Results 1 to 8 of 8

Thread: Netwerk Adblocker

 1. #1
  Join Date
  Mar 2018
  Location
  Zwolle Netherlands
  Posts
  67

  Default Netwerk Adblocker

  Ik heb een netwerk adblocker geinstalleerd

  Dit heb ik gedaan door middel van docker.
  Hier kun meer lezen over pihole https://pi-hole.net/

  Installeer docker en run onderstaand script en het word voor je geregeld
  Pas het script wel aan naar je eigen wensen.  Code:
  #!/bin/bash
  #Vul hier onder je ip-adres in en wijzig eventuele onderstaande poorten
  IP="x.x.x.x"
  P80="8081"
  P443="4433"
  
  # Vul hier onder de "installatie" locatie in of laat hem standaard op pwd staan.
  DOCKER_CONFIGS="/opt/pihole"
  
  echo "### Wees er zeker van dat dit: $IP je ip-adres is en dat dit een vast ip-adres is"
  
  # standaard poorten + standaard docker container
  docker run -d \
    --name pihole \
    -p 53:53/tcp -p 53:53/udp \
    -p 67:67/udp \
    -p $P80:80 \
    -p $P443:443 \
    -v "${DOCKER_CONFIGS}/pihole/:/etc/pihole/" \
    -v "${DOCKER_CONFIGS}/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/" \
    -e ServerIP="$IP" \
    --restart=unless-stopped \
    pihole/pihole:latest
  
  echo -n "Je wachtwoord voor http://$IP/admin/ is "
  docker logs pihole 2> /dev/null | grep 'password:'
  Wil je een wachtwoord hebben op je pihole?

  Typ dan even dit commando : sudo docker exec pihole pihole -a -p jewachtwoordhier  Ps Mocht exact kopiëren van het script niet werken pak hem dan hier : http://paste.opensuse.org/60446681
  Last edited by Knurpht; 06-Sep-2018 at 11:05. Reason: aantal spaties vergeten
  Hp 8570W Workstation I7 8GB 1TB SSD - openSUSE Tumbleweed
  HP
  ProLiant ML310e Gen8 8GB 4x 3 TB hdd Raid5 - openSUSE Tumbleweed
  Twitter: @_landaal

 2. #2
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groningen, Netherlands
  Posts
  20,912
  Blog Entries
  14

  Default Re: Netwerk Adblocker

  En, hieronder de eerste ( engelse versie ) om op openSUSE zonder gebruik te maken van een terminal. Maak een script 'pihole-docker-install.sh' aan in de ~/bin van je gebruiker, met onderstaande inhoud. Maak middels Dolphin het script uitvoerbaar, en klik erop. Dolphin zal je vragen of je het wilt uitvoeren, bevestig dat. Daarna wijst het zich vanzelf. Vergeet niet de poorten in de firewall te openen, 53 tcp, 67 udp en de beide in het script gekozen poorten.

  Code:
  #!/bin/bash
  # Name: 
  # Description: Script to install and run a pihole server
  # License: Creative Commons, shared copyright
  # Current distros supported: openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed
  
  
  
  
  # VARS here
  VERSION=0.4
  AUTHORS='Gertjan Lettink; Wesley Landaal'
  COPYRIGHT='2018'
  # END VARS
  
  
  # FUNCTIONS
  check_for_zenity()
  {
  	ZENITY_INSTALLED=$(which zenity)
  	if [ ! "$ZENITY_INSTALLED"] ; then
  		xmessage "Zenity is not installed. \
  			Please install before running the script." ;
  		exit 4
  	fi
  }
  
  
  # ask the user for the root password to make the 'sudo' commands work
  get_sudo_password()
  {
    PASSWD=$(zenity --password --title=Authentication --text="The script needs root permissions\nEnter your root/sudo password" --width=600) ;
  
  
  	if [[ ${?} != 0 || -z ${PASSWD} ]] ; then
    		exit 4
  	fi
  	if ! sudo -kSp '' [ 1 ] <<<${PASSWD} 2>/dev/null ; then
    		exit 4
  	fi
  }
  
  
  # initial info screen
  show_info()
  {
    START_Y_N=$(zenity --question --text="This script will install and configure your own Pihole server\nVersion: $VERSION AUTHORS: $AUTHORS ©$COPYRIGHT" --width=600 && echo YES || echo NO) ;
  if [ "$START_Y_N" == "NO" ] ; then
      exit 1
      fi
  }
  
