Alweer een probleem met geheugenkaart

Hallo specialisten,
Ik heb sinds kort een nieuw probleem met een snelle geheugenkaart. Het gaat hier om een kaart van 32GB.
Als ik die kaart in mijn kaartlezer steek blijft het lampje maar knipperen maar er gebeurt niets en houdt het na lange tijd weer op met knipperen, maar blijft wel branden.
Als ik de kaart in het fototoestel laat zitten en met een usb-kabel met de pc verbindt gebeurt er ook niks.
Ik heb hem bij iemand in een Windows 2000 computer ingeplugd (met dezelfde kaartlezer als hier thuis) en daar werd die wel gezien en konden we er alles mee doen.

Wat zou hier nu weer het probleem zijn?

Systeem: openSUSE 12.1 64bit met Gnome 3.2.1

Ik dacht al even dat ik vandaag helemaal niet meer op mijn waarde geschat zou worden, maar nu dan toch :D.

Dag Lieve,

Zoals gebruikelijk heb ik een paar vragen:

 • Heeft dit kaartje wel ooit gewerkt met openSUSE 12.1?
 • Heb je de kaartlezen ook op een andere USB poort geprobeerd?
 • Kun je het kaartje eens in de reader steken terwijl die al aangesloten is, dan een terminal openen en output posten van
dmesg | tail

?

Hoi Knurpht, hier het antwoord op je vraagjes:

 1. neen, heb nooit eerder zo’n grote kaart gehad, grootste wat ik hier had gebruikt was 8GB
 2. drie poortjes geprobeerd, één achter op een hub in PCI slot, dan voor in de front en de laatste achter bovenaan op het moederbord.
 3. Ziehier de gevraagde output, heb ze in drie USB-poortjes geprobeerd:
lieve@dD5774E1D:~> dmesg | tail
  26.335063] 8139too 0000:01:08.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
  37.010023] eth0: no IPv6 routers present
  57.053187] EXT4-fs (sdb10): re-mounted. Opts: acl,user_xattr,commit=0
 1897.197759] sdf: detected capacity change from 4001366016 to 0
 1905.941823] sd 4:0:0:3: [sdf] 63404032 512-byte logical blocks: (32.4 GB/30.2 GiB)
 1905.942807] sd 4:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 1905.942812] sd 4:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 1905.944552] sd 4:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 1905.944557] sd 4:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 1905.945963] sdf: sdf1
lieve@dD5774E1D:~> dmesg | tail
 2194.300363] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
 2194.367424] sd 7:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
 2194.411380] sd 7:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
 2194.422382] sd 7:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
 2203.461772] sd 7:0:0:3: [sdf] 63404032 512-byte logical blocks: (32.4 GB/30.2 GiB)
 2203.475757] sd 7:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 2203.475763] sd 7:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 2203.511753] sd 7:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 2203.511759] sd 7:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 2203.521793] sdf: sdf1
lieve@dD5774E1D:~> dmesg | tail
 2439.729414] end_request: I/O error, dev sdf, sector 4096
 2439.735276] sdf: detected capacity change from 32462864384 to 0
 2446.610845] sd 8:0:0:3: [sdf] 63404032 512-byte logical blocks: (32.4 GB/30.2 GiB)
 2446.611467] sd 8:0:0:3: [sdf] Write Protect is off
 2446.611475] sd 8:0:0:3: [sdf] Mode Sense: 03 00 00 00
 2446.611955] sd 8:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 2446.611960] sd 8:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 2446.613827] sd 8:0:0:3: [sdf] No Caching mode page present
 2446.613832] sd 8:0:0:3: [sdf] Assuming drive cache: write through
 2446.615249] sdf: sdf1
lieve@dD5774E1D:~> 
En hier nog eens ingestoken in de kaartlezer van de pc zelf, maar die heeft nog nooit gewerkt:

lieve@dD5774E1D:~> dmesg | tail
 2986.694747] end_request: I/O error, dev sdf, sector 63404016
 2986.694752] Buffer I/O error on device sdf, logical block 7925502
 3090.436061] sd 8:0:0:3: [sdf] Device not ready
 3090.436070] sd 8:0:0:3: [sdf] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
 3090.436078] sd 8:0:0:3: [sdf] Sense Key : Not Ready [current] 
 3090.436086] sd 8:0:0:3: [sdf] Add. Sense: Medium not present
 3090.436098] sd 8:0:0:3: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 03 c7 77 f0 00 00 08 00
 3090.436114] end_request: I/O error, dev sdf, sector 63404016
 3090.436123] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 7924478
 3090.444868] sdf: detected capacity change from 32462864384 to 0
lieve@dD5774E1D:~> 


Veel plezier met doorsnuffelen :P, mij zeggen al die getallen niet veel :dont-know:

Als je 't mij vraagt, is het kaartje niet OK. Ik zie op meerdere plekken IO errors, en per keer aankoppelen ook steeds verschillende getallen, dat klopt niet.

