View RSS Feed

Recent Blogs Posts

 1. The command line is by far the easiest way to update Tumbleweed

  Updates of Tumbleweed are distribution upgrades

  Display the list of repos:
  Code:
  erlangen:~ # zypper repos --alias --uri --refresh --show-enabled-only --priority 
  # | Alias     | Enabled | GPG Check | Refresh | Priority | URI 
  ---+---------------+---------+-----------+---------+----------+------------------------------------------------------- 
   6 | Packman    | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  90   | https://ftp.fau.de/packman/suse/openSUSE_Tumbleweed/
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 2. Install Leap / Tumbleweed from USB Stick On Internal Disk

  Download image:

  https://get.opensuse.org/leap/15.4, https://get.opensuse.org/tumbleweed

  Create the USB stick:

  Double check the devices:
  Code:
  erlangen:~ # lsscsi -sN 
  [2:0:0:0]  disk  ATA   CT2000BX500SSD1 030  /dev/sdc  2.00TB 
  [4:0:0:0]  cd/dvd PIONEER DVD-RW DVR-221 1.00 /dev/sr0  1.07GB 
  [6:0:0:0]  disk  Intenso Ultra Line    1100 /dev/sda  32.0GB 
  erlangen:~ # findmnt --types iso9660 
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 3. Tumbleweed Partitioning - Grub Multiboot


  Partitioning:

  Drive /dev/nvme0n1 has been partitioned with the Expert Partitioner into an EFI System partition and two Linux System partitions:
  Code:
  erlangen:~ # fdisk -x -o Device,Size,Type /dev/nvme0n1 
  Disk /dev/nvme0n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
  Disk model: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB       
  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes 
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 
  I/O size (minimum/optimal):
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 4. Leap / Plasma Locales Configuration

  Locales come with three flavors. Each has its own configuration file:

  1. System Locale:

  System locale is set during installation:
  Code:
  erlangen:~ # cat /etc/locale.conf 
  LANG=en_GB.utf8 
  erlangen:~ # localectl 
    System Locale: LANG=en_GB.utf8 
      VC Keymap: de-nodeadkeys 
     X11 Layout: de 
      X11 Model: pc104 
     X11 Variant: nodeadkeys 
     X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp 
  erlangen:~ #
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 5. xfce via xrdp na Leap 15

  Instalacja xrdp i udostępnianie sesji graficznej to nic szczególnie wielkiego. Ponieważ sam czasem korzystam z tego rozwiązania w połączeniu z xfce, to listuję kroki, żeby mieć je pod ręką.

  Przy okazji bardzo chwalę sobie posługiwanie się wzorcami (tzw. patterns) w zypperze.

  Po kolei.

  Installacja wzorca xfce - sprawdzi się również przy JeOSie:
  Code:
  zypper in -t pattern xfce
  Dodanie portu rdp do zapory:
  Code:
  firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
  ...

  Updated 17-Sep-2022 at 14:44 by pbojczuk

  Tags: xfce, xrdp, zypper
  Categories
  Uncategorized
Page 1 of 2 12 LastLast