  
  # ask the user for the distro used
  # Add your distro to DISTROS below if you want to extend the script with your own distro's commands
  DISTROS="openSUSE"
  get_os()
  {
    OS=$(zenity --list --title="Linux Distro" --text="Pick your linux distro" --column="Distro" $DISTROS --width=600 --height=300) ;	
  }
  
  
  # have the user confirm his distro to install on
  confirm_os()
  {
    OS_CONFIRM=$(zenity --question --text="$OS is the distro you entered\n\nSure this the correct one? " --width=600 && echo YES || echo NO) ;
    if [ "$OS_CONFIRM" == "NO" ] ; then
        get_os
    fi
  }
  
  
  # announce install of dependencies and system preparation
  prepare_system_msg()
  {
  	zenity --info --text="The script will now setup your system for the pihole server" --width=600 ;
  	prepare_system 
  }
  
  
  # perform install of depencies and activate services
  # Add your distro's routines here. 
  prepare_system()
  {	
    if [ "$OS" == "openSUSE" ] ; then
  	DOCKER_INSTALLED=$(rpm -qa | grep -i docker-[0-9]);
      if [ "$DOCKER_INSTALLED" == "" ] ; then
  	zenity --info --text="Docker packages will be installed now\n\nThis may take a minute" --width=600 ;
  		sudo -Sp '' zypper install --no-confirm docker <<<${PASSWD} 
      fi
    fi
  # Enter package install for other distros here
  
  
  # See openSUSE example
  	zenity --info --text="Docker packages installed" --width=600 ;
  	start_docker
  }
  
  
  # start the docker service
  start_docker()
  {
  	DOCKER_RUNNING=$(systemctl show -p SubState --value docker)
  	DOCKER_ENABLED=$(systemctl is-enabled docker.service)
  	if [ ! "$DOCKER_ENABLED" == "enabled" ] ; then
  		zenity --info --text="Enabling docker service" --width=600 ;
  		sudo -Sp '' systemctl enable docker <<<${PASSWD}
  		zenity --info --text="Starting docker service" --width=600 ;
  		sudo -Sp '' systemctl start docker <<<${PASSWD}
  	else
  		if [ "$DOCKER_RUNNING" == "running" ] ; then
  			zenity --info --text="Docker service already enabled and running" --width=600;
  		else
  			zenity --info --text="Starting docker service" --width=600 ;
  			sudo -Sp '' systemctl start docker <<<${PASSWD}
  		fi
  	fi
  	zenity --info --text="Docker service now started\n\nStarting configuration of your pihole server" --width=600 ;
  }
  # ask for the Pihole server IP address | could be picked from ip addr or something like that
  get_ipaddress()
  {
    GET_IP=$(hostname -I | cut -d' ' -f1)
    IP=$(zenity --entry --text="Enter the pihole IP Address" --entry-text=$GET_IP --width=600) ;
  }
  
  
  # have the user confirm the entered IP address
  confirm_ipaddress()
  {
    IP_CONFIRM=$(zenity --question --text="$IP is the IP you entered\n\nSure this the correct IP address? " --width=600 && echo YES || echo NO) ;
    if [ "$IP_CONFIRM" == "NO" ] ; then
      get_ipaddress
  	fi
  }
  
  
  # ask the user for the path to the pihole docker configs
  get_docker_configs()
  {
  	DOCKER_CONFIGS=$(zenity --entry --text="Enter the path for you Pihole docker configs\n\nLeave default if you don't know what you're changing" --entry-text="/opt/pihole" --width=600) ;
  }
  
  
  # have the user confirm the entered path for docker configs
  confirm_docker_configs()
  {
    DOCKER_CONFIGS_CONFIRM=$(zenity --question --text="$DOCKER_CONFIGS is the docker config path you entered\n\nSure this the docker config path you want to use? " --width=600 && echo YES || echo NO) ;
    if [ "$DOCKER_CONFIGS_CONFIRM" == "NO" ] ; then
      get_docker_configs
  	fi
  }
  
  
  # ask the user which port to access the pihole server for port 80
  get_port_80()
  {
    PORT_80=$(zenity --entry --text="Enter the port to access the pihole server through http\n\nLeave default if you don't know what you're changing" --entry-text="8081" --width=600) ;
  }
  
  
  # have the user confirm the port to access the pihole server for port 80
  confirm_port_80()
  {
  	PORT_80_CONFIRM=$(zenity --question --text="$PORT_80 is the port serving port 80 you entered\n\nSure this is the port you want to use? " --width=600 && echo YES || echo NO) ;
    if [ "$PORT_80_CONFIRM" == "NO" ] ; then
      get_port_80
  	fi
  }
  
