Boot menu

Hi, zojuist 13.1 64 bit gedownload en mijn 12.3 geupgraded met de dvd.
Alles lijkt wederom goed te werken, behalve dat mijn bootmenu onveranderd is en 12.3 blijft aangeven.
Als ik niets doe, waarna hij gewoon opstart, zie ik geen echte verschillen doch het infocenter geeft wel aan dat 13.1 draait.
Heb ik iets gemist?

Er is in deze release aan de “branding” niets veranderd, dus dat alles er zo’n beetje 't zelfde uitziet klopt wel.
De optie in GRUB kun je veranderen door
Yast - Systeem - Bootloader - Bootloader opties. Daar staat bovenaan waarschijnlijk nog openSUSE 12.3, kun je veranderen.

Inderdaad is daar in het section management nog het oude 12.3 menu : dektop, failsafe en GNU.

Het is me niet duidelijk wat ik ongestraft als leek moet veranderen.

graag nog wat hulp.

Ik ben nu wat dieper aan het graven en zie in root/boot dubbele vmlinux bestanden staan:
file:///boot/vmlinux-3.7.10-1.16-desktop.gz van 2013-06-07 en
file:///boot/vmlinux-3.11.6-4-desktop.gz van 2013 -11-01 .
Het lijkt erop dat de eerste geladen wordt.

Waarom staan er twee? welke moet er nu in het boot menu staan?
Moet de 3.7enz. verwijderd worden?

Ik wil graag voorkomen dat ik straks niet meer in m’n computer kom.
please help

Dat laatste. daar hoef je niet bang voor te zijn. Met een Live USB kom je er altijd weer bij. Zelfs een Windows waar je 't wachtwoord van kwijt bent :D.
Je kunt van je bootloader ook niet even een backupje maken dat je terug kunt zetten als 't niet werkt.
Op één of andere manier heeft de installer dus je oude kernel-image (en waarsch. ook initrd) laten staan.

Graag output van


ls -l /boot

en van


cat /boot/grub2/grub.cfg

Inderdaad, gisteren met proberen ging het mis e kon ik met de dvd weer de zaak aan het draaien krijgen.

Hier de output:


-rw------- 1 root root   512 Jan 2 2011 backup_mbr
lrwxrwxrwx 1 root root    1 Nov 21 11:46 boot -> .
-rw-r--r-- 1 root root   1484 Oct 18 07:48 boot.readme
-rw-r--r-- 1 root root  140360 Nov 1 11:17 config-3.11.6-4-desktop
-rw-r--r-- 1 root root  136018 Jun 7 10:12 config-3.7.10-1.16-desktop
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Nov 21 19:44 grub
drwxr-xr-x 7 root root   4096 Nov 21 11:49 grub2
lrwxrwxrwx 1 root root    5 Mar 18 2013 grub2-efi.rpmsave -> grub2
lrwxrwxrwx 1 root root    23 Nov 21 19:43 initrd -> initrd-3.11.6-4-desktop
-rw------- 1 root root 22909344 Nov 21 19:43 initrd-3.11.6-4-desktop
-rw------- 1 root root 22835095 Nov 21 19:43 initrd-3.7.10-1.16-desktop
-rw-r--r-- 1 root root  620544 Nov 21 19:44 message
-rw-r--r-- 1 root root  261933 Nov 1 13:23 symvers-3.11.6-4-desktop.gz
-rw-r--r-- 1 root root  241451 Jun 7 11:28 symvers-3.7.10-1.16-desktop.gz
-rw-r--r-- 1 root root   516 Nov 1 13:23 sysctl.conf-3.11.6-4-desktop
-rw-r--r-- 1 root root   516 Jun 7 11:28 sysctl.conf-3.7.10-1.16-desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2697475 Nov 1 12:58 System.map-3.11.6-4-desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2531845 Jun 7 11:17 System.map-3.7.10-1.16-desktop
-rw-r--r-- 1 root root 6075542 Nov 1 13:22 vmlinux-3.11.6-4-desktop.gz
-rw-r--r-- 1 root root 5813683 Jun 7 11:28 vmlinux-3.7.10-1.16-desktop.gz
lrwxrwxrwx 1 root root    24 Nov 21 11:37 vmlinuz -> vmlinuz-3.11.6-4-desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5210216 Nov 1 18:33 vmlinuz-3.11.6-4-desktop
-rw-r--r-- 1 root root 4998200 Jun 7 12:48 vmlinuz-3.7.10-1.16-desktop
hans@linux-kz32:~> 

en:

