• Sabnzb in combinatie met Nextcloud

  Hier een handleiding voor openSUSE over hoe je sabnzb kan installeren tegen de cloud aan.
  Je kunt dan bijvoorbeeld via browser downloads toevoegen en verwijderen en via je Nextcloud instance je downloads beheren / verplaatsen / verwijderen.

  Installeer python en andere dep’s:
  Code:
  sudo zypper in -y phyton-pip
  sudo pip install cheetah
  sudo pip install cryptography
  sudo pip install sabyenc
  sudo zypper in par2cmdline
  sudo zypper in unrar unzip


  Download sabnzb naar je server
  Ga via je terminal naar opt typ: cd /opt
  Typ daar : sudo wget https://github.com/sabnzbd/sabnzbd/r...3.4-src.tar.gz
  Sabnzb is nu gedownload.
  Nu Sabnzb nog even uitpakken: sudo tar xfvz SABnzbd-2.3.4-src.tar.gz
  Nu kunnen we ook de tar file nog wissen die hebben we niet meer nodig: sudo rm -r SABnzbd-2.3.4-src.tar.gz
  open de map sabnzbd : cd SABnzbd-2.3.4

  We moeten sabnzb even een keer handmatig starten typ: ./SABnzbd.py
  je ziet een console van sabnzb hier hoeven we niks te doen we vullen dat straks grafische in sluit het af door te typen :q

  Nu we hier meer klaar zijn gaan we binnen de home map even een map nzb aanmaken.
  Code:
  cd /home
  sudo mkdir sabnzb

  Kopieer nu alle sabnzb bestanden uit je eigen home map naar de home van sabnzb

  Code:
  cd ~
  sudo cp -R .sabnzbd/ /home/sabnzbd/
  Code:
  
  
  Nog even de laatste rechten goed zetten
  Code:
  cd /home
  sudo chown -R wwwrun:www sabnzb

  Nu moeten we even wat in de config van sabnzbd aanpassen zodat je het kan benaderen vanaf een andere computer
  typ: ip addr
  Zoek daar je ip adres als je de computer bedraad hebt zie je ongeveer dit:

  Code:
  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 
    link/ether 74:d4:35:88:14:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
    inet 192.168.2.45/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0 
     valid_lft forever preferred_lft forever

  In dit geval is 192.168.2.45 ons locale / interne ip noteer dit adres even voor je zelf of onthoud het.

  Ga nu naar: cd /home/sabnzb/.sabnzbd
  en typ nu: sudo vi sabnzbd.ini
  Zoek nu de regel die begint met host =
  Vul daar achter je locale ip in in dit geval dus zo:
  host = 192.168.2.45

  druk nu ESC in en daarna :wq en dan enter op het bestand weer op te slaan

  Nu moeten we nog even een systemd file maken zodat sabnzbd automatische opstart

  Ga naar: cd /usr/lib/systemd/system
  Typ nu vi sabnzbd.service
  En plak onderstaande tekst / code er in:
  Code:
  [Unit] 
  Description=SABnzbd binary newsreader 
  Wants=network-online.target 
  After=network-online.target
  [Service] 
  ExecStart=/opt/SABnzbd-2.3.4/SABnzbd.py -f /home/sabnzb/.sabnzbd/sabnzbd.ini –logging 1 –browser 0 
  User=wwwrun 
  Group=www 
  Type=simple 
  Restart=on-failure
  [Install] 
  WantedBy=multi-user.target
  druk nu op ESC en daarna :wq en dan enter om de file op te slaan en te sluiten.
  Nu is alles goed in gesteld alleen nog even starten en aanzetten.
  Voer de volgende opdrachten uit:
  Code:
  sudo systemctl enable sabnzbd.service
  sudo systemctl start sabnzbd.service
  sudo systemctl status sabnzbd.service
  Dit laatste commando bekijkt de status van de sabnzbd als je de tekst ziet running dan heb je alle stappen goed gevolgd
  Nu moet je dus sabnzbd kunnen bereiken door naar je locale ipadres te gaan met poort 8080 er achter bijv 192.168.2.45:8080
  En dan kom je bij je sabnzbd installatie.
  Loop alle instellingen door zoals je download locatie en vul je news server in.

  Veel pleziet met je Sabnzbd waarbij je de downloads kan beheren in nextcloud!

  Ik maak de handleidingen voor de hobby en om anderen te helpen.
  Je hoeft mijn handleidingen niet te volgen en zijn dus ook op eigen risico en ik ben niet verantwoordelijk wat jij doet op jou machine!

  Laters
  Wesley
  This article was originally published in forum thread: Sabnzb in combinatie met Nextcloud started by ComputerSmurf View original post