  
  # ask the user which port to access the pihole server for port 443 
  get_port_443()
  {
    PORT_443=$(zenity --entry --text="Enter the port to access the pihole server through https\n\nLeave default if you don't know what you're changing" --entry-text="4443" --width=600) ;
  }
  
  
  # have the user confirm the port to access the pihole server for port 443
  confirm_port_443()
  {
  	PORT_443_CONFIRM=$(zenity --question --text="$PORT_443 is the port serving port 443 you entered\n\nSure this is the port you want to use? " --width=600 && echo YES || echo NO) ;
    if [ "$PORT_443_CONFIRM" == "NO" ] ; then
      get_port_443
  	fi
  }
  
  
  # have the user confirm all entered data
  confirm_all()
  {
    ALL_CONFIRM=$(zenity --question --text="Are you sure the following entries are correct?\n\nIP Address: $IP\nDocker configs: $DOCKER_CONFIGS\nPort 80: served on $PORT_80\nPort 443: served on $PORT_443\n\nClick No if you're in doubt." --width=600 --width=600 && echo YES || echo NO)
    if [ "$ALL_CONFIRM" == "NO" ] ; then
      show_info
    else
      start_docker_pihole
    fi
  }
  
  
  # start the docker container with provided data
  start_docker_pihole()
  {
    sudo -Sp '' docker run -d \
    --name pihole \
    -p 53:53/tcp -p 53:53/udp \
    -p 67:67/udp \
    -p $PORT_80:80 \
    -p $PORT_443:443 \
    -v "${DOCKER_CONFIGS}/pihole/:/etc/pihole/" \
    -v "${DOCKER_CONFIGS}/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/" \
    -e ServerIP="$IP" \
    --restart=unless-stopped \
    pihole/pihole:latest <<<${PASSWD}; 
  }
  
  
  # show DONE and provide URL and password for admin access
  show_done()
  {
    DOCKER_PW=docker logs pihole 2> /dev/null | grep 'password:' ;
    zenity --info --text="Your password for http://$IP:$PORT_80/admin/ is $DOCKER_PW\nYour password for https://$IP:$PORT_443/admin/ is $DOCKER_PW\n\nMake sure you open ports 53, 67 udp, $PORT_80 and $PORT_443 in the firewall\n\nTo start using Pihole:\nChange DNS 1 of your router or computer to $IPi\nand reconnect your devices with the network" --width=600;
  }
  #END FUNCTIONS
  
  
  #INSTALLER
  check_for_zenity
  show_info
  get_os
  confirm_os
  get_sudo_password
  prepare_system_msg
  get_ipaddress
  confirm_ipaddress
  get_docker_configs
  confirm_docker_configs
  get_port_80
  confirm_port_80
  get_port_443
  confirm_port_443
  confirm_all
  show_done
  #END INSTALLER
  Last edited by Knurpht; 08-Sep-2018 at 09:28.
  ° Appreciate my reply? Click the star and let me know why.

  ° Perfection is not gonna happen. No way.

  http://en.opensuse.org/User:Knurpht
  http://nl.opensuse.org/Gebruiker:Knurpht

 3. #3
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groningen, Netherlands
  Posts
  20,912
  Blog Entries
  14

  Default Re: Netwerk Adblocker

  En voor de liefhebbers:
  Code:
  git clone https://gitlab.com/knurpht/pihole-installer
  cd pihole-installer
  sh pihole-docker-install.sh
  De rest wordt voor je gedaan. Binnenkort ook geschikt voor Debian ( en afgeleiden )
  ° Appreciate my reply? Click the star and let me know why.

  ° Perfection is not gonna happen. No way.

  http://en.opensuse.org/User:Knurpht
  http://nl.opensuse.org/Gebruiker:Knurpht

 4. #4

  Default Re: Netwerk Adblocker

  [QUOTE=ComputerSmurf;2879345]
  #Vul hier onder je ip-adres in en wijzig eventuele onderstaande poorten
  IP="x.x.x.x"

  Wat doe je wanneer je een VPN gebruikt en regelmatig een ander IP-adres krijgt? I.p.v. je adres in te typen in het script is het toch ook mogelijk om dit op te vragen wanneer je online bent. Ik gebruik zoiets in Conky en laat mijn extern IP-adres in verschillende kleuren zien zodat ik weet of de VPN actief is of niet.
  De code in mijn Conky is:
  {execi 5 curl -s www.icanhazip.com}

 5. #5
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groningen, Netherlands
  Posts
  20,912
  Blog Entries
  14

  Default Re: Netwerk Adblocker

  [QUOTE=De_Mus;2879728]
  Quote Originally Posted by ComputerSmurf View Post
  #Vul hier onder je ip-adres in en wijzig eventuele onderstaande poorten
  IP="x.x.x.x"