Password: 
linux-kz32:~ # cat /boot/grub2/grub.cfg
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
if "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi

if x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
fi
  font="/usr/share/grub2/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=en_US
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos2'
if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans-Bold14.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans10.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans12.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/ascii.pf2
insmod png
set theme=($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/theme.txt
export theme
if x${boot_once} = xtrue ]; then
 set timeout=0
elif sleep --interruptible 0 ; then
 set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'openSUSE' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
    load_video
    set gfxpayload=keep
    insmod gzio
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos2'
    if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
    else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
    fi
    echo  'Loading Linux 3.11.6-4-desktop ...'
    linux  /boot/vmlinuz-3.11.6-4-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb quiet splash=silent
    echo  'Loading initial ramdisk ...'
    initrd /boot/initrd-3.11.6-4-desktop
}
submenu 'Advanced options for openSUSE' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.11.6-4-desktop' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.6-4-desktop-advanced-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.11.6-4-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.11.6-4-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb quiet splash=silent
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.11.6-4-desktop
    }
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.11.6-4-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.6-4-desktop-recovery-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.11.6-4-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.11.6-4-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb 
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.11.6-4-desktop
    }
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.7.10-1.16-desktop' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.16-desktop-advanced-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.7.10-1.16-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.7.10-1.16-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb quiet splash=silent
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.7.10-1.16-desktop
    }
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.7.10-1.16-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.16-desktop-recovery-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.7.10-1.16-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.7.10-1.16-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb 
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.7.10-1.16-desktop
    }
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.7.10-1.11-desktop' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.11-desktop-advanced-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.7.10-1.11-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.7.10-1.11-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb quiet splash=silent
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.7.10-1.11-desktop
    }
    menuentry 'openSUSE, with Linux 3.7.10-1.11-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.11-desktop-recovery-d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos2'
        if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb
        fi
        echo  'Loading Linux 3.7.10-1.11-desktop ...'
        linux  /boot/vmlinuz-3.7.10-1.11-desktop root=UUID=d60001c4-019a-42c7-b4e8-a1eacd8803bb 
        echo  'Loading initial ramdisk ...'
        initrd /boot/initrd-3.7.10-1.11-desktop
    }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/90_persistent ###
### END /etc/grub.d/90_persistent ###
linux-kz32:~ # 

Ik hoop dat het goed overkomt met de code tags.

In de output van het eerste commando zie ik, dat de kernel-image + initrd van 12.3 er ook daadwerkelijk zijn. Als je zo een nieuwe GRUB configuratie aan zou maken, zou die er exact zo uitzien, dus dat is niet de oplossing. We moeten kijken of de kernelpakketten van 12.3 ook nog geïnstalleerd zijn:


rpm -qa | grep kernel-

Kun je daar de output van posten.
Als klopt wat ik denk, kunnen we die pakketten verwijderen, wat dan ook het aanpassen van GRUB triggert. Maar eerst even die output graag

Ik wil trouwens , evenals dank voor je moeite, ook zeggen dat de computer ondanks dit wel goed draait en ook best snel is.

