glxinfo rendering no ATI Radeon 7500

Printable View