Detect sdcard reader in a HP Photosmart 7350

Is it possible to detect the sdcard reader in a HP photosmart 7350?

linux-pc:/ # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04a9:220c Canon, Inc. CanoScan D1250U2
Bus 005 Device 002: ID 0a5c:2101 Broadcom Corp. Bluetooth Controller
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 046d:c52e Logitech, Inc.
Bus 004 Device 004: ID 03f0:3c02 Hewlett-Packard PhotoSmart 7350

Hallo jaapelzinga,

Welkom in dit forum.

Hoewel ik (helaas) niet direct een goed antwoord weet op je vraag (heb geduld, er komen vast nog meer lezers), graag je aandacht voor het volgende:

 1. Graag altijd vertellen welke softeware je gebruikt. In dit geval is dat dus minstens de versie van openSUSE die je hebt. Welke desktop (KDE, Gnome) kan ook van belang zijn, dus liever wel dan niet vermeld.

 2. Om de computer uitvoer (zoals je lsusb lijst) beter te kunnen lezen deze graag tussen CODE tags zetten. Je kunt daarvoor de # knop in de werkbalk van de post editor gebruiken.

Ik zie dat de HP PhotoSmart aan usb 004:004 is aangesloten. Je zou nu hierover meer gegevens kunnen vragen met:

lsusb -s 004:004 -v

We kunnen dan misschien zien of dit ook als een mass storage apparaat wordt gedetecteerd.

PS. Ik zie nu dat je in het engels hebt gevraagd in het nederlandstalige forum. Je zult moeten kiezen: of engels in het engelse deel, of nederlands in het nederlands talige (of duits n het duitstalige deel http://forums.opensuse.org/images/smiliesnew/wink.png ).

Dag Jaap, welkom

Ik sluit me helemaal bij Henk aan.

Even vrijuit denkend: ik zou zeggen van niet. De SD-card reader van een printer wordt bestuurd/beheerd door de firmware van de printer. Ik zou het zelf niet prettig vinden als die benaderbaar was.

Henk en Knurpht,

Bedank voor jullie tips en reactie, hier de uitvoer

linux-pc:~ # lsusb -s 004:004 -v

Bus 004 Device 004: ID 03f0:3c02 Hewlett-Packard PhotoSmart 7350
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x03f0 Hewlett-Packard
 idProduct     0x3c02 PhotoSmart 7350
 bcdDevice      1.00
 iManufacturer      1 hp
 iProduct        2 photosmart 7350
 iSerial         3 MY2A94230N6M
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      55
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     7 Printer
   bInterfaceSubClass   1 Printer
   bInterfaceProtocol   3 IEEE 1284.4 compatible bidirectional                  
   iInterface       0                                     
   Endpoint Descriptor:                                       
    bLength         7                                    
    bDescriptorType     5                                    
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT                               
    bmAttributes      2                                    
     Transfer Type      Bulk                                 
     Synch Type        None                                 
     Usage Type        Data                                 
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes                             
    bInterval        0                                    
   Endpoint Descriptor:                                       
    bLength         7                                    
    bDescriptorType     5                                    
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN                               
    bmAttributes      2                                    
     Transfer Type      Bulk                                 
     Synch Type        None                                 
     Usage Type        Data                                 
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes                             
    bInterval        0                                    
  Interface Descriptor:                                        
   bLength         9                                     
   bDescriptorType     4                                     
   bInterfaceNumber    0                                     
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     7 Printer
   bInterfaceSubClass   1 Printer
   bInterfaceProtocol   2 Bidirectional
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)

Jaap Elzinga

AMD Phenom™ II X4 980 3.7GHz, RAM 8GB DDR3, 120GB SDD, 2TB disk, 500GB disk, OpenSUSE 11.4 (x86_64) + KDE 4.6.00 (4.6.0) “release 6”,
ASROCK 990FX, Gigabyte NVIDIA® GeForce GTX 550 Ti

Zoals ik al verwachtte -heb 't met mijn eigen printer ook maar eens geprobeerd-, zie ik de cardreader niet.

Ja, alleen de printer wordt “gezien”. Allerlei andere onderdelen, zoals inktpatronen, rubber wieltjes en geheugenkaartjes, worden niet naar buiten gebracht.

Jammer hè, met het blokkeren van één zo’n rubber wieltje zou je prachtig op ronde papiertjes kunnen printen :D.

Zeker. Ik ben er ook een groot voorstander van om diverse kleppen programmatisch open en dicht te laten gaan. Bij voorkeur als iemand naast je bureau enorm staat te zeuren.

Luid lachende van herkenning