Die errors staan vooral in de kaartlezer van de pc, waar ik hem laatst heb ingestoken. Daar werkt geen enkele kaart.
Nu heb ik het kaartje eens in de grote Nikon geplugd en één foto gemaakt. Ik krijg gewoon de Nikonmappen te zien, maar niet de bestanden die er al opstaan.

lieve@dD5774E1D:~> dmesg | tail
 8449.653051] usb 1-3: Manufacturer: NIKON
 8449.653055] usb 1-3: SerialNumber: 6257646
 8498.928368] usb 1-3: USB disconnect, device number 6
 8535.397046] usb 1-3: new high speed USB device number 7 using ehci_hcd
 8535.512002] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04b0, idProduct=041e
 8535.512032] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 8535.512038] usb 1-3: Product: NIKON DSC D60
 8535.512047] usb 1-3: Manufacturer: NIKON
 8535.512055] usb 1-3: SerialNumber: 6257646
 8535.584740] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:02:44:67:91:cb:00:30:b8:ca:5a:03:08:00 SRC=122.141.177.94 DST=84.195.93.43 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
lieve@dD5774E1D:~> 


Ik krijg trouwens ook weer dat vreemde opstartprobleem (na Grub) dat ik een tijdje geleden ook al had toen ik met die andere kaarten bezig was.
Ik moet nog eens terugzien in andere topics wat daar de oplossing of verklaring voor was. Mijn grijze cellen zijn dat al kwijt…

Heel gek, wat hier staat ziet er gewoon goed uit. De onderste is een melding van de firewall, nix bijzonders. Als je de mappen kunt zien, is het ding dus ook gemount, Graag het ding aankoppelen, zodat je de mappen kunt zien, en dan output posten van


mount
ls -l /media

lieve@dD5774E1D:~> mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=2958360k,nr_inodes=739590,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
/dev/sdb10 on / type ext4 (rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
/dev/sda11 on /OPSLAG/FOTO1 type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=100,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sda10 on /OPSLAG/FOTO2 type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=100,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda12 on /OPSLAG/DATA2 type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=100,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sda5 on /OPSLAG/PICS type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda9 on /OPSLAG/DATA type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb2 on /OPSLAG/MOTO type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=100,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sdb1 on /OPSLAG/TRIAL type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=100,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
gvfs-fuse-daemon on /home/lieve/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
lieve@dD5774E1D:~> ls -l /media
totaal 0

Ik kan de mappen zien in Nautilus (behalve het filmbestand dat er ook op staat), maar in /media staat niks.
Pc startte weer normaal op vanmorgen.

Gek. Om de mappen te zien, zou je 't ding bij de output van “mount” moeten zien, en dat is niet zo.

Een kleiner kaartje van mij kan ik wel zien in mount en /media.
We gaan er ons hoofd niet meer op breken. Het kaartje is toch niet van mij en die man draait alleen windoos en daar werkt het wel.
Zou Windows iets aan die kaarten doen? Het zou me niet verbazen :\

Maar als ik zelf eens een groter kaartje wil kopen voor de video’s, welk merk is dan betrouwbaar?

Geen idee, ik heb er hier 2 van Kingston die het prima doen in mijn laptop. Aan de server hangt alleen een oude cardreader, die überhaupt alleen SD leest, geen SDHC, ik geloof maar tot 4GB. Daar zit verschil in, weet ik, maar wat het precies is weet ik niet.

De kaart die ik hier te leen had was een Transcend.

Het 3.6 GB grote MP4 bestand van een kwartier, dat ik dan via via uiteindelijk op mijn pc kreeg is bovendien onbruikbaar, tenminste ik zie alleen maar schokkerige beelden en veel blokjes, vlekken enz. Nog niet eerder gezien in MP4 bestanden. Bedoeling is dat ik van deze ruwe opnamen een montage maak. Blijkt nu dus onmogelijk :frowning:

Als dat kaartje met FAT geformatteerd is, is 3.6GB ook veel te groot. Max. bestandsgrootte op FAT is 2GB. Kun je dat er met een Windows bak wel afkrijgen?

EDIT: 't kan ook zijn, dat je een codec mist… wat je beschrijft kan dan gebeuren.

Of mijn grafische kaart niet sterk genoeg? Andere, kleinere MP4 bestanden spelen wel goed af.
Nu, dat wordt een ander topic als ik hiermee verder wil gaan.

Groetjes
Lieve