zijn inderdaad afkomstig van afgebroken downloads via aMule

Geen van bovenstaande zaken verklaart oiverigens volgens mij die I/O error. Maar we moeten ergens beginnen :wink:

Heb er veel over gegoogeld maar kon helemaal niets vinden over dit probleem.

Gebruik je dat ding ook onder Windows (om die muziek/films daar ook te hebben)?
Zo nee, waarom dan NTFS?

Je moet niet Linux file systemen alleen gebruiken om bestanden met niet Linux systemen uit te wisselen (geen wet, maar sterk aangeraden).

Aangezien ik zo goed als niets van Windows weet en heel weinig van NTFS kan ook niet echt iets aanraden om te zoeken. Er zijn wel methodes om in Linux te zoeken naar onverwacht veel diskgebruik. Bijv met

du -sk *

te beginnen aan de top (in jouw geval het mount point). Dan kijken welke directory “verdacht” is, dan cd daarheen en de du -sk * herhalen. Meestal vind je dan wel iets.

Nee gebruik al meer dan 10 jaar geen Windows meer maar had zoiets van wie weet moet ik de externe harde schijf ooit ergens mee naar toe nemen.

Je moet niet Linux file systemen alleen gebruiken om bestanden met niet Linux systemen uit te wisselen (geen wet, maar sterk aangeraden).

Aangezien ik zo goed als niets van Windows weet en heel weinig van NTFS kan ook niet echt iets aanraden om te zoeken. Er zijn wel methodes om in Linux te zoeken naar onverwacht veel diskgebruik. Bijv met

du -sk *

te beginnen aan de top (in jouw geval het mount point). Dan kijken welke directory “verdacht” is, dan cd daarheen en de du -sk * herhalen. Meestal vind je dan wel iets.

.[/QUOTE]


jello@Kantoor:/run/media> du -sk *
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Temp/027.part’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Temp/071.part.met’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Temp/031.part’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Torrents/[kat.cr]Kali.Linux.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Torrents/[kat.cr]wp.Themes.pack.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Torrents/[kat.cr]Themes.Woocommerce.Wp.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/.Trash-1000/files/Torrents/[kat.cr]Platoon.vietnam.war.Charlie.Sheen.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/Amule/Apocalypse now'’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/Amule/Beekeeping - Secrets - revealed’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/Backup’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/Extras’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/Locale’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/torrents/Beekeeping For Dummies - 2nd (US) Edition (2009) (Pdf) & UK Edition (2011) (Pdf, Epub & Mobi) Gooner’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/torrents/Old Beekeeping Books [pdf/epub] (ABC and XYZ of Bee Culture) {dtyxxytd}’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/torrents/Seeds of Amazonia n Plants by Fernando Cornejo and John Janovec [PDF] [Hawzerstar]’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/torrents/Amazonia 2013 BRRip XviD MP3-RARBG’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/User Manuals’: Input/output error
du: cannot access ‘jello/external/WD Apps for Mac’: Input/output error
1907849962   jello

jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Temp> du -sk *
du: cannot access ‘027.part’: Input/output error
du: cannot access ‘031.part’: Input/output error
du: cannot access ‘071.part.met’: Input/output error


jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Torrents> du -sk *
du: cannot access [kat.cr]Kali.Linux.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘[kat.cr]wp.Themes.pack.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘[kat.cr]wp.Themes.pack.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘[kat.cr]Themes.Woocommerce.Wp.torrent’: Input/output error
du: cannot access ‘[kat.cr]Platoon.vietnam.war.Charlie.Sheen.torrent’: Input/output error
jello@Kantoor:/run/media/jello/external/.Trash-1000/files/Torrents> jello@Kantoor:/run/media/jello/external/Amule> du -sk *
du: invalid option -- ' '
du: invalid option -- 'A'
du: invalid option -- ' '
du: invalid option -- 'A'
du: invalid option -- ' '
du: invalid option -- 'C'
du: invalid option -- 'u'
du: invalid option -- 'o'
du: invalid maximum depth ‘ Rainforest plant life secrets.avi’
Try 'du --help' for more information.jello@Kantoor:/run/media/jello/external/torrents> du -sk *
62725  225 Homemade Beer recipes
5984986 Groentetuin
du: cannot access ‘Van-alles/merenda/scr/prv’: Input/output error
179723927    Van-alles
3340932 Jimmy Hendrix collection
114344 Nirvana
5311843 Cheap trick
25763232    Bijen algemeen
1705573 Bijen vereniging
136046792    Tuinieren
16615217    brazil
du: cannot access ‘Brazilian macumba ritual.MP4’: Input/output error
9117544 Music
du: cannot access ‘Kurt Cobain [wmv+jpg]/ Kurt Cobain never seen before [jpg]/Image 108.jpg’: Input/output error
du: cannot access ‘‘Kurt Cobain [wmv+jpg]/ Kurt Cobain never seen before [jpg]/Imagem 109.jpg’: Input/output error
43863576    The Ronettes
du: cannot access ‘Chrystals all girl sound 60's.MP4-Phill spector’: Input/output error

Er zijn kennelijk enkele vreemde bestandsnamen daar. Bijv. beginnend met een -, daar gaat du dan over klagen.

Ik heb op dit moment geen oplossing (en ga nu naar bed, morgen op tijd op). Morgen de hele dag weg. Zaterdag kan ik er weer naar kijken. Misschien dat een ander iets nuttigs kan zeggen (helaas is Knurpht op vakantie).

Een idee is om dat wat je wilt bewaren ergens te redden en dan deze schijf een nieuw file systeem te geven (misschien ext4). Maar als je nog verder wilt proberen vind ik het prima, zaterdag denk ik weer mee :).

Sorry, maar was zelf al op bed gegaan.

De externe harddisk te voorzien van een nieuw filesysteem heb ik zelf ook al aan gedacht en denk dat dat op den duur überhaupt gaat gebeuren.

Toch zou ik graag willen weten of dit op te lossen valt zonder de “easy way out” al was het maar om er weer wat bij te leren betreffende Linux kennis.

Groet

Als het een Linux file systeem was zou ik

fsck

gebruiken om het te testen/repareren. Volgens mij is er geen tool op Liux om NTFS te repareren. Zal op Windows moeten gebeuren. Daar heb ik 0 verstand van.

Overigens heb je nog antwoorden/opmerkingen op de andere zaken die ik aankaartte?

Je kunt voorkomen dat bestandsnamen beginnend met een - roet in het eten gooien door

du -sk -- *

te gebruiken.

fsck deelde mij mee om xfs te gebruiken.


jello@Kantoor:~> sudo /usr/sbin/xfs_repair /dev/sdb1
Phase 1 - find and verify superblock...
bad primary superblock - bad magic number !!!

attempting to find secondary superblock...
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die gaat nog wel even door. Als hij klaar is morgen of overmorgen dan plaats ik het resultaat hier meteen.

Overigens heb je nog antwoorden/opmerkingen op de andere zaken die ik aankaartte?

Sorry, welke vragen bedoel je precies?

Je kunt voorkomen dat bestandsnamen beginnend met een - roet in het eten gooien door

du -sk -- *

te gebruiken.

Als xfs klaar is dan zal ik het proberen.

Groet

Lijkt mij onzin. Het is geen xfs, maar ntfs. Ik weet niet of die tool van jou automatisch “repareert”", maar dan verruïnneert hij de zaak dus.

Het bovenste was de noodrem. Ik hoop dat je e.e.a. onmidelijk hebt afgebroken.

Heb je voor je xfs_repair ging gebruiken de man page bekeken (moet je natuurlijk altijd doen voor je met iets onbekends begint, zeker als root). Daar zou in moeten staan of xfs_repair ook NTFS begrijpt. Ik betwijfel dat (ik heb zelf geen xfs in gebruik en het tool is er dan ook niet, dus ook de man page ontbreekt bij mij.

Wat gebeurt er:

 • je gebruiikt fsck (terwijl i net had gezegd dat dat niet kan werken), waarschijnlijk zonder te zeggen wat voor file systeem het zou moeten zijn, op een partitie;
 • fsck probeert er iets van te begrijpen en denk dat het het meest op xfs lijkt (dat is niet goed volgens ons, maar ja, fsck kan ook niet meer doen dan een slmme gok);
 • in plaats van alsnog te stoppen en te gaan zoeken naar een fsck achtig tool (of nog beter NTFS reparatie aan een systeem over te laten waar NTFS thuis hoort) ga je xfs_repair gebruiken;
 • xfs_repair ziet gellijk dat het niet klopt, maar ja, jij hebt gezegd dat het xfs is en dus gaat hij op zoek naar een alternatief superblock, zoekt kennelijk door voor eeuwig ((of het einde van de partitie, wat het eerst gebeurt).

Hoplijk heb je xfs_repairr op trijd afgebroken of vraagt zfs_repair altijd eerst of ht its zal doen (en heb je daar dan “nee” op gezegd). Anders kun je je NTFS wel afschrijven.

Doe nooit iets als root dat je niet begrijpt!

Hij was nog bezig en heb de tool inmiddels stop gezet.
Ik denk dat opnieuw een filesysteem toewijzen aan deze harde schijf de beste oplossing is.

Eigen schuld om zo maar een ntfs formattering in te pluggen en te gaan gebruiken.

Ontzettend bedankt voor al je hulp. Ik ben je zeer erkentelijk.

Oeps, we waren beide op het zelfde moment aan het posten.

Ja je hebt volkomen gelijk. Het is te vaak goed gegaan als root. En root leent zich niet om even te gaan experimenteren zeker niet op je dagelijkse computer.

Ga nu onder yast het een ext4 filesysteem toewijzen.

