Hoi,

Situatie:
Laptop met Tumble installed en printer aangesloten, gedeeld. Firewall off
Comp 1 met Leap 42.2. Printer is zichtbaar en er kan ook worden geprint
Comp 2 met Tumble. Instellingen exact gelijk aan Leap maar printer niet zichtbaar en ook niet afdrukken
Firewall off en "accepteer aankonidigingen van Cups servers" staat aangevinkt

Wat vergeet ik in te stellen?