View RSS Feed

pbojczuk

Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org

Rate this Entry
Możliwość włączenia polskiego języka jest dostępna w dolnej części serwisu:Po kliknięciu w menu pojawi się do wyboru język Polski:Obecne tłumaczenie jest niekompletne. Prace nad poprawiona wersją lokalizacji trwają.

Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to Digg Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to del.icio.us Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to StumbleUpon Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to Google Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to Facebook Submit "Włączenie polskiego języka na forums.opensuse.org" to Twitter

Comments