View RSS Feed

pbojczuk

Reset hasła na forums.opensuse.org

Rate this Entry
Angielski opis jest dostępny pod adresem:
Główny formularz resetowania hasła nie jest dostępny w języku polskim. Niemniej procedura jest samowyjaśniająca się.

W prakctce przejście do właściwego formularza resetowania hasła wygląda jak poniżej:

1. Należy wylgować się z forums.opensuse.org
2. Przejść do strony Wiki pl.opensuse.org (klik).
3. W górnej części ekranu kliknąć Zaloguj się


4. Następnie należy wybrać Załóż nowe konto:


5. Zostaniesz przeniesiony do strony www.suse.com/selfreg/jsp/createOpenSuseAccount.jsp?login=Sign+up. Po lewej stronie będzie widoczna opcja forgot password. Kliknij ją:


6. Zostaniesz przeniesiony do strony www.suse.com/selfreg/jsp/forgotPassword.jsp?target=http://www.opensuse.org. Jest to właściwa strona do resetowania hasła.


W polu username należy wpisać nazwę swojego użytkownika, kliknąć Continue i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to Digg Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to del.icio.us Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to StumbleUpon Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to Google Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to Facebook Submit "Reset hasła na forums.opensuse.org" to Twitter

Updated 24-Jun-2018 at 12:08 by pbojczuk (typo)

Categories
Uncategorized

Comments