View RSS Feed

All Blog Entries

 1. Tumbleweed Partitioning - Grub Multiboot


  Partitioning:

  Drive /dev/nvme0n1 has been partitioned with the Expert Partitioner into an EFI System partition and two Linux System partitions:
  Code:
  erlangen:~ # fdisk -x -o Device,Size,Type /dev/nvme0n1 
  Disk /dev/nvme0n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
  Disk model: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB       
  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes 
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 
  I/O size (minimum/optimal):
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 2. Leap / Plasma Locales Configuration

  Locales come with three flavors. Each has its own configuration file:

  1. System Locale:

  System locale is set during installation:
  Code:
  erlangen:~ # cat /etc/locale.conf 
  LANG=en_GB.utf8 
  erlangen:~ # localectl 
    System Locale: LANG=en_GB.utf8 
      VC Keymap: de-nodeadkeys 
     X11 Layout: de 
      X11 Model: pc104 
     X11 Variant: nodeadkeys 
     X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp 
  erlangen:~ #
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 3. xfce via xrdp na Leap 15

  Instalacja xrdp i udostępnianie sesji graficznej to nic szczególnie wielkiego. Ponieważ sam czasem korzystam z tego rozwiązania w połączeniu z xfce, to listuję kroki, żeby mieć je pod ręką.

  Przy okazji bardzo chwalę sobie posługiwanie się wzorcami (tzw. patterns) w zypperze.

  Po kolei.

  Installacja wzorca xfce - sprawdzi się również przy JeOSie:
  Code:
  zypper in -t pattern xfce
  Dodanie portu rdp do zapory:
  Code:
  firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
  ...

  Updated 17-Sep-2022 at 14:44 by pbojczuk

  Tags: xfce, xrdp, zypper
  Categories
  Uncategorized
 4. Leap Update Information

  Always show consistent information by running both commands.
  Code:
  leap154:~ # zypper lr -E 
  # | Alias         | Enabled | GPG Check | Priority | URI 
  ---+-----------------------+---------+-----------+----------+------------------------------------------------------------------ 
   1 | openSUSE-Leap-15.4-1 | Yes   | (r ) Yes |  99   | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.4/repo/oss/ 
   3 | repo-backports-update | Yes   | (r ) Yes |  99   |
  ...
  Categories
  KeepItSimple
 5. curl zamiast wget

  Tym razem nieco bardziej pokręcony przykład pobierania pliku. W powstałym skrypcie są wady, dlatego jest to dobry materiał do krytyki. Zapraszam!

  W wypadku kolejnych wydań dystrybucji SystemRescue nie ma analogicznych aliasów, by wskazywać na plik z ostatnim wydaniem tak, jak ma to miejsce w przypadku tumbleweed. Jednak SourceForge, na którym projekt SystemRescue jest utrzymywany, udostępnia łącze przekierowujące do najnowszego wydania (pliku iso), a link do docelowego serwera lustrzanego ...

  Updated 19-Jan-2022 at 07:44 by pbojczuk

  Categories
  Uncategorized
Page 2 of 19 FirstFirst 123412 ... LastLast