Dit is de output:

hans@linux-kz32:~> rpm -qa | grep kernel-
texlive-l3kernel-2012.67.svn_3570svn26111-4.5.2.noarch
kernel-firmware-20130714git-2.1.1.noarch
kernel-desktop-3.7.10-1.16.1.x86_64
kernel-desktop-3.11.6-4.1.x86_64
hans@linux-kz32:~> 

Over dat goed draaien: waarom niet? :smiley: (flauw, maar de verwondering over dit soort dingen is bij mij wel weg na 15 jaar linux.)
Het enige dat er aan de hand is, is dat die kernel nog geïnstalleerd is. Maar de boot-optie ervoor zit verstopt onder het kopje “Advanced options” / “Geavanceerder opties”. Zodoende wordt die oude kernel dus ook niet geladen, doet dus ook niets en kan dus ook geen ellende veroorzaken.

Wat je moet doen is dit:

 • Yast - Software - Softwarebeheer
 • Zoek op “kernel-” met alleen “Naam” aangevinkt.
 • Klik in de rechterrij het pakket kernel-desktop aan
 • Klik onderin op de “Versies” tab
 • Je ziet nu 2 versies, waarbij de 3.7 versie een zwart vakje heeft. Klik daarop en het pakket wordt aangemerkt voor verwijdering.
 • Klik accepteren
  Als je nu je systeem herstart moeten de extra opties verdwenen zijn.

Mocht je in GRUB nog steeds 12.3 zien, dan moet je in Yast - Bootloader - Bootloader opties helemaal bovenaan de tekst wijzigen waar “openSUSE 12.3” staat. Bij een volgende herstart is dat dan ook weg.

Tja, het ging zo goed.
Nu even vanaf een andere computer.
Was blij dat het probleem was opgelost, maar wilde alleen nog het bootloader GRUB aanpassen omdat daar nog 12.3 in stond en een verwijzing naar I586, terwijl ik de 64 bit heb.
Toen (Ja, stom) zag ik img staan in het Section management , label en dacht och een plaatje. dus weg ermee.

Nu dus alleen bij het opstarten een GRUB cursor met minimal Bash line editing.

Hoop dat je me nog een keer door dit proces wilt loodsen.

Je kunt dit “repareren” maar dan heb je een Live image nodig, waarmee je het geïnstalleerde systeem “overneemt”.

Start het systeem van de Live omgeving (USB / DVD)
Open een terminal venster. Als ik 't goed gezien heb is /dev/sda2 de partitie waarop je openSUSE geïnstalleerd is. Daar ga ik in dit verhaal ook vanuit.
Doe vervolgens dit:


su
mount /dev/sda2 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
chroot /mnt
mount /proc
mount /sys
yast

Nu draai je de Yast van het geïnstalleerde systeem. Ga naar Systeem - Bootloader, check alles en bevestig. De bootloader + configuratie worden nu opnieuw weggeschreven, en het systeem zou weer gewoon moeten opstarten.
Wat me niet duidelijk is is wat je nu precies waar hebt weggegooid. Als dat voor GRUB essentiële bestanden zijn, kom je in de buurt van beter opnieuw installeren.

ja dat heb ik geprobeerd volgens je andere uitleg/thread.
Ik liep vast op chroot /mnt
Uiteindelijk heb ik via m’n downlod dvd weer opnieuw geinstalleerd na al m’n prive bestanden te hebben gekopieerd via een live dvd.
Alles draait nu weer perfect.

Ik kan echter in m’n huidige bootloader de tab Section Management niet zien.
Moet te maken hebben gehad met GRUB. De image 12.3 die daar in stond was ook i586.

Anyway,

Beloof voortaan voorzichtiger te zijn. Maar mijn dank is groot voor de geboden hulp.

Nog even: als je de defaults volgt wordt /home op een aparte partitie gezet. Bij een volgende installatie kun je dan de partities importeren, waardoor alleen “/” geformatteerd wordt voor de nieuwe installatie. Aangezien /home hetzelfde blijft dan, behoud je al je instellingen, documenten etc. Als voorbeeld geef ik altijd, dat je weer tegen het achtergrondje aankijkt dat je in de vorige installatie had ingesteld (dat doen bijna alle mensen).

Gelukkig heb ik het zo ook gedaan. /Home bleef helemaal intact.

Met dank