Ξεκινάμε μια φιλόδοξη προσπάθεια να μεταφραστεί και να οργανωθεί το wiki. Στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστούν:

- Μεταφραστές
- Αναθεωρητές (να διαβάσουν τις μεταφράσεις και να δώσουν το ΟΚ ώστε να οριστεί η σελίδα ως ελεγμένη)
- Οργανωτές (δεν ήξερα πως να τους ονομάσω. 1-2 άτομα είναι αρκετά). Βασικά γνωρίζετε ότι το wiki είναι ατελείωτο και χάνεσαι. Η δουλειά τους αφενός θα είναι να δούνε τι χρειάζεται το wiki και να το προτείνουν και παγκόσμια, να ξεχωρίσουν κάπως τις μεταφρασμένες σελίδες από τις αμετάφραστες (έχω δημιουργήσει στο Trello http://bit.ly/OPNwaB μια προσπάθεια για να το οργανώσουμε) ώστε να δουλεύουμε όλοι μια συγκεκριμένη σελίδα-Portal για να ολοκληρώνεται αμέσως, να φροντίσουν την προώθηση των σελίδων και χρήση αυτών ως πηγές επίλυσης ή εκμάθησης.
-Συντηρητές (1-2 άτομα είναι αρκετά). Επειδή καθημερινά υπάρχουν αλλαγές στις αγγλικές σελίδες, μπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές (δίνει την δυνατότητα το wiki) και να κάνουν και τις αλλαγές στο ελληνικό κείμενο (αν είναι πολλές μπορούν να το επισημάνουν στην λίστα).

Νομίζω αυτά χρειάζονται (αν μου ξέφυγε κάτι, παρακαλώ ανφέρετέ το). Αναθεωρητές, Οργανωτές, Συντηρητές μπορούν και ΠΡΕΠΕΙ να είναι και μεταφραστές (για να γνωρίζουν πως λειτουργεί το wiki).

Παρακάτω θα αναφερθούν μικρές εργασίες που πρέπει να γίνουν.