Blog Comments

 1. pbojczuk's Avatar
  Nie wiem jeszcze jaki jest best practice, by po każdym rebucie hosta wybrane urządzenia PCI mogły być przypisane do wiemek.

  Póki co poradziłem sobie tak:

  /usr/local/bin/passQaudNicCard.sh

  Code:
  #!/bin/sh
  
  # a script to allow passing four NICs of the quad network card to Xen hosts
  # created, 11/04/2022
  
  #  +-1d.0-[02-05]----00.0-[03-05]--+-02.0-[04]--+-00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                |      \-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                \-04.0-[05]--+-00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                      \-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  
  PCIDEVLIST="
    04:00.0
    04:00.1
    05:00.0
    05:00.1
  "
  
  for i in $PCIDEVLIST; do
    xl pci-assignable-add $i
  done
  /etc/systemd/system/pass-quad-nic-card.service
  Code:
  [Unit]
  Description=a service to allow passing quad nic card to Xen vms
  
  [Service]
  ExecStart=/usr/local/bin/passQaudNicCard.sh
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  I po restarcie hosta zwraca mi:


  więc póki co może być.