Nogmaals ontzettend bedankt

Het is niet zozeer het gebruik van NTFS, als je dat gewoon gebruikt om bestanden tussen Windows en Linux uit te wisselen hoeft het geen probleem te zijn, als je rekening houdt met de verschillen.

Dat dopwnloaden met afbreken laat waarschijnlijk zaken na die niet zo makkelijk op te ruimen zijn. Bestandsnamen hebben beperkingen op NTFS, die anders zijn dan die op Linux (op Linux kan er eigenlijk alleen geen / in een bestandsnaam voorkomen).

Ook die bestandsnamen beginnend met . worden door veel Linux tools speciaal behandeld, ik weet niet of het voor Windows iets bijzonders is.

Bestandsnamen beginnend met - zijn op Linux vaak lastig omdat ze in veel commando’s als optie argument worden gezien. En daar moet je dan iets aan doen (die – die ik opgaf voor du bijvoorbeeld).

Verder zou het kunnen zijn dat het apparaat een keer niet “veilig verwijderd” is. Dat kan fataal zijn voor alle file systemen, niet alleen NTFS.

Ik herhaal nog maar eens: zoek een vriendje met een Windows systeem en probeer de zaak daar te repareren.

En inderdaad, download gewoon naar een plek op een Linux systeem en verplaats daarna de bestanden die je op Windows wilt naar een verplaatsbaar NTFS systeem. Kortom: doe zoveel mogelijk op Linux echt op Linux. Tenslotte heb je Linux gekozen vanwege de grotere stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Iedere Microsoft factor die je daarin brengt is een risico.

PS.
Je hebt een paar maal aangeven dat je iets meer van Linux wilt weten. Heb je de Korte uitleg stukjes hier op het forum al bekeken? Onder NL How To’s.

Klopt. Ik had hiervoor een 4TB externe harde schijf met ntfs formattering (heb ik laten vallen:shame:) maar daar had ik nooit geen problemen mee.

Dat dopwnloaden met afbreken laat waarschijnlijk zaken na die niet zo makkelijk op te ruimen zijn. Bestandsnamen hebben beperkingen op NTFS, die anders zijn dan die op Linux (op Linux kan er eigenlijk alleen geen / in een bestandsnaam voorkomen).

Ook die bestandsnamen beginnend met . worden door veel Linux tools speciaal behandeld, ik weet niet of het voor Windows iets bijzonders is.

Bestandsnamen beginnend met - zijn op Linux vaak lastig omdat ze in veel commando’s als optie argument worden gezien. En daar moet je dan iets aan doen (die – die ik opgaf voor du bijvoorbeeld).

Al doende leert men.

Verder zou het kunnen zijn dat het apparaat een keer niet “veilig verwijderd” is. Dat kan fataal zijn voor alle file systemen, niet alleen NTFS.

Nee, ik heb het toen ingeplugd via usb en het is sindsdien nooit meer losgekoppeld geweest.

Ik herhaal nog maar eens: zoek een vriendje met een Windows systeem en probeer de zaak daar te repareren.

Zoonlief heeft een laptop met windows (gamer) Maar ik ga mijn wonden likken en er een ext4 filesysteem onder yast van maken.

En inderdaad, download gewoon naar een plek op een Linux systeem en verplaats daarna de bestanden die je op Windows wilt naar een verplaatsbaar NTFS systeem. Kortom: doe zoveel mogelijk op Linux echt op Linux. Tenslotte heb je Linux gekozen vanwege de grotere stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Iedere Microsoft factor die je daarin brengt is een risico.

Je slaat de spijker op zijn kop. Ben ooit met Linux begonnen (Suse 6.0) en heb nooit meer terug gekeken.

PS.
Je hebt een paar maal aangeven dat je iets meer van Linux wilt weten. Heb je de Korte uitleg stukjes hier op het forum al bekeken? Onder NL How To’s.

Moet eerlijk zeggen dat ik meer iemand ben die op het moment dat er een probleem is het op probeert te lossen en op die manier iets nieuws leert.
Uiteraard leent het Linux OS inclusief root rechten zich daar niet altijd voor.

Ik ben een eindgebruiker en niet echt een systeembeheerder.

Mijn persoonlijke mening:

Dat is onzin. Zodra je root gebruikt ben je systeembeheerder, of je dat nou leuk vindt of niet. Als je het niet wilt/kunt zijn, moet je een ander inhuren.

Overigens geldt volgens mij op Windows hetzelfde. Ook daar is een systeembeheerder nodig, alleen doet MS het voorkomen alsof de eindgebruiker dat wel zelf kan. Niet dus. Daarom al die bureautjes, helpende studenten, enz.

Ik bedoel niet dat je alle Korte uitlegs nu ineens moet gaan leren. Je moet er af e ntoe eens een uitpikken die van toepassing is op dat moment. Zo zou je in dit geval wat kunnen lezen over file systemen.