Het is nog niet zo lang dat ik openSUSE in de nederlandstalige versie gebruik. En dus (?) heb ik een vraag over een vertaling. Het gaat om Yast - Software (is dat nederlands, trouwens?). Waar het mij om gaat is de optie "Online opwaarderen".
Dit wordt kennelijk gebruikt als vertaling van "online update", maar "opwaarderen" is, volgens mij, nederlands voor "upgrade". Ik vind dat het verschil tussen "update" en "upgrade" belangrijk genoeg is om daar ook in het nederlands duidelijk en eenduidig over te zijn.
Daarom twee vragen:
- Zie ik het goed?
- Zo ja, hoe en waar kan ik dit melden?