  Wat doe je wanneer je een VPN gebruikt en regelmatig een ander IP-adres krijgt? I.p.v. je adres in te typen in het script is het toch ook mogelijk om dit op te vragen wanneer je online bent. Ik gebruik zoiets in Conky en laat mijn extern IP-adres in verschillende kleuren zien zodat ik weet of de VPN actief is of niet.
  De code in mijn Conky is:
  {execi 5 curl -s www.icanhazip.com}
  Dit kun je niet doen als je VPN gebruikt en steeds een wisselend IP adres krijgt. Tenzij je bijv. een Raspberry Pi hebt die met je router verbonden is zonder VPN, met een vast IP adres. Dan kun je de poorten in je router firewall redirecten naar het IP van de Pi en daarop een pihole server draaien. Op de Pi zelf moet je dan 127.0.0.1 als eerste DNS gebruiken, voor het overige je externe IP ( dat je van je provider krijgt ). Hetzelfde probleem heb je overigens met een webserver achter VPN.
  ° Appreciate my reply? Click the star and let me know why.

  ° Perfection is not gonna happen. No way.

  http://en.opensuse.org/User:Knurpht
  http://nl.opensuse.org/Gebruiker:Knurpht

 6. #6
  Join Date
  Mar 2018
  Location
  Zwolle Netherlands
  Posts
  67

  Default Re: Netwerk Adblocker

  [QUOTE=De_Mus;2879728]
  Quote Originally Posted by ComputerSmurf View Post
  #Vul hier onder je ip-adres in en wijzig eventuele onderstaande poorten
  IP="x.x.x.x"

  Wat doe je wanneer je een VPN gebruikt en regelmatig een ander IP-adres krijgt? I.p.v. je adres in te typen in het script is het toch ook mogelijk om dit op te vragen wanneer je online bent. Ik gebruik zoiets in Conky en laat mijn extern IP-adres in verschillende kleuren zien zodat ik weet of de VPN actief is of niet.
  De code in mijn Conky is:
  {execi 5 curl -s www.icanhazip.com}
  Precies net wat Knurpht zegt,
  In dit geval gaat het om een Pihole netwerk adbloker maar alles wat een server is zou in je netwerk toch echt een vast ip moeten hebben.

  Maar dan nog een vraag die vpn verbinding is voor buitenaf neem ik aan?
  Alleen je externe ip veranderd toch?
  Dan moe je Pihole prima kunnen draaien op je netwerk.
  Overigens het ipadres wat het pihole script aan je vraagt is je interne ip niet je externe ip

  mvg
  wesley
  Hp 8570W Workstation I7 8GB 1TB SSD - openSUSE Tumbleweed
  HP
  ProLiant ML310e Gen8 8GB 4x 3 TB hdd Raid5 - openSUSE Tumbleweed
  Twitter: @_landaal

 7. #7
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groningen, Netherlands
  Posts
  20,912
  Blog Entries
  14

  Default Re: Netwerk Adblocker

  Laatste versie van het script, ondersteunt nu:

  "openSUSE"
  "Fedora"
  "Red_Hat"
  "CentOS"
  "Debian"
  "*buntu"
  "Linux_Mint"
  "PopOS"
  "Raspbian"

  Op
  x86_64 ( desktops / laptops )
  aarch64 ( o.a. Raspberry Pi3 )

  Maakt
  iptables rules aan om firewall poorten open te zetten
  een volledige pihole configuratie

  Directe download http://paste.opensuse.org/55166138
  Maar beter:
  Code:
  git clone https://gitlab.com/knurpht/pihole-installer
  cd pihole-installer
  en daarna, om de laatste versie op te halen, naar de pihole-installer map gaan en
  Code:
  git pull
  Veel plezier
  ° Appreciate my reply? Click the star and let me know why.

  ° Perfection is not gonna happen. No way.

  http://en.opensuse.org/User:Knurpht
  http://nl.opensuse.org/Gebruiker:Knurpht

 8. #8

  Default Re: Netwerk Adblocker

  Erg interesant !
  Maar ik heb een paar vragen omdat deze topic nogal oud is...
  1. Werkt het nog steeds op een verse (huidige) Leap/TW?
  2. Maakt het gebruik van de laatste Pi-Hole versie?
  3. Is Tor ondersteuning ingebouwd?


  Ik maakte zelf destijds gebruik van me localhost BIND server in combinatie met FoxyProxy op me oude OS, maar dit ziet erg beloved uit....
  Well that's all for now, 3M

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •