View RSS Feed

pbojczuk

xfce via xrdp na Leap 15

Rate this Entry
Instalacja xrdp i udostępnianie sesji graficznej to nic szczególnie wielkiego. Ponieważ sam czasem korzystam z tego rozwiązania w połączeniu z xfce, to listuję kroki, żeby mieć je pod ręką.

Przy okazji bardzo chwalę sobie posługiwanie się wzorcami (tzw. patterns) w zypperze.

Po kolei.

Installacja wzorca xfce - sprawdzi się również przy JeOSie:
Code:
zypper in -t pattern xfce
Dodanie portu rdp do zapory:
Code:
firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
Instalacja xrdp:
Code:
zypper in xrdp
Następnie musimy uzupełnić skrypt /etc/xrdp/startwm.sh. Po pierwsze musimy zdefiniować naszą nową domyślną sesję:
Code:
 SESSION="xfce"
a w sekcji z instrukcją case musimy naszą nową domyślną sesję opisać:
Code:
 case $SESSION in
  xfce)
   if [ -r /usr/bin/xfce4-session ]; then
    export XDG_SESSION_TYPE=x11
    /usr/bin/xfce4-session
   fi
   ;;
Na koniec należy dodać xrdp do autostartu i uruchomić serwis:
Code:
systemctl enable xrdp
systemctl start xrdp

Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to Digg Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to del.icio.us Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to StumbleUpon Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to Google Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to Facebook Submit "xfce via xrdp na Leap 15" to Twitter

Updated 17-Sep-2022 at 14:44 by pbojczuk

Tags: xfce, xrdp, zypper
Categories
Uncategorized

Comments