Quote Originally Posted by Wolf_72 View Post
W modemie nic wyłączyć nie sposób, bo to jest prosty modem USB, natomiast w opcjach Gnome i YaST-a nie znalazłem nigdzie możliwości wyłączenia PIN-u, ani niczego, co by PIN-u dotyczyło.
Dla innego Huawei E160 w openSUSE 13.2 z Gnome do wylanczednia PINu zastosowalem konsolowe gammu:
Code:
nowy@linux:~> ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0  /dev/ttyUSB1

linux:~ # cat /root/.gammurc
[gammu]
port = /dev/ttyUSB1
connection = at
Przed polanczeniem modemu do USB w konsoli te polecenia
Code:
nowy@linux:~> sudo su -

linux:~ # systemctl stop ModemManager
Po podlanczeniu modemu w konsoli:
Code:
linux:~ # gammu --getsecuritystatus
Waiting for PIN.

linux:~ # gammu --entersecuritycode PIN xxxx

linux:~ # gammu --getsecuritystatus
Nothing to enter.

linux:~ # systemctl start ModemManager

linux:~ # exit
logout
nowy@linux:~>
W miejsce xxxx wpisalem swoj PIN i ustwailem polanczenie w NM.
Sorki za brak polskich liter, cos sie pomieszalo w moim starym lapku.