13.1 grub2 menu - hoe kan ik overschakelen van het text menu naar grafisch menu

Hallo,

Ik heb mijn dual boot sijsteem (via update) opgewaardeerd naar openSUSE 13.1/KDE op mijn Medion netbook E1210.
Alles werkte ok, behalve dat mijn Windows boot item weg was. Ik heb in Yast/Booting met Grub2 een nieuw menu aangemaakt en nu toont het menu de gewenste boot opties, alleen nu is het menu in zwart/wit en text georienteerd.

Hoe kan ik weer het gekleurde en grafisch menu terug krijgen.

. Groeten, Frans

Heb al meer mensen gezien waarbij oude GRUB2 opties er niet meer leken te zijn. Die waren er dan wel, maar zaten verstopt onder de Geavanceerde Opties.
Je zegt dat niet, maar ik ga ervan uit dat je het starten van je windows ook werkend hebt
Het lijkt erop dat je het grub2-branding-openSUSE pakket mist. Kun je output posten van


rpm -qa | grep grub2

Vraagje: als het systeem aan het booten is (dwz na GRUB, voor het loginscherm) zie je dan de konsole, of heb je dan wel een grafisch scherm?

Hallo Knurpht,

1 Ja, Windows boot werkt weer.

2 The output is

frans@Akoya-openSUSE-12-3:~> rpm -qa | grep grub2
grub2-branding-openSUSE-13.1-10.4.13.noarch
grub2-i386-efi-2.00-39.1.3.i586
grub2-2.00-39.1.3.i586
grub2-i386-pc-2.00-39.1.3.i586
frans@Akoya-openSUSE-12-3:~>

3 Na grub2 menu zie ik het grafisch scherm

Greoeten, Frans